Slowka dział 3

 0    225 flashcards    kingaszczypiorska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kierownik
start learning
supervisor
obok/poza
start learning
beside
ustalić krysteria dla innych
start learning
set the beuchmark
darmowy dodatek
start learning
perk
jeden z garstki
start learning
one of a handful
utrzymanie (tradycji)
start learning
mainteining (the tradition)
pociągający/kuszący
start learning
appealing
najważniejszy
start learning
paramount
pewnien/pewny
start learning
certain
siła/oddział
start learning
force
przygotowywać
start learning
to prepare
znakomity
start learning
splendid
zauroczony
start learning
captivate
okreslić/podsumowujac
start learning
sum up
głowne atrakcje
start learning
highlight
wedrówka
start learning
trek
lodowiec
start learning
glacier
radzić sobe
start learning
manage
usuwać
start learning
cancel
kurier/przewoźnik
start learning
carrier
opóźniony
start learning
overdue
odstawać
start learning
stick out of
stromy
start learning
steep
bujny
start learning
lush
z daleka
start learning
from afar
gęsty
start learning
dense
roślinność
start learning
vegetation
pomimo że
start learning
although
niemniej jednak
start learning
nonetheless
w konsekwencji
start learning
consequently
wyrażać
start learning
to express
porównanie
start learning
comparison
sąd
start learning
a court/judicatory
osiągniety
start learning
reached
olej opałowy
start learning
Heating oil
ani
start learning
nor
instrukacja obslugi/podręcznika
start learning
manual
odświeżać
start learning
refresh
pracować na komputerze
start learning
work with computer
przedobrzyć/zrobic cos nad wymiar
start learning
overdo
pokonywać
start learning
overcome
wyprzedzać
start learning
to overtake
zrezygnować
start learning
override
cecha/aspekt
start learning
aspect
okazja
start learning
occasion
szczegół
start learning
detail
wymagać
start learning
require
pozbywać się
start learning
dispose of
doprowadziło/prowadzic
start learning
led
wpływ/oddziaływanie
start learning
influence
bronić
start learning
to defend
pobiec
start learning
run up
przebiec cos
start learning
run through
skończyć coś
start learning
run out
uciekać
start learning
run away
lekceważyć
start learning
disregard
podzielić się
start learning
share
dołaczyć
start learning
join
wspólny/połaczony
start learning
combined
powszechny
start learning
common
całkowicie/zupełnie
start learning
entirely
rozbudować, powiększyć
start learning
extend
powiększać
start learning
expand
przesada/wyolbrzymienie
start learning
exaggeration
wyjaśniać
start learning
solve
wydalać
start learning
expel
wyeksmitowac
start learning
evict
aprobować
start learning
approve
udowadniać
start learning
prove
zgoda/zgadzać się
start learning
consent
odważyć sie
start learning
dare
ekspedycja
start learning
expedition
nieznany
start learning
unknown
badać
start learning
to investigate
swiadek
start learning
witness
obserowować
start learning
observe
wpatrywać się
start learning
gaze
gapić sie
start learning
stare
etap/stadium
start learning
stage
właściwość
start learning
feature
cecha charakterystyczna
start learning
characteristic
miejsce godne zoabczenia
start learning
site
krajobraz/pejzaż
start learning
landscape
okres/czas
start learning
period
uderzyć
start learning
to hit
spaść
start learning
strike
bić/uderzyć
start learning
beat / strike
powalić
start learning
knock down
wazon
start learning
a vase
taksówka
start learning
cab
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
dogodny
start learning
convenient
brud
start learning
dirt
tłum/tłok
start learning
crowd
ogłoszenie
start learning
announcement
opóźnienie
start learning
a delay
przyszły
start learning
future
co pogorszyło sprawę
start learning
What made thing worse
poddać sie
start learning
give up
być wykluczonym
start learning
be out of the question
piętro
start learning
store
dwupiętrowy
start learning
two-storey
wolny(czas)
start learning
spare(time)
zabieg
start learning
treatment
wolny od podatków
start learning
tax-free
celowo
start learning
deliberately
przesiadka
start learning
stopover
dodatek
start learning
addition
nie mający sobie równych, niezrównany
start learning
second to none
celowo
start learning
deliberately
zorganizować
