Słówka 8 - Live Beat 4

 0    82 flashcards    adriannowak2804
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżyć kogoś o
start learning
accuse sb of
aresztować przestępcę
start learning
arrest a criminal
zatrzymać kogoś za
start learning
arrest sb for
rabuś (bankowy)
start learning
(bank) robber
włamać się do budynku
start learning
break into a building
włamywacz
start learning
burglar
obrabować dom
start learning
burgle a house
złapać przestępcę
start learning
catch a criminal
zarzucić komuś coś
start learning
charge sb with
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
uznać kogoś za winnego
start learning
convict sb of
malować graffiti
start learning
draw graffiti
iść do więzienia
start learning
go to prison
dokonać rozboju
start learning
mug a person
bandyta uliczny
start learning
mugger
zapłacić mandat
start learning
pay a fine
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
obrabować bank/ osobe
start learning
rob a bank / person
skazać kogoś na ... za (przestepstwo)
start learning
sentence sb to ... for (a crime)
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
ukraść pieniądze
start learning
steal some money
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of
złodziej
start learning
a thief
wandal
start learning
a vandal
demolować czyjąś własność
start learning
vandalise property
wspólnik/ wspólniczka
start learning
accomplice
sprawa
start learning
case
wyciągnąć wniosek
start learning
conclude
śmierć
start learning
death
oszustwo
start learning
fraud
zaginąć
start learning
go missing
zeskoczyć
start learning
hop off
ubezpieczenie na życie
start learning
life insurance
butla z tlenem
start learning
oxygen cylinder
dowód
start learning
proof
tratwa
start learning
raft
uwolnić
start learning
release
godny zaufania
start learning
reliable
ratownik/ratowniczka
start learning
rescuer
sznurek
start learning
string
wieki
start learning
ages
dozorca
start learning
caretaker
charakter
start learning
character
okładka
start learning
cover
nie mieć już czegoś
start learning
run out of
bezpiecznie
start learning
safely
rozlać
start learning
spill
stan
start learning
a state
olejek do opalania
start learning
suntan oil
podarty
start learning
torn
Poczekaj
start learning
Hang on
Ten stary rupieć?
start learning
That old wreck?
Co za kłopot!
start learning
What a drag!
uciec
start learning
get away
uniknąć kary za coś
start learning
get away with
oddać
start learning
give sth away
odejść
start learning
go away
patrzeć w inną stronę
start learning
look away
odłożyć
start learning
put sth away
uciec
start learning
run away
wyrzucić
start learning
throw sth away
wstrętny
start learning
awful
minus, negatywna strona
start learning
downside
prywatność
start learning
privacy
rozgłos
start learning
publicity
badacz
start learning
researcher
oddział
start learning
branch
kopać
start learning
dig
datek
start learning
donation
nagły wypadek
start learning
emergency
w potrzebie
start learning
in need
przewodzący, wiodący
start learning
leading
medyczny
start learning
medical
odżywianie
start learning
nutrition
przekonać
start learning
persuade
bieda
start learning
poverty
projekt
start learning
project
chronić
start learning
protect
pracownicy
start learning
staff
szczepienie
start learning
vaccination
ochotnik/ochotniczka
start learning
volunteer
studnia
start learning
well

You must sign in to write a comment