PSBS wyposażenie i osoby funkcyjne

 0    11 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podczas ćwiczeń i strzelań obowiązuje ubiór
start learning
polowy (ćwiczebny, specjalny)
ćwiczący w czasie strzelań z broni strzeleckiej posiadają
start learning
broń, torbę z magazynkami, hełm (jeżeli przysługuje etatowo), maska przeciwgazowa,
ćwiczący w czasie ćwiczeń w rzucaniu granatami posiadają
start learning
torbę na granaty
ćwiczącym w czasie strzelań z broni strzeleckiej w niskich temperaturach (poniżej zera – w okresie zimowym) zezwala się na jego realizację w
start learning
czapce zimowej (zamiast hełmu) – decyzję podejmuje kierownik strzelania
w czasie rzucania granatem – dodatkowo wszystkie osoby funkcyjne i ćwiczący występują w
start learning
hełmach
w czasie strzelań na obiektach garnizonowych i poligonowych w oznaczonych strefach (niebezpiecznego hałasu) wszyscy występują w
start learning
ochronnikach słuchu.
Kiedy wyznacza się osoby funkcyjne na strzelanie?
start learning
co najmniej dzień przed strzelaniem
Obowiązkowo na strzelanie wyznacza się
start learning
kierownika strzelania; kierownika zabezpieczenia medycznego; kierownika punktu amunicyjnego oraz jeżeli zachodzi taka konieczność – amunicyjnych; obserwatorów;
Dodatkowo na strzelanie można wyznaczyć, jeżeli wymagają tego warunki lokalne lub potrzeby 1-4
start learning
1 dowódcę i pododdział ubezpieczenia z samochodem, 2 technika łączności wyposażonego w niezbędny sprzęt, 3 radiotelefonistę (radiotelefonistów), 4 technika uzbrojenia wyposażonego w zapasowe części i narzędzia,
Dodatkowo na strzelanie można wyznaczyć, jeżeli wymagają tego warunki lokalne lub potrzeby 5-7
start learning
5 dowódcę i drużynę przeciwpożarową ze sprzętem i samochodem, 6 inne osoby funkcyjne (wówczas w rozkazie dziennym dowódcy jednostki wojskowej należy określić ich zadania), 7 rozjemcę lub rozjemców ogniowych.
Kierownik strzelania jest odpowiedzialny za
start learning
przestrzeganie ustalonego porządku, zasad bezpieczeństwa oraz warunków strzelania i podlegają mu wszystkie osoby uczestniczące w strzelaniu

You must sign in to write a comment