Biologia genetyka

1  1    28 flashcards    kumulepula
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Strukturalna
start learning
Chromosomowa
Tranzycja
start learning
Genowa
Delecja
start learning
Genowa
Liczbowa
start learning
chromosomowa
Transwersja
start learning
Genowa
insercja
start learning
genowa
zamiana zasady Purynowej na inną purynową lub pirymidynowej na inną pirymidynową
start learning
Tranzycja
Adenina
start learning
Purynowa
Guanina
start learning
Purynowa
Cytozyna
start learning
Pirymidynowa
Tymina
start learning
Pirymidynowa
zamiana zasady Purynowej na Pirymidynową i na odwrót
start learning
Transwersja
Duplikacja
start learning
Chromosomowa strukturalna
Inwersja
start learning
chromosomowa strukturalna
Odwrócenie fragmentu chromosomu o 180*
start learning
Inwersja
translokacja
start learning
chromosomowa strukturalna
przeniesienie odcinka chromosomu na inny chromosom
start learning
Translokacja
Monosomik
start learning
2n-1
Trisomik
start learning
2n+1
Podwójnytrisomik
start learning
2n+1+1
Tetrasomik
start learning
2n+2
Monosomik Trisomik Podwójnytrisomik Tetrasomik
start learning
Aneuploidy
Triploid
start learning
3n
Tetraploid
start learning
4n
Triploid Tetraploid
start learning
Autoploidy
allopoliploid
start learning
2(n+n)
allopoliploidy Autopoliploidy
start learning
Euploidy
są produkowane przez bakterie i służą do cięcia DNA
start learning
enzymy restrykcyjne

You must sign in to write a comment