Taktyka - test

 0    18 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Poziom taktyczny działań zbrojnych to
start learning
poziom, na którym są prowadzone działania taktyczne, w tym bojowe, kryzysowe i stabilizacyjne, zmierzające do osiągnięcia celu taktycznego lub operacyjnego. Działania takt. to wszelkie dział. wojsk oper. i obr. terytor. na polu walki.
W skład klasyfikacji działań taktycznych wchodzą działania
start learning
strategiczne, operacyjne, wojenne.
Stosując kryterium znaczenia i charakteru, działania taktyczne dzielą się na
start learning
zasadnicze, asymetryczne, przygotowawcze.
Do zasadniczych zalicza się działań taktycznych zalicza się
start learning
bojowe, stabilizacyjne, wsparcia pokoju.
Działania inne niż wojenne obejmują
start learning
operacje reagowania kryzysowego i operacje wsparcia pokoju.
Operacje reagowania kryzysowego są to działania
start learning
działania militarne i niemilitarne, realizowane w kraju lub poza jego granicami przy wsparciu i akceptacji międzynarodowych organizacji politycznych.
Operacje reagowania kryzysowego to
start learning
świadczenia pomocy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych
Do podstawowych zasad sztuki wojennej należy
start learning
1. celowość działań, 2. aktywność, 3. ekonomia sił, 4. manewrowość, 5. zaskoczenie, 6. zachowanie zdolności bojowej, 7. czynnik ludzki.
Ogień czołowy jest to ogień
start learning
prowadzony prostopadle do frontu celu. Jest on najbardziej skuteczny podczas ostrzeliwania celów głębokich
Ogień punktowy prowadzi się do
start learning
celów małych, mając zaryglowane mechanizmy naprowadzania broni.
Demonstracja jest manewrem
start learning
odciągającym uwagę przeciwnika bez podejmowania walki. Siły prowadzące działania demonstracyjne stosują ogień, przemieszczanie, dym, środki walki elektronicznej i urządzenia łączności wykorzystywane do pozorowania walki.
Do podstawowych i elementarnych czynników walki zbrojnej zalicza się
start learning
rażenie, ruch i informację.
Manewr jest
start learning
decydującym elementem na wszystkich szczeblach obrony. Poprzez połączenie ruchu i ognia, broniące się wojska wykorzystują przydzielony im teren w celu zadania wysokich strat przeciwnikowi i w tym samym czasie unikają zniszczenia ogniem przeciwnika.
Dowodzenie to
start learning
proces, przez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym
Wyróżnia się następujące sposoby dowodzenia:
start learning
przez cele, zadania i czynności.
Następujące znaki powinny posiadać pionową orientację
start learning
jednostki, sztaby, obiekty logistyczne i elektroniczne.
Kolorem niebieskim oznaczamy
start learning
wojska własne, wojska przyjazne (znaki graficzne i opisy).
Co oznacza schemat?
start learning
Co oznacza schemat? in Polish
działania opóźniające typu ciągłego

You must sign in to write a comment