skraj up 34

 0    235 flashcards    meliana
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygnębiony
start learning
dejected
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
fatalny
start learning
disastrous
Krach
start learning
meltdown
oszczerczy
start learning
libellous
zastraszany
start learning
bullied
kędzierzawy
start learning
frizzy
jednakże
start learning
however
Niemniej jednak
start learning
nevertheless
niemniej jednak
start learning
nonetheless
chociaż
start learning
though
podczas gdy
start learning
whereas
klapa
start learning
flop
uwaga
start learning
limelight
zgon
start learning
demise
dyskretny
start learning
unobtrusive
przygnębiony
start learning
downcast
zgon
start learning
demise
oszczerczy
start learning
libellous
uwolnienie
start learning
release
masażystka
start learning
masseuse
dowiedzieć się
start learning
find out
bita
start learning
whipped
nostalgia, tęsknota
start learning
nostalgia, longing
trądzik
start learning
acne
pryszcz
start learning
pimple
szczególnie
start learning
notably
opona
start learning
tyre
zboczeniec
start learning
pervert
szkicowy
start learning
sketchy
ledwo
start learning
barely
druzgocący
start learning
smashing
miejsce
start learning
venue
wykroczenie
start learning
offence
błagać
start learning
plead
prasa brukowa
start learning
gutter press
stronniczy
start learning
biased
niebezpieczeństwo
start learning
jeopardy
lśniący
start learning
glossy
mydelniczka
start learning
soapbox
bileter
start learning
usher
paw
start learning
peacock
pawica
start learning
peahen
Wieczór panieński
start learning
hen party
Wieczór kawalerski
start learning
stag party
zakłady
start learning
betting
bunt
start learning
mutiny
odpowiedzialność
start learning
liable
podwiązki
start learning
garters
hańba
start learning
ignominy
podstępny
start learning
underhand
zarzut
start learning
reproach
niejasny
start learning
vague
zrozumiały
start learning
intelligible
pokorny
start learning
humble
surowy
start learning
harsh
furia
start learning
tantrum
żałować
start learning
repent
sprowadzić
start learning
fetch away
płowy
start learning
fawn
wygadać się
start learning
spill the beans
wydać przyjęcie
start learning
throw a party
zatem
start learning
therefore
uroczysty
start learning
solemn
zmarły / zmarła
start learning
deceased
chochlik
start learning
imp
stołek
start learning
stool
ponury
start learning
dismal
gryzący złośliwość
start learning
acrid spite
rozdarł
start learning
tore
strój
start learning
attire
sklepienie
start learning
vault
potoczek
start learning
bourne
wycena
start learning
appraisal
zamieniać
start learning
commute
kontynuować
start learning
pursue
zdobyć
start learning
gain
obsadzony
start learning
staffed
chwalić
start learning
boast about
cieniutki
start learning
tenuous
zwięzły
start learning
succinct
zarozumiały
start learning
cocky
wpadka
start learning
setback
kwalifikacje / referencje
start learning
credentials
przejść przez
start learning
make through
zabrać się do pracy
start learning
get down to business
uczynić zbędną
start learning
make redundant
wypracowywać nadgodziny
start learning
do overtime
zostać wylanym z pracy
start learning
get the sack
cieniutki
start learning
tenuous
zwięzły
start learning
succinct
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
rozwijać się
start learning
crack on
kwalifikacje / referencje
start learning
credentials
całkowicie
start learning
utterly
upalny
start learning
sweltering
umartwienie
start learning
mortifying
nie trzeba dodawać, że...
start learning
needless to say
mdły
start learning
bland
nieporządne
start learning
scruffy
szantaż
start learning
blackmail
osobliwy
start learning
peculiar
zarobkowo
start learning
gainfully
szturchać
start learning
poke
czekać
start learning
hang on
groszek
start learning
peas
połknąć
start learning
gulp down
szykowny
start learning
posh
okazać się
start learning
turn out
czkawka
start learning
hiccups
ugasić pragnienie
start learning
quench your thirst
krewetki
start learning
prawns
sos
start learning
gravy
scrumptious
start learning
scrumptious
potrawka
start learning
stew
potrawka
start learning
stew
restauracja z daniami na wynos
start learning
take-away
Minęły lata, odkąd wyszliśmy, mam na myśli wycieczkę firmową.
start learning
It's been ages since we were out, I mean a company outing.
