RO badania lekarskie

 0    6 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy i kogo poddaje się obowiązkowym szczepieniom i zabiegom sanitarnohigienicznym, a także przeprowadza szczegółowy przegląd lekarski oraz pomiary antropometryczne?
start learning
podczas pierwszego miesiąca służby, nowo wcielonych żołnierzy
Żołnierze zawodowi i niezawodowi mają obowiązek poddać się
start learning
obowiązkowym badaniom lekarskim na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach
Do uczestniczenia w zawodach sportowych i sprawdzianach z wychowania fizycznego dopuszcza żołnierzy
start learning
lekarz realizujący zadania wojskowej służby medycyny pracy
Za terminowe skierowanie żołnierzy na badania są odpowiedzialni
start learning
właściwi przełożeni
Żołnierze biorą udział w zajęciach w ograniczonym zakresie lub są z nich zwolnieni, jeżeli
start learning
lekarz tak zaleci i przyniosą zaświadczenie lekarskie
Czas zwolnienia żołnierza z zajęć służbowych ogłasza się
start learning
w rozkazie dziennym właściwego przełożonego.

You must sign in to write a comment