RM Kompania

 0    10 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W ugrupowaniu rozwiniętym kompanii zasadniczym szykiem jest
start learning
dwuszereg
W ugrupowaniu marszowym kompania występuje w następujących szykach
start learning
w kolumnie dwójkowej i w kolumnie czwórkowej
Z dwuszeregu w kolumnę dwójkową kompania przechodzi na komendę
start learning
„W prawo - ZWROT".
KOMPANIA – co robią dowódcy plutonów na komendę „W prawo - ZWROT"?
start learning
robią trzy kroki w tył, rozpoczynając marsz lewą nogą; trzeci krok dają w lewo w skos z równoczesnym zwrotem w prawo i stają w postawie zasadniczej na prawym skrzydle pierwszej dwójki swojego plutonu.
KOMPANIA – co robi zastępca dowódcy kompanii na komendę „W prawo - ZWROT"?
start learning
postępuje jak dowódca plutonu, ale stawia jeden krok więcej.
KOMPANIA – co robi szef kompanii na komendę „W prawo - ZWROT"?
start learning
postępuje również tak jak dowódca plutonu, z tą jednak różnicą, że pierwszy krok rozpoczyna prawą nogą, a trzeci stawia w prawo w skos z jednoczesnym zwrotem w prawo i staje na prawym skrzydle ostatniej dwójki kompanii.
Z kolumny dwójkowej do dwuszeregu powraca się na komendę
start learning
„W lewo - ZWROT".
Co robią zastępca dowódcy kompanii, dowódcy plutonów i szef kompanii na komendę „W lewo - ZWROT"?
start learning
rozpoczynając marsz prawą nogą — powracają na swoje miejsca w dwuszeregu.
Co robią dowódcy plutonów, zastępca dowódcy kompanii i szef kompanii przy przechodzeniu kompanii w dwuszeregu w kolumnę czwórkową lub z kolumny czwórkowej do dwuszeregu
start learning
wykonują te same czynności, jakie obowiązują podczas przechodzenia z dwuszeregu w kolumnę dwójkową.
Kto ustala ustawienia oficerów w kompanii (chorążych, podoficerów), których miejsca w szyku nie określa regulamin?
start learning
dowódca kompanii

You must sign in to write a comment