rozdział 5 cześć 1

 0    61 flashcards    nikolakaszuba04
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
architektura
start learning
architecture
sztuka
start learning
Art
Historia sztuki
start learning
art History
projektowanie i technika
start learning
Design and technology
inżynier
start learning
engineering
język angielski
start learning
English
geografia
start learning
Geography
prawo
start learning
law
matematyka
start learning
Maths
medycyna
start learning
medicine
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
czytanie
start learning
reading
nauki ścisłe
start learning
science
pisanie
start learning
writing
egzamin konczacy szkole srednia w wielkiej Brytanii
start learning
A levels
umiejętność
start learning
ability
chodzić do szkoły
start learning
attend a school
prześladować
start learning
bully
stołówka
start learning
canteen
sala lekcyjna
start learning
classroom
obowiązkowy
start learning
compulsory
wymagający
start learning
demanding
dyscyplina
start learning
discipline
uczyć się przedmiotu
start learning
do a subject
przystąpić do egzaminu
start learning
do / take an exam
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
educate
edukacja
start learning
education
szkola podstawowa
start learning
elementary school
oblać egzamin
start learning
fail an exam
szkolna wycieczka edukacyjna
start learning
field trip
ocena
start learning
mark / grade
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart / memorise
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
umiejący czytać i pisać
start learning
literate
opuszczać lekcje
start learning
miss / skip lessons
zdać egzamin
start learning
pass an exam
boisko szkolne
start learning
playground
szkola podstawowa
start learning
primary school
powtarzac do
start learning
revise
powtórka materiału
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
brama szkoły
start learning
school gate
mundurek szkolny
start learning
school uniform
nauka
start learning
schollwork
szkola srednia
start learning
secondary school
szkola tylko dla chlopcow/dziewczat
start learning
single - sex school
przedmiot
start learning
subject
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
plan lekcji
start learning
timetable
akademicki / naukowy
start learning
academic
akademia / uczelnia
start learning
academy
ubiegać się o (miejsce)
start learning
apply for (a place)
dyplom
start learning
diploma
uczęszczać na kurs / zajęcia
start learning
do a course
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
rok przerwany przed rozpoczęciem studiów
start learning
gap year
czesne
start learning
tuition fee
dostać dobrą pracę
start learning
get a good job
odnieść z czegoś dużą korzyść
start learning
get a lot out of sth

You must sign in to write a comment