RO odprawa wart

 0    31 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Odprawę wart prowadzi
start learning
oficer dyżurny jednostki wojskowej (oficer inspekcyjny garnizonu)
W jakim celu prowadzi się odprawę wart?
start learning
w celu sprawdzenia przygotowania żołnierzy do pełnienia służby, a także zaprzysiężenia warty.
Miejsce i czas odprawy wart wewnętrznych określa
start learning
dowódca jednostki wojskowej, a wart garnizonowych – dowódca garnizonu
Jaki warunek musi spełniać miejsce odprawy?
start learning
Miejsce to oświetla się tak, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie odprawy w warunkach ograniczonej widoczności
W odprawie wart i służb wewnętrznych (garnizonowych) może brać udział
start learning
pomocnik oficera dyżurnego jednostki (pomocnik oficera inspekcyjnego garnizonu).
Co robi pomocnik ODJ podczas odprawy wart?
start learning
Sprawdza wygląd zewn. i przygotowanie żołnierzy do pełnienia służby wewn. lub wykonuje inne zadania zlecone przez ODJ. Swoje spostrzeżenia z przeglądu służb i zadań zleconych, melduje ODJ, przed zaprzysiężeniem wart i przekazaniem wytycznych służbom.
Jeżeli odległość między rejonem zakwaterowania a miejscem odprawy lub pełnienia służby wartowniczej przekracza 2 kilometry, wówczas
start learning
wartom przydziela się środki transportu.
Jak się ustawiają warty w miejscu odprawy?
start learning
w ustalonej kolejności, w dwuster., w odstępach 3 kroków pomiędzy kolejnymi wartami. Na prawym skrzydle każdej warty staje d-ca, z jego lewej strony – pomocnik, obok niego rozprowadzający (jeżeli występuje) i wartownicy, w kolejności numerów posterunków.
Gdy oficer dyżurny jednostki wojskowej (inspekcyjny garnizonu) zbliży się na odległość około 30 kroków, to
start learning
pomocnik oficera dyżurnego jednostki wojskowej lub najstarszy stopniem z uczestników odprawy wychodzi przed środek ugrupowania i podaje komendy: „WARTY I SŁUŻBY NA MOJĄ KOMENDĘ – BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO –PATRZ” i składa meldunek
Meldunek pomocnika ODJ o gotowości do odprawy wart
start learning
np. „PANIE KAPITANIE (PANI KAPITAN), pomocnik oficera dyżurnego brygady sierżant Haberski (sierżant Haberska) melduje warty i służby gotowe do odprawy”
Po przyjęciu meldunku oficer dyżurny
start learning
wita się z wartą (wartami) i służbami – „CZOŁEM – ŻOŁNIERZE”, po czym rozkazuje podać komendę: „SPOCZNIJ”.
Składający meldunek podaje komendy
start learning
„BACZNOŚĆ”, „SPOCZNIJ” i wraca na swoje miejsce w szyku.
Jeżeli do odprawy występuje tylko jedna warta, oficer dyżurny
start learning
podchodzi od razu do dowódcy warty w celu przyjęcia meldunku.
Gdy oficer dyżurny podchodzi do warty, jej dowódca
start learning
występuje krok na wprost z jednoczesnym zwrotem w lewo i podaje komendy: „BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO – PATRZ”. Następnie wstępuje na swoje miejsce w szyku i po zatrzymaniu się przed nim oficera dyżurnego oddaje honory i melduje
Meldunek dowódcy warty dla ODJ
start learning
np. „PANIE KAPITANIE (PANI KAPITAN), dowódca warty nr 1, sierżant Wiśniewski (sierżant Wiśniewska) melduje wartę gotową do odprawy. Stan warty: trzech podoficerów, dwudziestu jeden szeregowych. Wartę wystawiła 2 kompania 1 batalionu czołgów”.
Co się dzieje po meldunku dowódcy warty?
start learning
Na komendę oficera dyżurnego „SPOCZNIJ” dowódca warty występuje krok na wprost z jednoczesnym zwrotem w lewo i podaje komendy: „BACZNOŚĆ”, „SPOCZNIJ”
Po przyjęciu meldunku oficer dyżurny (inspekcyjny) rozpoczyna
start learning
przegląd warty. Sprawdza wygląd zewnętrzny żołnierzy, ich uzbrojenie i wyposażenie, znajomość obowiązków oraz zasad użycia broni palnej.
