RO droga służbowa

 0    8 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Droga służbowa polega
start learning
na ustnym lub pisemnym przekazywaniu rozkazów, decyzji od wyższego przełożonego poprzez kolejnych przełoż., do wykonawcy oraz przyjmowaniu meldunk. od podwładnych – poprzez wszystkich kolejnych przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga.
Czy żołnierz jest zobowiązany do przestrzegania drogi służbowej?
start learning
z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 111.
Drogę służbową można pominąć w sprawach 1
start learning
nie cierpiących zwłoki, o czym należy zameldować (powiadomić) pominiętemu bezpośredniemu przełożonemu;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 2
start learning
naruszenia zasad poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej oraz zaistnienia mobbingu lub molestowania seksualnego;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 3
start learning
dotyczących pozbawienia lub ograniczenia należnych uprawnień lub nadużycia przez przełożonego uprawnień służbowych;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 4
start learning
określonych w wojskowych przepisach dyscyplinarnych;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 5
start learning
skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;
Drogę służbową można pominąć w sprawach 6
start learning
innych, określonych w odrębnych przepisach.

You must sign in to write a comment