Rodniki tlenowe

5  1    13 flashcards    EBiS
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Główne źródła wolnych rodników tlenowych w organizmie to:
start learning
Procesy metaboliczne, substancje obce – ksenobiotyki (np. leki, herbicydy, fungicydy, insektycydy).
Od czego zależy wpływ wolnych rodników tlenowych na organizm?
start learning
Od ich stężenia w komórce i czasu działania.
Jaką funkcje pełnią wolne rodniki tlenowe występujące we właściwych ilościach w komórce?
start learning
- aktywują transport glukozy do komórek; - biorą udział w międzykomórkowym przekaźnictwie sygnałowym; - umożliwiają pochłanianie patogenów przez fagocyty; - wpływają na właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze śliny.
Homeostaza to:
start learning
Zdolność organizmu do zachowania stanu równowagi biologicznej.
W jaki sposób wolne rodniki tlenowe chronią organizm przed powstawaniem nowotworów?
start learning
Przyspieszając procesy starzenia a nawet śmierć komórek uszkodzonych, które zagrażają powstawaniem nowotworów.
Jakie uszkodzenia w komórce mogą wywołać wolne rodniki tlenowe?
start learning
Utlenianie białek, lipidów i kwasów nukleinowych, co prowadzi do utraty ich aktywności biologicznej (białka) i powstawanie szkodliwych nadtlenków (lipidy).
Co wpływa na wytwarzanie w organizmie wolnych rodników tlenowych?
start learning
Czynniki fizyczne np. promieniowanie jonizujące i nadfioletowe, ultradźwięki, liofilizacja; reakcje enzymatyczne np. z udziałem oksydaz ale przede wszystkim łańcuch oddechowy.
Co to jest stres oksydacyjny?
start learning
Zaburzenie homeostazy, którego efektem jest nadmierna produkcja reaktywnych form tlenu.
Jakie zmiany morfologiczne na powierzchni komórek może powodować stres oksydacyjny?
start learning
Tworzenie i odrywanie się pęcherzyków błonowych (Gort & co. 1999)
Jak stres oksydacyjny wpływa na błony plazmatyczne?
start learning
Zwiększa przepuszczalność i powoduje ich depolaryzację.
Jakie zmiany metaboliczne może wywołać stres oksydacyjny w komórce?
start learning
Obniża poziom ATP w komórce, zwiększa stężenie jonów wapnia co może doprowadzić do śmierci komórki.
Dlaczego tlen, warunkujący życie na ziemi, może być przyczyną niekorzystnych zmian metabolicznych organizmie?
start learning
Ponieważ jest silnym utleniaczem.
Jaki jest związek miedzy stresem oksydacyjnym a procesami chorobotwórczymi?
start learning
Stres oksydacyjny może być wywołany przez nadmierną produkcję reaktywnych form tlenu np. na skutek nadczynności tarczycy.

You must sign in to write a comment