rozdzial 3

 0    156 flashcards    gabrielalipinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przewodniczący spotkania
start learning
chairperson
porządek obrad / spotkania
start learning
agenda
miejsce (spotkania)
start learning
venue
poruszać kwestie
start learning
raise issues
wyczucie czasu
start learning
timing
formalny
start learning
formal
nieformalny
start learning
informal
temat
start learning
topic
protokół (ze spotkania)
start learning
minutes
sporządzać protokół
start learning
draw up a minutes
podsumować
start learning
summarise = sum up
co dwie głowy to nie jedna
start learning
two heads are better than one
wprowadzić nowy produkt na rynek
start learning
launch a new product
z wyprzedzeniem (przed czasem)
start learning
ahead of time
oszczędzać
start learning
make savings
pobyt w ramach budżetu
start learning
stay within budget
zaplanować spotkanie
start learning
schedule a meeting
wprowadzić
start learning
fill us in
impreza promująca/wprowadzająca produkt na rynek
start learning
launch party = promote product
wystawa sklepowa
start learning
window display
stary Londyński rower
start learning
penny-farthing
olbrzymi
start learning
enormous
dostawcy
start learning
suppliers
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
urlop ojcowski
start learning
paternity leave
darmowe oprogramowanie
start learning
freeware
złośliwe oprogramowanie
start learning
malware
oprogramowanie szpiegujące
start learning
spyware software
oprogramowanie z reklamami
start learning
adware
zapora sieciowa
start learning
firewall
robak
start learning
worm
Koń trojański
start learning
trojan horse
sieć wewnętrzna
start learning
intranet
Szyfrowanie
start learning
encryption
odszyfrowywanie
start learning
decryption
nadpisać
start learning
overwrote
nieprzyzwoity
start learning
indecent
certyfikat cyfrowy
start learning
digital certificate
uszkodzony
start learning
corrupt = damage
Haker
start learning
hacker
wymusić
start learning
extort
przebrany
start learning
disguised
zgoda
start learning
consent
wyskakujące okienka
start learning
pop-ups
zapewnić
start learning
insure
rozprzestrzeniać się
start learning
spread
próba
start learning
attempt
wpływać na coś
start learning
affect
zastraszać
start learning
harassment
stażyści
start learning
management
autonomiczny / bez sterownika
start learning
autonomous/driverless
gotowe jedzenie
start learning
ready-made food
inżynier budownictwa
start learning
civil engineer
przewidzieć
start learning
to predict
bezprzewodowa linia telefoniczna
start learning
wireless telephone circuits
rosnąć
start learning
to grow
wzrost
start learning
a growth
szklarnia
start learning
a greenhouse
sztuczny
start learning
artificial
system monomilowy
start learning
monomil system
strata energii
start learning
waste of energy
energia słoneczna
start learning
solar energy
cenny zasób
start learning
precious source
dokładny
start learning
accurate
skończyło się
start learning
run out of sth
niesamowicie dokładny
start learning
amazingly accurate
bezzałogowy/autonomiczny
start learning
unmanned
nieruchomość/własność
start learning
property
pensja
start learning
salary
emerytura
start learning
pension
pożyczka
start learning
loan
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
telemarking
start learning
telemarking
wyzwać kogoś do czegoś
start learning
to challenge sb to sth
podwoić
start learning
to double
ziarno ryżu
start learning
a grain of rice
ilość
start learning
amount
statek kosmiczny
start learning
space shuttle
smartfon
start learning
smartphone
przyczyna / powód
start learning
cause
z powodu
start learning
because of
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zanieczyszczenie
start learning
pollution
izolacja społeczna
start learning
social isolation
gospodarstwo domowe
start learning
household
emeryt
start learning
pensioner
samotność
start learning
loneliness
nieformalny
start learning
informal
załączyć
start learning
to attach
odprawiać się/meldować
start learning
to check in
potwierdzać
start learning
to confirm
Potwierdzenie
start learning
a confirmation
wymagać
start learning
to require
wymóg
start learning
a requirement
zamężna
start learning
Mrs
kiedy nie wiemy czy zamężna
start learning
Ms
singielka
start learning
Miss
organizować
start learning
to arrange
zorganizowane spotkanie
start learning
an arrangement
wstawiać
start learning
to insert
umożliwiać
start learning
to enable
znak z klawiatury
start learning
a character
edytor tekstu
start learning
word processor
pisać na klawiaturze
start learning
to type
maszyna do pisania
start learning
a typewriter
równie
start learning
equally
ślad
start learning
trace
przepisywać
start learning
to retype
łączyć
start learning
to combine
scalić
start learning
to merge
dostosować/spersonalizować
start learning
to customize
sprecyzować / określić
start learning
to specify
określenia
start learning
specifies
rzadki
start learning
rarious
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
wcięcia/akapit
start learning
to indent
akapitowanie
start learning
indenting
generować
start learning
to generate
narzędzie
start learning
utility
zarezerwować spotkanie
start learning
pencil in a meeting
Kopia 3D
start learning
hard copy
zorganizować spotkanie
start learning
to make an arrangement
fuzja inkorporacyjna
start learning
merger
ubezpieczenie
start learning
insurance
miejsce
start learning
venue
wygodne dla
start learning
convenient for
PA (osobisty asystent)
start learning
PA (Personal Assistant)
plagiat
start learning
plagiarism
Pasek narzędzi
start learning
toolbar
nagłówek
start learning
header
krój pisma
start learning
typeface
Pasek menu
start learning
menu bar
cofnij ostatnią akcję
start learning
undo reverse action
wyrównanie
start learning
alignment
Wstaw odnośnik
start learning
insert hyperlink
Narzędzia wyświetlania grafiki
start learning
display graphics tools
stopka
start learning
footer
narzędzia do rysowania
start learning
drawing tools
wstawić obrazek
start learning
insert picture
Wstawienie hiperłącza
start learning
inserted hyperlink
wyciąć
start learning
cut
wkleić
start learning
paste
zawijanie tekstu
start learning
word wrap
czcionka
start learning
font
układ, rozmieszczenie
start learning
layout
szukanie synonimów
start learning
thesaurus
obieg
start learning
circuit
pielgrzym
start learning
pilgrim
jako konsekwencja
start learning
as a consequence
z powodu
start learning
because of
wynik czegoś
start learning
the result of
prowadzić do
start learning
lead to
w rezultacie/jako wynik czegos
start learning
as a result
spowodowany
start learning
due to
dogodny
start learning
convenient
skutkować
start learning
result in

You must sign in to write a comment