Sentencje prawnicze.

 0    34 flashcards    MojeFiszki
print play test yourself
 
Question Answer
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
start learning
Audiatur et altera pars.
Dowód zbrodni
start learning
Corpus delicti
Daj mi jakieś przestępstwo, a dam ci na to prawo.
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius
Dziel i rządź
start learning
Divide et impera!
Daję abyś mi dał
start learning
Do, ut des.
Twarde prawo, ale prawo.
start learning
Dura lex, sed lex.
Przestępstwem jest ukrywać oszusta.
start learning
Fraus est fraudem celare.
Nieznajomość prawa szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet.
Nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia.
start learning
Ignorantia legis neminem excusat.
W wątpliwej sprawie orzekamy na korzyść oskarżonego
start learning
In dubio pro reo.
Prawo jest fundamentem państwa.
start learning
In legibus fundamentum rei pubilcae.
Ten kto ma zamiar wyrządzić krzywdę, już ją wyrządził
start learning
Iiniuriam, qui facturus est, iam fecit.
Wśród broni milczą prawa.
start learning
Inter arma silent leges.
Uczynił, któremu przyniosło korzyść.
start learning
Is fecit, cui prodest.
Sprawiedliwość podstawą królestwa.
start learning
Iustitia fundamentum regnorum.
Prawo nie działa wstecz.
start learning
Lex retro non agit.
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo akt ślubu.
start learning
Mater semper certa est, pater, quem nuptiae demonstrant.
Nikt nie może być wyciągnięty ze swojego domu.
start learning
Nemo de domo sua extrahi potest.
Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.
start learning
Nemo iudex idoneus in propria causa.
Kto broni wyrządzającego krzywdę, wydaje oskarżenie na siebie.
start learning
Nocentem qui defendit, sibi crimen parit.
Nazwiska nie znam.
start learning
Nomen nescio.
Nazwisko nieznane.
start learning
Nomen non notum.
Nowy król, nowe prawo
start learning
Novus rex, nova lex
Umów należy dotrzymywać.
start learning
Pacta sunt servanda.
Kto milczy, zdaje się, że wyraża zgodę.
start learning
Qui tacet, consentire videtur.
Trzymaj się tematu, słowa pójdą same.
start learning
Rem tene, verba sequentur.
Rzecz mówi sama za siebie
start learning
Res ipsa loquitur
Dobro państwa najwyższym prawem.
start learning
Salus rei publicae suprema lex.
Niech posłowie będą uważani za świętych.
start learning
Sancti habeantur legati.
Bez gniewu i złości.
start learning
Sine ira et studio.
Gdzie prawo, tam kara.
start learning
Ubi lex, ibi poena.
Jeden świadek, żaden świadek.
start learning
Unus testis, nullus testis.
Wolno odpędzać siłę siłą.
start learning
Vim vi repellere licet.
Nie staję się krzywda chcącemu.
start learning
Volenti non fit iniuria.

You must sign in to write a comment