PSBS zasady bezpieczeństwa 2

 0    15 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Obserwację podczas strzelania organizuje się w celu
start learning
uzyskania informacji podczas strzelań o pojawieniu się ludzi, sprzętu i zwierząt w rejonie ćwiczeń (strzelania) lub powstania pożaru, a także w celu określenia miejsc upadku niewybuchów.
Wszyscy żołnierze znajdujący się na przedpolu powinni być
start learning
ukryci w schronach zapewniających bezpieczeństwo
Zmienianie chorągwi (świateł) na schronie odbywa się
start learning
bez wychodzenia z niego.
Po co żołnierze wychodzą ze schronów na komendę kierownika strzelania?
start learning
w celu sprawdzenia wyników, ustawienia nowych figur bojowych w miejsce zniszczonych lub usunięcia niesprawności urządzeń (strzelnicy)
Żołnierze, którzy na komendę kierownika strzelania wychodzą ze schronów w celu sprawdzenia wyników, ustawienia nowych figur bojowych w miejsce zniszczonych lub usunięcia niesprawności urządzeń (strzelnicy) powinni być ubrani
start learning
w specjalne kamizelki odblaskowe
Zezwolenie na prowadzenie strzelania amunicją bojową na obiektach poligonowych wydaje
start learning
komendant ośrodka poligonowego lub jego zastępca
Praktyczna realizacja strzelań prowadzona jest wyłącznie za zgodą
start learning
kierownika (komendanta) obiektu (strzelnicy)
Strzelanie w dzień rozpoczyna się
start learning
po podniesieniu czerwonej chorągwi na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania
Strzelanie w nocy rozpoczyna się
start learning
po zapaleniu czerwonego światła.
Zabrania się strzelać 4
start learning
do schronów (niezależnie od tego, czy przebywają w nich ludzie), a także do innych urządzeń poligonowych - strzelnicy – (wieże, dozory, itp.);
Zabrania się strzelać 5
start learning
jeżeli jest podniesiona biała chorągiew lub zapalone białe światło na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania oraz na schronach, w których przebywają ludzie;
Zabrania się strzelać 6
start learning
w przypadku braku łączności miedzy kierownikiem strzelania a schronami.
Zabrania się strzelać 1-3
start learning
z broni technicznie niesprawnej; amunicją niesprawną, której użycie jest zabronione, niezgodną z typem użytej broni; poza wyznaczone pasy ognia (strzelnicy, pasa ćwiczeń taktycznych);
Strzelanie przerywa się na komendę (sygnał) kierownika strzelania lub samodzielnie, w razie 1-4
start learning
pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu i zwierząt; padania pocisków poza wyznaczone pasy ognia (strzelnicy, pasa ćwiczeń taktycznych); utraty łączności z kierownikiem strzelania; utraty orientacji w terenie przez strzelającego
Strzelanie przerywa się na komendę (sygnał) kierownika strzelania lub samodzielnie, w razie 5-8
start learning
powstania pożaru; podniesienia białej chorągwi lub zapalenia białego światła na stanowisku dowodzenia kierownika strzelania lub na schronie; utraty łączności ze schronami, w których znajdują się ludzie; otrzymania meld. lub sygnału o naruszeniu bezp.

You must sign in to write a comment