RO przebieg służby wart. 1

 0    16 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Przebieg służby wartowniczej reguluje
start learning
jej dowódca na podstawie postanowień niniejszego regulaminu i instrukcji dowódcy warty
Pełnienie służby wartowniczej organizuje się w systemie
start learning
trzech zmian: 1) pełniącej służbę na posterunkach; 2) odpoczywającej; 3) czuwającej. Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja, gdy wartownikami są żołnierze zawodowi.
Zmianę odpoczywającą i zmianę czuwającą stanowią
start learning
wartownicy posterunków trzyzmiennych w ciągu dwóch godzin po przyjściu z posterunków. W okresie następnych dwóch godzin wartownicy są zmianą czuwającą.
Skracając czas pełnienia służby wartowniczej na posterunkach, skraca się
start learning
odpowiednio czas zmiany odpoczywającej i czuwającej
Jeżeli żołnierze pełnią służbę wartowniczą 2–3 razy w tygodniu, wówczas dowódca jednostki wojskowej (garnizonu)
start learning
może zmniejszyć liczbę żołnierzy zmiany czuwającej, zachowując przy tym wymagania gotowości bojowej warty
Żołnierzom zmiany odpoczywającej można zezwolić na
start learning
rozbieranie się do odpoczynku
Czas i sposób odpoczynku osób funkcyjnych warty określa
start learning
dowódca jednostki wojskowej (dowódca garnizonu) w instrukcji dowódcy warty.
Żołnierze wchodzący w skład warty, spożywają posiłki
start learning
(kolejno zmianami) w wartowni lub w stołówce, według ustaleń dowódcy jednostki wojskowej (garnizonu) – zachowując gotowość bojową warty
Wartownię należy wyposażyć w
start learning
regulaminy, instrukcje, egzemplarze prasy wojskowej oraz sprzęt kulturalno-oświatowy tak, aby wartownicy mogli z nich korzystać podczas przebywania w wartowni.
Warta występuje pod broń do
start learning
zmiany i do kontroli – uzbrojona i wyposażona tak, jak przed objęciem służby wartowniczej
W innych przypadkach o wywołaniu warty pod broń decyduje
start learning
dowódca jednostki wojskowej
Aby wywołać wartę pod broń, dowódca warty podaje komendę
start learning
„WARTA – POD BROŃ”
Dowódca wywołanej warty
start learning
ustawia wartowników w dwuszeregu (w miejscu zmiany wart) i podaje komendę: „BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO (lewo) – PATRZ”, a następnie składa meldunek
Meldunek dowódcy wywołanej warty
start learning
PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK), dowódca warty nr 1, sierżant Wiśniewski melduje wartę do kontroli. Stan warty: trzech podoficerów, jedenastu szeregowych. Wartę wystawiła 2. kompania 1. batalionu czoł-gów
Po wywołaniu warty pod broń, jej dowódca pozostawia
start learning
w wartowni pomocnika (rozprowadzającego lub wartownika), w celu utrzymania łączności z posterunkami.
Czas wyjścia warty pod broń ustala
start learning
dowódca jednostki wojskowej (garnizonu)

You must sign in to write a comment