Co robi podczas przeglądu i po przeglądzie warty dowódca warty?
start learning
towarzyszy oficerowi dyżurnemu podczas przeglądu swojej warty. Po jego zakończeniu wstępuje na swoje miejsce w szyku.
Po przeglądzie wart oficer dyżurny (inspekcyjny)
start learning
staje na środku przed frontem i podaje komendy: „WARTY I SŁUŻBY NA MOJĄ KOMENDĘ – BACZNOŚĆ”, „DOWÓDCY WART (pomocnicy i rozprowadzający) – DO MNIE”
Na komendy WARTY I SŁUŻBY NA MOJĄ KOMENDĘ – BACZNOŚĆ”, „DOWÓDCY WART (pomocnicy i rozprowadzający) – DO MNIE”
start learning
wezwani podchodzą do ODJ, zatrzymują się w odl. 3 kroków i ustawiają w kolejn. numerów wart; oddają jednocz. Honory; ODJ podaje kom.: „SPOCZNIJ” i przyst. do sprawdz. Znajom. obow., w kolejn.: rozprowadzający, pomocnicy d-ców wart, d-cy wart.
Po sprawdzeniu poszczególnych funkcyjnych ODJ
start learning
podaje każdorazowo komendę: „DO SZYKU – WSTĄP”, po której sprawdzeni oddają jednocześnie honory i wstępują do szyku.
Oficer dyżurny przekazuje dowódcom wart
start learning
dodatkowe polecenia, a następnie podaje znaki rozpoznawcze (ustnie do zanotowania)
Po wstąpieniu dowódców wart, oficer dyżurny podaje komendę
start learning
„WARTY I SŁUŻBY – BACZNOŚĆ”, po czym dokonuje zaprzysiężenia – zapowiedzią „SŁUŻBA WARTOWNICZA”. Po tej zapowiedzi żołnierze uczestniczący w odprawie oddają honory.
Po zaprzysiężeniu wart oficer dyżurny (inspekcyjny) podaje komendy
start learning
„BACZNOŚĆ”, „WARTY DO MIEJSC PEŁNIENIA SŁUŻBY – ODMASZEROWAĆ”, „SPOCZNIJ”.
Odprowadzenie wart do miejsc pełnienia służby
start learning
Dowódcy wart podają komendy do sformowania szyku marszowego i odprowadzają warty do miejsc pełnienia służby. Dowódca maszeruje na czele warty, jego pomocnik na prawym skrzydle pierwszej dwójki (czwórki) warty
Wartę nie przygotowaną do pełnienia służby, oficer dyżurny (inspekcyjny garnizonu)
start learning
odsyła do pododdziału (jednostki wojskowej), w celu usunięcia niedociągnięć lub jej wymiany.
O odesłaniu nieprzygotowanej warty ODJ melduje?
start learning
dowódcy lub szefowi sztabu jednostki (dowódcy garnizonu)
Odprawę z odesłaną lub zamienioną wartą, oficer dyżurny (inspekcyjny) prowadzi
start learning
w obecności dowódcy (szefa) pododdziału, który ją wystawił
Jeżeli na odprawę przybędzie przełożony (kontrolujący), to oficer dyżurny (inspekcyjny) podaje komendy
start learning
„WARTY I SŁUŻBY NA MOJĄ KOMENDĘ BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO (lewo) – PATRZ” i składa meldunek np. „PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK), oficer dyżurny 2. Brygady Zmechanizowanej kapitan Nowakowski melduje warty i służby w czasie odprawy”.
W odprawie mogą uczestniczyć
start learning
dowódcy (szefowie) pododdziałów lub inni przełożeni żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby wartowniczej.
Gdy na odprawę przybywa przełożony (kontrolujący) oficera dyżurnego (inspekcyjnego), dowódcy pododdziałów ustawiają się
start learning
samodzielnie w szeregu, na prawym skrzydle wart, w odstępie pięciu kroków od dowódcy warty (pomocnika oficera dyżurnego).

You must sign in to write a comment