Genetyka behawioralna 2013

 0    42 flashcards    JAGODKAOLE
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Główna przyczyna niskiego IQ.
start learning
zespół downa, inne trisomie
Najczęstsze korelacje między cechami osobowości środowisko/genom
start learning
pasywna, aktywna, reaktywna
Prawo Hardego - Weinberga
start learning
Dotyczy częstości występowania genotypów i alleli w populacji mendlowskiej. Jeżeli nie ma czynników zakłócających (jak mutacje, dobór naturalny) p^2 + 2pq + q^2]
Wybrać przykład translokacji
start learning
robertsonowska, wzajemna, może prowadzić do trisomi
I Prawo Mendla
start learning
prawo czystości gamet (każda gameta posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu)
Typy interakcji między genami
start learning
epistaza (wpływ ekspresji jednego genu na inny) np. albinizm
Co zwiększa korelację między dizygotami, gdy korelacja jest dodatnia między rodzicami?
start learning
genetyczny składnik nieaddytywny - dominacja
Ile różnych gamet wytwarza podwójna homozygota pod wpływem dwóch niezależnych genów?
start learning
chyba 1 ;p
Stosunek między grupami krwii
start learning
kodominacja i dominacja w innych układach
Przy allelu letalnym recesywnym stosunek genotypu wynosi:
start learning
2:1 (stosunek fenotypowo tak samo)
plejotropia
start learning
wpływ jednego genu na dwie lub więcej cech
Jak zmienia się z wiekiem współczynnik IQ?
start learning
Wzrasta
Na wzorze DNA syntezowano mRNA, podaj jaki wzór będzie miało tRNA?
start learning
WTF?
Typy interakcji między genami
start learning
komplementarność, duplikacje, modyfikacje
Co oznacza korelacja dodatnia między rodzicami?
start learning
Zawężenie korelacji między dizygotami
Syn jest hemofilikiem, gen został mu przekazany przez ...?
start learning
Matkę!
Kiedy gen recesywny może dominować?
start learning
w działaniu cytoplazmaycznym (matczynym)
Stosunek fenotypów w komplementarności?
start learning
9:7
Przykład choroby bloku metabolicznego?
start learning
alkapotonuria, albinizm, fenyloketonuria, galaktozemia
SSE nie tłumaczy różnic rasowych
start learning
wtf
Cecha dziedziczna to...
start learning
uwarunkowanie genetyczne objawiające się w różnych momentach ontogenezy
Ekspresja genu to...
start learning
stopień ujawnienia się cechy w fenotypie
Plejotropia...
start learning
anemia sierpowata przykładem plejotropii (jeden gen wpływa na kilka cech)
Niektóre cechy są objawiane tylko u mężczyzn przez...
start learning
przez działanie hormonów
Steryd działa poprzez...
start learning
aktywowanie receptorów androgenowych na powierzchni błony komórkowej
zmienność rekombinacyjna
start learning
segregacja i crossing over
mutacja jest...
start learning
losowa i bezkierunkowa
Co oznacza Hb = 70%?
start learning
W danym środowisku / przypadku 70% cech jest determinowanych genetycznie
Sposoby badania bliźniąt.
start learning
porównanie MZ i DZ, porównanie MZA u klas niskich i MZT u klas średnich
Co to jest allel letalny?
start learning
Gen, którego ekspresja powoduje śmierć osobnika.
W jakim stadium oogenezy komórka płciowa zostaje wydzielona z pęcherzyka Graafa w trakcie jajeczkowania?
start learning
oocyt II rzędu
Ontogeneza człowieka charakteryzuje się...
start learning
długi okres ciąży + niesamodzielność młodych osobników + długi okres dzieciństwa
Funkcja jajników...
start learning
wytwarzają komórki jajowe + wytwarzają warunki niezbędne do zapłodnienia + umożliwia rozwój zarodka i płodu
Wymiana krwi między płodem a matką zachodzi dzięki...
start learning
dyfuzji aktywnemu transportowi pinocytozie
Małżeństwa między krewnymi
start learning
zwiększają ryzyko choroby wywołanej genetycznie, ponieważ oboje mogą być heterozygotami.
Cechy recesywne u człowieka
start learning
hemofilia, Alkaptonuria, albinizm
Jeśli zdrowi rodzice mają dziecko cierpiące na chorobę genbetyczną uwarunkowaną recesywnie, to prawdopodobieństwo posiadania daleszego potomstwa...
start learning
... będącego nosicielami wynosi 50 % (a chorymi tyle samo, bo rodzice muszą być heterozygotami)
Dieta stosowana przy fenyloketonurii
start learning
Zawiera ściśle określoną ilość fenyloalaniny
DNA jest cięty na fragmenty przez enzym...
start learning
RESTRYKAZY
Fragmenty Okazaki powstają...
start learning
z powodu działalności polimerazy DNA
Które z genów mogą powodować hydrolizę RNA
start learning
enzymy białkowe, rybonukleaza, niebiałkowe rybozymy
Euchromatyna
start learning
jest aktywna transkrypcyjnie

You must sign in to write a comment