Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)

5  2    13 flashcards    EBiS
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Organizmy modyfikowane genetycznie (transgeniczne) to:
start learning
organizmy, do których genomu wprowadzono nowe, obce geny, pochodzące od innych organizmów.
Czym zajmuje się inżynieria genetyczna?
start learning
Opracowuje i wykorzystuje techniki umożliwiające wyizolowanie, namnożenie i modyfikację genów dowolnego organizmu.
Transgeny to:
start learning
geny nowo wprowadzone do organizmu biorcy (do jego genomu), pochodzące od innego organizmu.
W jakim celu wytwarza się rośliny modyfikowane genetycznie?
start learning
W celu uodpornienia ich na działanie: stosowanych w rolnictwie środków chwastobójczych, owadów żerujących, chorób wirusowych i bakteryjnych oraz niekorzystnych warunków środowiska (ekstremalne temperatury, susza, nadmiar wody, nadmierne zasolenie gleby itp.).
Czy rośliny transgeniczne odporne na działanie określonych owadów mogą być szkodliwe dla innych organizmów? Dlaczego?
start learning
Tak, ponieważ mogą szkodzić również innym gatunkom niż te, z powodu których się je stosuje.
Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie to:
start learning
głównie: bakterie i grzyby wykorzystywane w przemyśle spożywczym, piekarniczym (drożdże), mleczarskim, browarniczym, farmaceutycznym i diagnostyce laboratoryjnej.
W jakim celu wytwarza się zwierzęta modyfikowane genetycznie?
start learning
Aby uzyskać określone, pożądane cechy hodowlane, np. zwiększenie tempa wzrostu, większą mleczność.
W badaniach nad etiologią jakich chorób człowieka wykorzystuje się transgeniczne króliki i myszy?
start learning
W badaniach nad etiologią zespołu Alzheimera, choroby zespołu Parkinsona, cukrzycy, miażdżycy, nowotworów oraz otyłości.
Jakie mogą być konsekwencje modyfikacji genetycznych zwierząt dla ich organizmów?
start learning
Bezpłodność, cukrzyca, artretyzm, owrzodzenie przewodu pokarmowego.
Biofarmaceutyki to:
start learning
substancje lecznicze (w większości białka) pochodzące z krwi i innych płynów ustrojowych zwierząt modyfikowanych genetycznie, wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu chorób człowieka i zwierząt.
Dlaczego mleko zwierząt transgenicznych (np. myszy, królików) jest tak cenne?
start learning
Bo może być bogatym źródłem biofarmaceutyków.
Co to znaczy, że transgeniczne zwierzęta mogą być wykorzystane jako „żywe bioreaktory”?
start learning
Że mogą być wykorzystywane do produkcji aktywnych biologicznie białek służących leczeniu chorób człowieka i zwierząt hodowlanych.
Które choroby ludzkie mogą być leczone przy pomocy biofarmaceutyków?
start learning
Cukrzyca, hemofilia, zapalenie wątroby, zawał mięśnia sercowego, nowotwory, choroby związane z niedoborem hormonu wzrostu.

You must sign in to write a comment