start learning
arrange
nagłówek
start learning
a headline
zwyczajnie
start learning
ordinary
krajobraz
start learning
scenery
rosnąć
start learning
grow
otoczenie
start learning
scene
nadzwyczajny
start learning
extraordinary
zachwycać/oczarować
start learning
fascinate
kurczyć się
start learning
shrink
zdarzać się
start learning
come about
Etykieta/metka
start learning
label
nawet
start learning
even
nieco
start learning
somewhat
dyplomowana pielęgniarka
start learning
certified nurse
troska
start learning
concern
największy
start learning
greatest
Chwalić się
start learning
boast about
Z rzędu
start learning
In a row
Synoptyk/meteotolog
start learning
weather forecaster
Przesunąć/przestawić
start learning
shift
Żaden/ani to ani to
start learning
neither
Też nie
start learning
either
Korytarz/przedpokój
start learning
hallway
Ciepło/upał
start learning
heat
Skręcał/wyłączać
start learning
turn off
wyłaczać
start learning
swich off
relacja/raport
start learning
report
Przypuszczać
start learning
assume
spór/kłótnia
start learning
dispute
Kontrolować
start learning
examine
Członek
start learning
Member
niezdolny
start learning
unable
zamierzać
start learning
intend
prezentować
start learning
present
Uczestniczyć
start learning
attend
burmistrz
start learning
the Mayor
Prowizja
start learning
provision
ekspansja
start learning
expansion
Regulacje/dostosowanie
start learning
adjustment
ustalenie/plan
start learning
atramgement
błąd
start learning
error
Wina
start learning
guilt
Wina/być winnym czegoś
start learning
fault
Przewidzieć
start learning
predict
dokładnie
start learning
exactly
Równomiernie/rówo
start learning
evenly
Dokładnie/trafnie
start learning
accurately
blisko
start learning
closely
Próbka
start learning
Sample
Odłam/frakcja
start learning
fraction
Ciężko/mocno
start learning
heavily
Szeroko
start learning
Widely
Odnosić się (do czegoś)
start learning
relate
Zamek zabezpieczające
start learning
security lock
przywiązany do
start learning
attached to
Wyposażony w
start learning
fitted in
wyposażony(meble)
start learning
furnished
Perfekcyjnie
start learning
Perfectly
skóra/skórzany
start learning
leather
Rozciągać
start learning
streek
żadki
start learning
rare
kruchy/łamliwy
start learning
fragile
płaskowyż
start learning
plateau
turystyka
start learning
tourism
rada/zarząd
start learning
council
czy
start learning
whether
sprawa/kwestia
start learning
issue
przeważyć
start learning
outweigh
Uszkodzenia/szkody
start learning
Damage
Władze
start learning
Authorities
porozumienie/zgoda
start learning
accord
ograniczone
start learning
restriction
najmniej
start learning
least
Wydawać się
start learning
Seem
rozwiązywać (problem)
start learning
resolve (the problem)
Zajmować
start learning
occupy
Rozłożyć, rozprzestrzenić
start learning
spread
Osiągnąć/dosięgać
start learning
reach
Przeciwko
start learning
Against
Przyciągać
start learning
Attract
Ciągnąć/wlec
start learning
drag
chwytać
start learning
grab
Gruby/gęsty
start learning
thick
Kontuzja/urazu
start learning
Injury
Szkoda/krzywda
start learning
harm
maniera
start learning
manner
Droga/sposób
start learning
way
Przyczyna/powód
start learning
cause
Szczelny
start learning
airtight
Słoik
start learning
Jar
Przechowywać
start learning
Store
Stos/sterta
start learning
pile/stock
Alpinista/wspinacz
start learning
climber
Profesja / zawód
start learning
profession
Schronisko narciarskie
start learning
ski lodge
Lokalizacja
start learning
Location
Przychodzić z trudnością
start learning
found is difficult
Wyposażenie/sprzęt
start learning
Equipment
Preferować/woleć
start learning
prefer
Kierunek
start learning
Direction
Trasa
start learning
Route
Zapobiegać
start learning
prevent
Odprowadzać/zaprowadzać
start learning
guide
Przyznawać się
start learning
grant
Dozwolony
start learning
allowed
Oferować
start learning
Offer
żądanie
start learning
demand
Prośba
start learning
Request
Pytanie/kwestia
start learning
question
Uzupełniać/dostarczać
start learning
supply
Natknąć się na
start learning
Come against
Obwiniać/wina
start learning
blame
Odbierać kogoś
start learning
pick up
Odłożyć na później
start learning
postpone
Przełożyć coś
start learning
put off

You must sign in to write a comment