Ruch jest tak ciężki blisko stadionu, że wydaje mi się, że już spóźniliśmy się.
start learning
The traffic is so heavy near the stadium that I reckon we have already running late.
Musimy pokonać stadion, a my wydostaniemy się z tego całego ładunku
start learning
We need to get pass the stadium and we will get out of this whole load of traffic
Musimy pokonać stadion, a my wydostaniemy się z tego całego ładunku
start learning
We need to get pass the stadium and we will get out of this whole load of traffic
Czy będziecie mnie informować o postępach?
start learning
Will you, please keep me posted on your progress?
Nie mogę w to uwierzyć! Jakie są szanse na sytuację.
start learning
I can't believe it! What are the odds of the situation.
Sądzę, że szef już się pieprzy. Jest taki porywczy.
start learning
I reckon the boss is already fumming. He is so quick-tempered.
Czy transport publiczny jest rzeczywiście cenną alternatywą prowadzenia samochodu?
start learning
Is public transport actually a valuable alternative of driving a car?
Nowe linie autobusowe i inne linie autobusowe powinny rozwiązać problem niedostatecznego transportu publicznego.
start learning
New bus lines and more bus lines should solve a problem of insufficient public transport.
Nawet niektóre niedogodności mogą sprawić, że kierowcy zostawią samochód w dowolnym miejscu.
start learning
Even some inconveniences can make drivers leave their car anywhere.
Sądzę, że szef już się wściekał. Jest taki porywczy.
start learning
I reckon the boss has already fuming. He is so quick-tempered.
Transport publiczny nigdy nie jest wartościową alternatywą.
start learning
Public transport is never valiable alternative.
Powinniśmy wysiąść na następnym przystanku.
start learning
We should get off at the next stop.
Kierowcy nie chcą brać na siebie ciężaru chodzenia kilka metrów.
start learning
Drivers don't want to take a burden of walking a few meters.
Mam wizytę u lekarza za kilka minut i nie znoszę spóźnić się.
start learning
I have a doctor's appointment in a few minutes and I hate to be late.
wyśmiać sb
start learning
poke fun at sb
przymierzyć
start learning
try on
mdły
start learning
bland
osobliwy
start learning
peculiar
płochliwy
start learning
skittish
Rzemiosło
start learning
Craft
animusz
start learning
zest
sprawunki
start learning
errands
załatwiać sprawunki
start learning
run errands
w ciągu
start learning
within
dokładnie
start learning
thoroughly
całkowicie
start learning
entirely
wyregulować
start learning
adjust
rozbić pomysł
start learning
pitch an idea
pokonać problemy
start learning
overcome problems
dotrzymać terminu
start learning
meet A deadline
właściwy
start learning
appropriate
krewetki
start learning
shrimps
pstrąg
start learning
trout
dziczyzna
start learning
venison
bakłażan
start learning
aubergine
cząber
start learning
savoury
cukinia
start learning
courgette
zaspokoić
start learning
cater
obciążenie
start learning
burden
dotować
start learning
subsidise
Ciężko na kieszeni
start learning
hard on the pocket
wykonalny
start learning
viable
Jakie są szanse?
start learning
What are the odds?
wynagradzać
start learning
make amends
opar
start learning
fume
ziemniaki w mundurkach
start learning
jacket potatoes
krewetki
start learning
prawns
Na początek musisz znaleźć dwa naprawdę dojrzałe awokado.
start learning
For a start you need to find two really ripe avocados.
Alternatywnie możesz użyć ananasa.
start learning
Alternatively you can use a pineapple.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co byś gotował, gdybyś miał dużo pieniędzy do wydania?
start learning
Have you ever wondered what you would cook if you had lots of money to spend?
Wielu ludzi bardziej martwiło się o swoje zdrowie niż o to, ile mają pieniędzy.
start learning
A lot od people were more concerned about their health than about how much money do they have.
natka pietruszki
start learning
parsley
szałwia
start learning
sage
batyst
start learning
cambric
żąć
start learning
reap
Przepraszam, ale wierzch mojego mięsa jest całkowicie spalony, a mięso jest prawie surowe.
start learning
Excuse me, but the top of my meat is completely burnt and inside the meat is almost raw.
