PSBS ćw. w rzucaniu granatami ręcznymi

 0    27 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ćwiczenia w rzucaniu granatami ręcznymi mają na celu
start learning
nauczenie żołnierzy posługiwania się i wykonywania rzutów granatami zaczepnymi, obronnymi i przeciwpancernymi z różnych postaw i z wozów bojowych
Kiedy podczas ćwiczeń żołnierze rzucają granatami ćwiczebnymi?
start learning
w dzień i w nocy
Kiedy podczas ćwiczeń żołnierze rzucają granatami bojowymi i treningowymi
start learning
w dzień
Zezwala się na powtórzenia rzutu granatem
start learning
bojowym
Kto zezwala na powtórzenie rzutu granatem?
start learning
kierownik rzutu granatem.
Na rzucanie granatami bojowymi zezwalać tylko tym żołnierzom, którzy
start learning
znają warunki bezpieczeństwa i budowę granatów, opanowali umiejętność właściwego obchodzenia się z nimi.
Rzut granatem bojowym organizować ze szkolonymi po
start learning
zrealizowanym treningu granatem ćwiczebnym lub treningowym wg warunków rzutu granatem bojowym.
Gdzie prowadzi się ćwiczenia w rzucaniu granatami ćwiczebnymi lub treningowymi?
start learning
na obiektach szkoleniowych itp.: placach ćwiczeń ogniowych, strzelnicach itp.,
ćwiczenia w rzucaniu granatami bojowymi prowadzi się na
start learning
specjalnych, odpowiadających warunkom bezpieczeństwa rzutniach
Na kierownika ćwiczenia w rzucaniu granatami bojowymi wyznacza się
start learning
żołnierza lub osobę wyznaczoną Rozkazem Dowódcy JW. wyszkoloną do prowadzenia zajęć z użyciem granatów bojowych.
Rzutnia granatów bojowych powinna być urządzona tak, aby podczas rzucania nie znajdowało się nic co mogłoby być narażone na działanie odłamków (ludzie, zwierzęta lub sprzęt) – jaka odległość w przypadku granatów zaczepnych?
start learning
200 m
Rzutnia granatów bojowych powinna być urządzona tak, aby podczas rzucania nie znajdowało się nic co mogłoby być narażone na działanie odłamków (ludzie, zwierzęta lub sprzęt) – jaka odległość w przypadku granatów obronnych i przeciwpancernych?
start learning
400 m
Rzutnie oznacza się
start learning
chorągwiami, tablicami z napisami ostrzegawczymi
Na drogach dojazdowych do rzutni granatów, ścieżkach itp. należy zorganizować
start learning
posterunki ubezpieczające wyposażone w środki łączności.
Po osiągnięciu gotowości do rzutów na przedpiersiu okopu (na wozie bojowym lub samochodzie), z którego prowadzi się rzuty, ustawia się
start learning
czerwoną chorągiew.
W czasie rzucania granatami kierownik ćwiczenia i ćwiczący powinni być (mieć na sobie)
start learning
w hełmach (z wozów bojowych w hełmofonach).
Ilu ćwiczących rzuca granatem bojowym?
start learning
tylko jeden ćwiczący (szkolony)
podczas rzucania granatami bojowymi, kierownik ćwiczenia i ćwiczący znajdują się
start learning
w okopie, każdy na swoim miejscu.
Na rzutniach typowych pozostali szkoleni znajdują się
start learning
w schronach urządzonych zgodnie z ustaleniami odpowiednich instrukcji
Na rzutniach urządzanych czasowo (doraźnie) jeden lub dwóch żołnierzy, którzy mają wykonać w następnej kolejności rzut granatem bojowym, oczekuje (gdzie?)
start learning
w schronie
Pozostali znajdują się
start learning
w punkcie nauczania
W jakiej odległości jest punkt nauczania od miejsca rzucania granatami bojowymi?
start learning
400 m
Między kierownikiem ćwiczenia a grupą ubezpieczenia w czasie rzucania granatami bojowymi należy zorganizować
start learning
zdublowaną łączność.
Postępowanie z niewybuchami
start learning
Zabrania się podnoszenia, przenoszenia, niewybuchu z miejsca jego upadku (niewybuchy niszczyć na miejscu).
Podczas ćwiczeń w rzucaniu granatami ręcznymi ćwiczebnymi z wozów bojowych (samochodów) można rzucać je ze
start learning
wszystkich włazów, z wyjątkiem włazu kierowcy (z samochodu – z wyjątkiem kabiny kierowcy).
Jakim granatem nie rzuca się z wozów bojowych?
start learning
granatem bojowym.
Niszczenie uszkodzonych granatów bojowych i niewybuchów organizuje
start learning
kierownik ćwiczenia (rzutu) przy udziale grup (patroli) rozminowania lub specjalistów wojsk inżynieryjnych mających odpowiednie przeszkolenie specjalistyczne.

You must sign in to write a comment