Składnia cz2

 0    8 flashcards    iwonabanas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
drugi czasownik jest z -ing jeśli pierwszy to:
start learning
admin, avoid, can't help, can't stand, consider, deny, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, like, love, miss, not mind, practise, prefer, start, suggest
I love watching westerns on TV
drugi czasownik ma formę " to + bezokolicznik" jeśli pierwszy to:
start learning
afford, agree, appear, choose, decide, expect, happen, help, hope, learn, manage, need, offer, plan, promise, refuse, seem, want, wish, would like/love/prefer
I learnt to swim when I was 7.
drugi czasownik ma formę: "dopełnienie + to + bezokolicznik" jeśli pierwszy to:
start learning
advise, allow, beg, help, invite, order, tell want, would like/ love/ prefer
Mark begged me to stay with him
drugi czasownik ma formę: "bezokolicznik bez to" jeżeli pierwszy to:
start learning
can, could, might, must, should, had better, would rather, help
drugi czasownik ma formę: "dopełnienie + bezokolicznik bez to" jeżeli pierwszy to:
start learning
let, make
czasownik występujący pod czasowniku "Help" może przyjmować formę:
start learning
Bezokolicznika bez "to" lub "z to": Can you help me hang out/to hang out the washing?
po czasownikach: see, watch, notice, feel, hear drugi czasownik może przybrać dwie formy, które mają różne znaczenie:
start learning
dopelnienie + ing = zdanie opisuje wtedy fragment postrzegane czynności lub "dopełnienie + bezokolicznik bez to = zdanie opisuje wtedy całość postrzeganej czynności
I saw them dancing - widziałem tylko fragment ich tańca. / I saw them dancing the waltz - widziałem jak tańczyli od początku do końca
czasownik występujący po: suggest, insist, demand, recommend może przybierać następujące formy:
start learning
-ing, that+should+bezokolicznik bez to, that+present simple, that+subjenctive
subjenctive to tryb łączny stosowany w języku formalnym, czasownik występuje w formie podstawowej bo przed nim powinno być should które jest skracane
I suggest taking a long break./ I suggest that she should take./ I suggest that she takes. / I suggest that she take.

You must sign in to write a comment