School life vol.2

 0    57 flashcards    emiliazawadka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
należeć do
start learning
belong to
impreza charytatywna
start learning
charity event
klub
start learning
club
wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
start learning
exchange trip
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurrical activities
impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
start learning
funduraising event
brać udział w
start learning
take part in
wstąpić do klubu/stowarzyszenia
start learning
join a club/a society
członek/członkini
start learning
member
uważać
start learning
pay attention
wycieczka szkolna
start learning
school trip
kółko
start learning
society
obóz letni
start learning
summer camp
szkolenie
start learning
training
wolontariat
start learning
voluntary work
uczelnia
start learning
academy
szkoła koedukacyjna
start learning
coeducational school
kolegium, szkoła pomaturalna
start learning
college
szkoła ogólnokształcąca wszystkich uczniów, niezależnie od ich wyników w nauce
start learning
comprehensive(school)
uczyć się zawodu
start learning
do vocational training
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
szkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny
start learning
grammar school
szkoła średnia
start learning
high school
szkoła prywatna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
kindergarten
w USA szkoła średnia dla uczniów 13-15 lat
start learning
junior high school
żłobek
start learning
nursery
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła żeńska / męska
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state school
uniwersytet
start learning
university
szkoła z internatem
start learning
boarding school
sieć szkoł prywatnych
start learning
public school system
zaniepokojony
start learning
concerned
zdezorientowany
start learning
confused
rozczarowany
start learning
disappointed
wydobyć, uzyskać
start learning
elicit
podkreślić
start learning
emphasise
narzucić, wymusić
start learning
enforce
zapewnić, upewnić się
start learning
ensure
znajomy
start learning
familiar
przerażony
start learning
frightened
pod wrażeniem
start learning
impressed
na korzyść (czegoś), za
start learning
in favour of
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę czegoś
start learning
lose count of
szaleniec, maniak
start learning
maniac
wprowadzić plan w życie
start learning
put a plan into action
ceny, stawki
start learning
rates
duszny
start learning
stuffy
przeciwległy koniec
start learning
the far end
o wiele za
start learning
way too
powierzchnia robocza
start learning
work surface

You must sign in to write a comment