RO zachowanie żołnierza w różnych sytuacjach

 0    19 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Żołnierz po podejściu przełożonego (starszego) zobowiązany jest
start learning
przerwać wykonywanie czynności, zwrócić się w jego stronę i oddać honory.
W obecności przełożonych (starszych), bez ich zgody nie należy
start learning
siedzieć, jeść, pić, palić, czytać, grać, używać telefonu, itp.
Kiedy żołnierz może wejść do pomieszczenia służbowego?
start learning
za zgodą przełożonego (starszego).
Co robi żołnierz z okryciem wierzchnim i nakryciem głowy, kiedy wchodzi do pomieszczenia?
start learning
Przed wejściem pozostawia wierzchnie okrycie (płaszcz, pelerynę, czapkę), jeżeli warunki na to pozwalają, lub po wejściu zdejmuje tylko nakrycie głowy, oddaje honory i melduje cel przybycia.
Co robi żołnierzy, który zdjął nakrycie głowy po otrzymaniu rozkazu lub załatwieniu sprawy w pomieszczeniu?
start learning
oddaje honory, wykonuje zwrot w kierunku wyjścia, nakłada nakrycie głowy i wychodzi.
Czy żołnierz wchodzący do pomieszczenia z bronią zmienia jej położenie?
start learning
nie
Czy żołnierz pełniąc służbę, będąc w hełmie lub trzymając broń w położeniu „na pas”, zdejmuje nakrycie głowy po wejściu do pomieszczenia?
start learning
nie
Zachowanie w grupie żołnierzy znajdujących się w wąskim przejściu, kiedy zbliża się starszy?
start learning
pierwszy, który zauważy zbliżającego się przełożonego (starszego), podaje komendę„PRZEJŚCIE”. Żołnierze zatrzymują się, przepuszczają przechodzącego, oddają honory przez sfrontowanie i przyjęcie postawy zasadniczej.
Zachowanie żołnierzy w warunkach uniemożliwiających swobodne mijanie się?
start learning
żołnierze dostosowują swoje zachowanie do zasad poszanowania przełożeństwa (starszeństwa), ogólnych reguł ruchu i okoliczności (sytuacji).
Zachowanie żołnierza z bronią po wejściu do środka komunikacji?
start learning
trzyma ją zabezpieczoną w najdogodniejszym i bezpiecznym położeniu. W czasie podróży nikomu jej nie odstępuje i nie dopuszcza do powstania sytuacji, w której mógłby ją utracić.
Zachowanie żołnierza podróżującego środkami komunikacji publicznej w mundurze?
start learning
może w przedziale, na korytarzu wagonu kolejowego, w autobusie zdjąć nakrycie głowy, a w środkach komunikacji dalekobieżnej, również płaszcz, kurtkę i krawat. Przed wyjściem ze środka komunikacji ubiera się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jakie dokumenty musi posiadać żołnierz niezawodowy przebywający poza koszarami?
start learning
musi mieć zawsze przy sobie książeczkę wojskową oraz dokument uprawniający do przebywania w podróży służbowej, na urlopie, przepustce.
Jakie dokumenty musi posiadać żołnierz niezawodowy przebywający poza koszarami, gdy przewozi broń?
start learning
Gdy przewozi broń, musi być ona odnotowana w dokumencie podróży, z podaniem jej rodzaju, numeru i liczby nabojów. W dokumencie podróży ma być również wpisany numer telefonu (faksu) oficera dyżurnego jednostki wojskowej.
Żołnierz przerywa urlop i niezwłocznie wraca do miejsca pełnienia służby w przypadku
start learning
ogłoszenia mobilizacji lub wojny; odwołania z urlopu.
Żołnierza z urlopu może odwołać
start learning
dowódca jednostki.
Informację o odwołaniu żołnierza z urlopu zamieszcza się
start learning
w rozkazie dziennym.
Ż-rz ma obow. niezwłocznie powiadomić lub za pośr. innej osoby – przełoż., który kierował go na urlop (przepustkę, itp.) lub ODJ o przedłużeniu terminu w przypadku 1
start learning
choroby uniemożliwiającej powrót do jednostki,
Ż-rz ma obow. niezwłocznie powiadomić lub za pośr. innej osoby – przełoż., który kierował go na urlop (przepustkę, itp.) lub ODJ o przedłużeniu terminu w przypadku 3
start learning
konieczności udzielenia pomocy w likwidacji skutków klęski żywiołowej, która dotknęła jego rodzinę,
Za chwilę dostarczenia zwolnienia lekarskiego uważa się
start learning
godzinę zarejestrowania go w kancelarii jednostki albo przyjęcia go przez inną upoważnioną osobę w jednostce wojskowej

You must sign in to write a comment