Punkty Antropometryczne

 0    39 flashcards    marzenaw3
print play test yourself
 
Question Answer
opisthocranion (op)
start learning
Najbardziej do tyłu wysunięty pkt. glowy (na k. potylicznej)
vertex (v)
start learning
najwyższy pkt. głowy, przy jej ustawieniu w płaszczyźnie frankfurckiej
glabella (g)
start learning
najbardziej do przodu wysunięty pkt. głowy, na wyniosłości k. czołowej pomiędzy łukami nadoczodolowymi
nasion (n)
start learning
na szwie czołowo-nosowym
gnathion (gn)
start learning
najniższy punkt twarzy, leży na dolnej krawędzi żuchwy
eurion (eu)
start learning
najbardziej bocznie wysunięty pkt. głowy. może leżeć na k. ciemieniowej lub skroniowej (rzadziej)
zygion (zy)
start learning
najbardziej bocznie wysunięty pkt. twarzy, leży na łuku jarzmowym
suprasternale (sst)
start learning
pkt. położony na górnej krawędzi rękojeści mostka w tzw. wcięciu szyjnym
mesosternale (mst)
start learning
pkt. położony na przedniej pow. trzonu mostka, na wysokości chrzastki 4 żebra
xiphoidale (xi)
start learning
na szczycie wyrostka mieczykowatego mostka
symphysion (sy)
start learning
górna krawędź spojenia łonowego
thoracospinale (ths)
start learning
na szczycie wyrostka kolczystego jedynego z kręgów Th, na wysokości pkt. xiphoidale (xi)
acromiale (a)
start learning
najbardziej bocznie wysunięty pkt. na wyrostku barkowym łopatki
thoracolaterale (thl)
start learning
najbardziej bocznie wysunięty pkt. na klatce piersiowej, na jednym z łuków żebrowych
thelion (th)
start learning
środek brodawki sutkowej
illiocristale (ic)
start learning
najbardziej bocznie wysunięty pkt. na grzebieniu k. biodrowej
illiospinale (is)
start learning
leży na szczycie KBPG
radiale (r)
start learning
na szczycie nasady bliższej k. promieniowej
cubitale mediale (cm)
start learning
najbardziej przyśrodkowo na nadklykciu przyśrodkowym k. ramiennej
cubitale laterale (cl)
start learning
najbardziej bocznie na nadklykciu bocznym k. ramiennej
stylion radiale (sty r)
start learning
leży na szczycie wyrostka rylcowatego k. promieniowej
tabakierka anatomiczna
stylion ulnare (sty u)
start learning
leży na szczycie wyrostka rylcowatego k. łokciowej
dactylion (da 3)
start learning
leży na szczycie najdłuższego palca ręki
numer oznacza palec
metacarpale radiale (mr)
start learning
leży najbardziej bocznie na nasadzie dalszej 2 k. śródręcza
metacarpale ulnare (mu)
start learning
leży najbardziej przyśrodkowo na nasadzie dalszej 5 k. śródręcza
nasada = głową kości
trochanterion (tro)
start learning
leży na szczycie krętarza większego k. udowej
tibiale (ti)
start learning
na szczycie nasady bliższej k. piszczelowej od str. przyśrodkowej
zgięcie/wyprost kolana w szczelinie st. kolanowego
sphyrion tibiale (sph t)
start learning
na dolnym brzegu kostki przyśrodkowej
sphyrion fiburale (sph f)
start learning
na dolnym brzegu kostki bocznej
epidondylion medialis (epm)
start learning
najbardziej przyśrodkowo na nadlykciu przyśrodkowym k. udowej
epicondylion lateralis (epl)
start learning
najbardziej bocznie na nadklykciu bocznym k. udowej
maleolare tibiale (mlt)
start learning
najbardziej przyśrodkowo na kostce przyśrodkowej
maleolare fibulare (mlf)
start learning
najbardziej bocznie na kostce bocznej
pterion (pte)
start learning
najbardziej do tyłu na guzie piętowym
akropodion (ap)
start learning
na szczycie opuszki najdłuższego palca stopy
metatarsale tibiale (mtt)
start learning
najbardziej przyśrodkowo na nasadzie 1 k. śródstopia
metatarsale fibulare (mtf)
start learning
najbardziej bocznie na głowie 5 k. śródstopia
Basis (B)
start learning
płaszczyzna pozioma na której usytuowany jest badany w pozycji stojącej. najniższy punkt ciała położony na podeszwowej pow. stopy (dla pomiarów wykonywanych w poz. leżącej)
omphalion (om)
start learning
środek blizny pępkowej

You must sign in to write a comment