Wolisz frytki, potato z ziemniaków lub gotowane ziemniaki z kurczakiem?
start learning
Would you prefer french fries, jacket potatos or boiled potatos with your chicken?
Skoro mam alergię, czy mogę sprawdzić składniki?
start learning
Since I am alergic can I check the ingredients?
Obawiam się, że zabrakło nam ziemniaków. Czy chcesz zamówić coś innego?
start learning
I am afraid we have run out of potatos. Would you like to order something else?
Dzisiejsze specjały na pokładzie obejmują sezonowe warzywa oraz gruszkę i zupę selera.
start learning
Today's specials on the board include seasonal vegetables and pear and celery soup.
Przepraszam, ale wierzch mojego mięsa jest całkowicie spalony, a mięso jest prawie surowe.
start learning
Excuse me, but the top of my meat is completely burnt and inside the meat is almost raw.
Nie masz nic przeciwko, jeśli zamówię z menu ustawień?
start learning
You don't mind if I order from the set menu?
Skoro mam alergię, czy mogę sprawdzić składniki?
start learning
Since I am alergic can I check the ingredients?
Jak chcesz swój stek, madame? Surowy, średni lub dobrze zrobiony?
start learning
How would you like your steak, madame? Raw, medium or well done?
Czy mogę prosić o bańkę i dzbanek z wodą niegazowaną z cytryną i lodem?
start learning
Can I have a bubble and jug of still water with lemon and ice, please?
Wolisz frytki, potato z ziemniaków lub gotowane ziemniaki z kurczakiem?
start learning
Would you prefer french fries, jacket potatos or boiled potatos with your chicken?
Uważam, że te lody absolutnie nie można się oprzeć. Chyba mam kolejną wyprawę.
start learning
I find these ice-cream absolutely irresistible. I think I have another sculp.
Obawiam się, że zabrakło nam ziemniaków. Czy chcesz zamówić coś innego?
start learning
I am afraid we have run out of potatos. Would you like to order something else?
rozbieżność
start learning
discrepancy
szturchać
start learning
poke
uprzejmy
start learning
courteous
wystarczający
start learning
sufficient
niedostateczny
start learning
insufficient
czytelne - nieczytelne
start learning
legible - illegible
uchylanie się
start learning
evasion
niegrzeczny
start learning
discourteous
niedostateczny
start learning
unsatisfactory
nieudany
start learning
unsuccessful
z przyczyn, że
start learning
on the grounds that
mówić ogródkami
start learning
beat about the bush
rzeczy
start learning
stuff
Rozbić się
start learning
Crash out
przychodzić z pomocą/ujawniać się
start learning
come forward
Marka SB szczęka opada
start learning
make sb's jaw drop
odsłonić
start learning
reveal
Z politowaniem
start learning
roll eyes
hit filmowy
start learning
blockbuster
głęboki
start learning
profound
kajdanki
start learning
handcuffs
fragment
start learning
extract
wymeldować się
start learning
check out
śpiewać
start learning
chant
stopniowo
start learning
gradually
grono
start learning
bunch
zwariowany
start learning
bonkers
starość
start learning
senility
naciągane
start learning
far-fetched
upiorny
start learning
spooky
odrębny
start learning
distinct
spadek (np. cen)
start learning
decline
krystalicznie czyste
start learning
crystal clear
wykorzystać
start learning
exploit
udać się
start learning
head off
myśleć szorstko z wygładzonymi
start learning
to think The rough with The smooths
nieistotny
start learning
negligible
gęstość
start learning
density
z solą i / lub pieprzem i / lub przyprawami dodanymi w celu poprawy smaku
start learning
with salt and/or pepper and/or spices added to improve the taste
sekretarz
start learning
clerk
przystępny
start learning
approachable
pracowity
start learning
industrious
odłożyć na bok
start learning
set aside
niewolnik w twoim biurze
start learning
slave away in your office
zarozumiały
start learning
conceited
kątowy
start learning
angular
przewiduje
start learning
envisage
duchowny
start learning
clergyman
biały
start learning
white

You must sign in to write a comment