Komórka zwierzęca i kwasy nukleinowe

 0    26 flashcards    marrchew
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest komórka?
start learning
Podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu.
Podaj przykłady organizmów jednokomórkowych.
start learning
Bakterie, pierwotniaki, niektóre glony.
Jak zbudowane są organizmy wielokomórkowe?
start learning
Komórki tworzą tkanki, tkanki tworzą narządy, narządy tworzą układy narządów, układy narządów tworzą organizm.
Wymień składniki martwych komórek.
start learning
Ściana komórkowa, sok komórkowy w wodniczkach (wakuola).
Wymień kolejne etapy oddychania wewnątrzkomórkowego.
start learning
Glikoliza, cykl Krebsa, utlenianie końcowe.
Wymień składniki żywych komórek.
start learning
Błona komórkowa, cytoplazma, mitochondria, plastydy.
Czym są kwasy nukleinowe?
start learning
Związki wielkocząsteczkowe występujące we wszystkich komórkach i wirusach, odgrywające zasadniczą rolę w przekazywaniu cech dziedzicznych i kierowaniu syntezą białek.
Z czego zbudowane są łańcuchy cząsteczek kwasów nukleinowych?
start learning
Z elementów zwanych nukleotydami, czyli z kwasu ortofosforowego (V), cukru oraz innych związków.
Czym są lizosomy i co jest ich zadaniem?
start learning
Organella komórki eukariotycznej, o kształcie kulistym, otoczone pojedynczą błoną cytoplazmatyczną. Ich zadaniem jest strawienie (rozłożenie) substancji wielocząsteczkowych na składniki prostsze, wykorzystywane następnie przez komórkę.
Jaką rolę pełni jądro komórki?
start learning
Kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi komórki, zawiera materiał genetyczny, pełni nadrzędną rolę w procesie rozmnażania.
Czym jest siateczka śródplazmatyczna?
start learning
Systemem kanalików i pęcherzyków oddzielonych od cytoplazmy błoną.
Gdzie zachodzi cykl Krebsa?
start learning
W mitochondriach.
Czym jest cykl Krebsa?
start learning
To końcowa droga spalania metabolitów powstałych z rozkładu cukrów, tłuszczów i białek.
Gdzie zachodzi utlenianie końcowe i co jest jego produktem?
start learning
Zachodzi w grzebieniach z udziałem tlenu cząsteczkowego. Końcowym produktem jest woda.
Opisz, gdzie zachodzi i na czym polega glikoliza.
start learning
Zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy (w reakcji nie występuje tlen).
Opisz błonę komórkową.
start learning
Jest tłuszczowo-białkowa, przepuszczalna, pełni funkcje ochronne.
Opisz skład, występowanie i rolę kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w organizmie.
start learning
Zawiera cukier D-dezoksyrybozę, a jako zasady - tyminę, cytozynę, adeninę i guaninę. Występuje w chromosomach, chloroplastach i mitochondriach. Jego rolą jest przekazywanie informacji genetycznej w postaci kodu genetycznego.
Opisz skład, występowanie i rolę kwasu rybonukleinowego (RNA) w organizmie.
start learning
Zawiera cukier D-rybozę i jako zasady - uracyl, cytozynę, adeninę i guaninę. Występuje w cytoplazmie, rybosomach i jąderku. Jego rolą jest kierowanie syntesą białek.
Z czego składa się cząsteczka RNA i jak jest syntezowana?
start learning
Z pojedynczego łańcucha polinukleotydowego. Syntezowana jest z wykorzystaniem komplementarności zasad, na bazie jednej z nici dwuniciowego DNA (tzw. transkrypcja).
Wymień typy RNA, scharakteryzuj w jednym zdaniu.
start learning
Rybosomowy (rRNA) - występuje w rybosomach, stanowi ok. 80% całego RNA komórki. Matrycowy (mRNA) - pełni funkcje wzoru dla biosyntezy białek. Transferowy (tRNA) - pełni rolę przenośnika aminokwasów w syntezie białek.
Jak nazywają się komórki, w których nie ma jądra?
start learning
Komórki prokariotyczne.
Jak nazywają się komórki, w których występuje jądro?
start learning
Komórki eukariotyczne.
Gdzie znajduje się jądro komórki?
start learning
W cytoplazmie.
Jak wygląda i jaką rolę pełni Aparat Golgiego?
start learning
Ma postać stosu przylegających do siebie, spłaszczonych pęcherzyków. Każdy z nich przechowuje i modyfikuje białka wytworzone w siateczce śródplazmatycznej.
Co dzieje się w mitochondriach?
start learning
Odbywa się w nich oddychanie komórkowe, wytwarzanie oraz przekształcanie energii.
Czym jest cytoplazma?
start learning
To złożona substancja zawierająca składniki płynne i stałe struktury; wypełnia wnętrze komórki.

Budowa komórki zwierzęcej

Komórka zwierzęca jest to podstawowa jednostka strukturalna organizmów zwierzęcych. Komórka zwierzęca w zależności od swojego położenia i funkcji ma określony kształt i kolor. Większość komórek zbudowanych jest z cienkiej błony i wielu małych części wewnętrznych, czyli organelli. Wszystkie żywe organizmy w komórce to protoplasty. Można do nich zaliczyć m.in.: jądro komórki, błonę komórkową oraz inne składniki pełniące ważne role. Zachęcamy do nauki do dalszej nauki biologii poprzez lekcje: gąbki: cechy i ciekawostki oraz organizacja układu nerwowego. Na rozluźnienie polecamy: Harry Potter i kamień filozoficzny.

Nowoczesny sposób nauki

Nasz sposób nauki to połączenie tradycyjnych fiszek i innowacyjnego podejścia do nauki z wykorzystaniem nowych technologii. Dzięki temu możesz uczyć się za pomocą wszystkich zmysłów i zapamiętywać jeszcze szybciej. Kolorowe grafiki, nagrania mp3, a także różne tryby nauki, sprawiają, że staje się ona wciągająca. Nauka nawet skomplikowanych zagadnień i wyrażeń takich jak budowa komórki, czy kwasy nukleinowe mogą przestać być przykrym obowiązkiem. Z naszym system nauki z pewnością na zawsze zapamiętasz, czym są lizosomy i cykl Krebsa.

Dołącz do Fiszkoteki!

W Fiszkotece dajemy Ci dostęp do ogromnej bazy kursów językowych i lekcji z różnorodnej tematyki. Oprócz tego możesz tworzyć swoje własne lekcje na dowolny, wybrany przez Ciebie temat. Jeżeli chcesz, podziel się swoją lekcją ze znajomymi i innymi użytkownikami Fiszkoteki. Skorzystaj z przykładowej lekcji i zobacz, jak działa nasza platforma!

You must sign in to write a comment