PSBS zasady bezpieczeństwa 1

 0    13 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU
start learning
DO WYMOGÓW TAKTYKI I ZASAD PROWADZENIA OGNIA.
Bezpieczeństwo zapewnia się przez
start learning
właściwą organizację strzelań, ścisłe przestrzeganie postanowień programu i zasad bezpieczeństwa ustalonych w instrukcjach dla ośrodków szkolenia poligonowego (pasów taktycznych i strzelnic garnizonowych)
Dla każdego obiektu szkoleniowego opracowuje się
start learning
instrukcję określającą obowiązujące zasady bezpieczeństwa, dostosowaną do warunków miejscowych, uwzględniającą zasady zawarte w programie strzelań.
Instrukcja dla każdego obiektu szkoleniowego (strzelnicy, rzutni granatem) znajduje się u
start learning
kierownika obiektu
Kogo obowiązuje Instrukcja dla każdego obiektu szkoleniowego (strzelnicy, rzutni granatem)?
start learning
jej postanowienia ściśle obowiązują wszystkich żołnierzy biorących udział w strzelaniu – ćwiczeniu (również osoby kontrolujące)
Jaki dokument oprócz instrukcji znajduje się na obiekcie szkoleniowym
start learning
zatwierdzony „Roczny plan zabezpieczenia medycznego”
Wszystkie osoby funkcyjne i ćwiczący (strzelający, rzucające granatem) żołnierze są zobowiązani do
start learning
przestrzegania zasad bezpieczeństwa
Przed każdym strzelaniem (ćwiczeniem) dowódcy pododdziałów (kierownicy zajęć, ćwiczeń, strzelań) mają obowiązek zapoznania żołnierzy
start learning
ze szczegół. Zas. bezp. na danym obiekcie szkol. oraz zas. post. w przyp. wystąpienia (wykrycia) niewypałów i niewybuchów amunicji bojowej i ćwiczebnej (pocisków, granatów, materiału wybuchowego, spłonek, zapalników, środków trujących, itp.).
Każdy żołnierz (na strzelnicy, rzutni granatem) odpowiada za
start learning
swoje postępowanie w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa.
Teren strzelnicy (obiektu) przed strzelaniem należy
start learning
sprawdzić pod względem wymogów programu strzelań i usunąć z niego osoby postronne, zwierzęta hodowlane oraz zbędny sprzęt.
Podczas prowadzenia ognia w nocy, zabrania się
start learning
jakiegokolwiek przemieszczania sprzętu i ludzi w rejonie strzelnicy, pasa taktycznego, obiektu (z wyjątkiem sprzętu ćwiczących) oraz używania otwartego ognia itp.
Rejony ośrodka szkolenia poligonowego (pasa ćwiczeń taktycznych, strzelnicy), na których znajdują się niewybuchy, niewypały, miny, zapalniki lub materiały wybuchowe, trujące, urządzenia imitujące, itp.
start learning
ogradza się i oznacza wskaźnikami z napisami ostrzegawczymi albo doraźnie rejony oznacza chorągiewkami lub innymi charakterystycznymi znacznikami określonymi przez kierownika obiektu.
Sposób poruszania się po strzelnicy (obiekcie) określa (kto i kiedy?)
start learning
kierownik strzelania podczas rozpoczęcia zajęć.

You must sign in to write a comment