RO wzajemne zwracanie się żołnierzy

2  1    13 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W czasie służby żołnierze zwracają się do siebie używając
start learning
przed stopniem wojskowym formy „PAN” lub „PANI”.
Żołnierz zwracający się do innego żołnierza wymienia jego stopień w formie
start learning
skróconej np. wracając się do starszego szeregowego (marynarza) „PANIE/PANI SZEREGOWY/MARYNARZU”, starszego kaprala mówi – „PANIE KAPRALU/MAT” lub „PANI KAPRAL/MAT”.
Jak żołnierz zwraca się do podporucznika?
start learning
panie poruczniku
Jak żołnierz zwraca się do komandora porucznika
start learning
panie komandorze
Meldując się lub przedstawiając, żołnierz wymienia swój stopień w brzmieniu
start learning
pełnym
Co robi żołnierz – zwracając się do przełożonego lub starszego i co robi przełożony?
start learning
przyjmuje postawę zasadniczą i oddaje honory. Przełożony (starszy) zezwala na przyjęcie postawy swobodnej.
Kto i kiedy stosuje zwrot „CZOŁEM PANIE PORUCZNIKU (PANI PORUCZNIK)”?
start learning
przełożony podczas witania się lub żegnania, przełożony (starszy)
Odpowiedź na „CZOŁEM PANIE PORUCZNIKU (PANI PORUCZNIK)”
start learning
„CZOŁEM” lub „CZOŁEM PANIE PREZYDENCIE (PANI PREZYDENT)”, (ministrze /-er/, generale /-ał/, pułkowniku /-nik/, itp.
Czy młodszy może z własnej inicjatywy użyć zwrotu CZOŁEM?
start learning
nie
Chcąc zwrócić się do żołnierza przebywającego w obecności przełożonego (starszego), należy
start learning
prosić o pozwolenie zwrócenia się, np. „PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK) proszę o pozwolenie zwrócenia się do Pana majora Kowalskiego (Pani major Kowalskiej)”.
Kiedy nie trzeba prosić o pozwolenie zwrócenia się do innego żołnierza?
start learning
w miejscach, okolicznościach i wypadkach uzasadnionych specyfiką wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi lub natychmiastowego działania
Jeżeli na pytanie przełożonego lub starszego należy odpowiedzieć twierdząco, żołnierz odpowiada:
start learning
„Tak”, „Tak jest”, „Wiem”, „Zrozumiałem”,
Jeżeli na pytanie przełożonego lub starszego należy odpowiedzieć przecząco, żołnierz odpowiada
start learning
„Nie”, „Nie wiem”, „Nie zrozumiałem”.

You must sign in to write a comment