RO pełnienie służby wewnętrznej

3  1    16 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy i gdzie wyznacza się żołnierzy do pełnienia służby?
start learning
Nie później niż na dwa dni przed przyjęciem służby, w rozkazie dziennym jednostki wojskowej
Co się podaje w rozkazie przy wyznaczeniu do służby?
start learning
funkcje pełnione podczas służby, stopnie wojskowe, nazwiska i imiona żołnierzy, typy broni i jej numer (w odniesieniu do służb pełnionych z bronią), kolejność zmian na posterunkach (w odniesieniu do wart).
Za przygotowanie i terminowe stawienie się żołnierzy do pełnienia służby, odpowiadają
start learning
ich bezpośredni przełożeni.
Stwierdzone przez przyjmującego służbę usterki powinny być
start learning
przez zdającego usunięte przed jej przekazaniem.
Jeżeli zdający służbę nie ma możliwości usunąć usterek, to zezwolenie na przyjęcie służby może wydać
start learning
tylko jej przełożony, podając czas i sposób usunięcia usterek.
Żołnierz pełniący służbę nie może
start learning
przerywać lub przekazywać wykonywania swoich obowiązków innej osobie, bez zezwolenia przełożonego służby.
Kiedy żołnierz pełniący służbę zachoruje, obowiązki przejmuje
start learning
jego pomocnik lub inny żołnierz wyznaczony przez przełożonego służby.
Żołnierzom pełniącym służbę, mają prawo wydawać rozkazy i stawiać zadania
start learning
wyłącznie przełożeni, którym te służby podlegają.
O wydaniu rozkazu żołnierzowi pełniącemu służbę, powiadamia
start learning
oficera dyżurnego niezwłocznie przełożony wydający rozkaz.
Czas i sposób odpoczynku żołnierzy pełniących służby, określa
start learning
dowódca jednostki.
Czy na czas odpoczynku żołnierze mogą się rozbierać?
start learning
tak
Żołnierze wyznaczeni do służby trwającej co najmniej 12 godzin, nie mogą
start learning
pełnić żadnej innej służby na 12 godzin przed jej przyjęciem.
W noc poprzedzającą służbę trwającą co najmniej 12 godzin żołnierzom zapewnia się
start learning
8 godzin snu
czas niezbędny na przygotowanie się do służby określa
start learning
dowódca jednostki.
po zakończeniu służby trwającej co najmniej 24 godziny, żołnierzy
start learning
zwalnia się od zajęć w dniu zakończenia służby.
po zakończeniu służby trwającej co najmniej 24 godziny, żołnierzom skoszarowanym
start learning
dowódca (szef) kompanii zezwala położyć się spać w czasie innym niż określa to porządek dnia

You must sign in to write a comment