przypadki - zasady

 0    11 flashcards    darkladyxd
 
Question
Answer

Nominativus singularis
start learning
określa rodzaj rzeczownika (końcówka rodzajowa)

genetivus singularis
start learning
określa przynależność rzeczownika do deklinacji (końcówka deklinacyjna), nominativus i genetivus singularis stanowią formy podstawowe rzeczownika

dativus singularis
start learning
od deklinacji trzeciej ma końcówkę "i"

accusativus singularis
start learning
r. m. i r. ż. ma zawsze końcówkę "m"

ablativus singularis
start learning
jest czystym tematem bez końcówki

vocativus
start learning
jest zasadniczo taki sam jak nominativus; jedynym wyjątkiem są rzeczowniki r. m. 2-giej deklinacji zakończone w nominativie singularis na "us" które w vocativie mają końcówkę "e"

nominativus, accusativus i vocativus pluralis
start learning
rodzaju m. i od deklinacji trzeciej są sobie zawsze równe i mają końcówkę -s

genetivus pluralis
start learning
ma zawsze końcówkę -um, po odcięciu której znajdujemy temat rzeczownika

dativus i ablativus pluralis
start learning
są sobie zawsze równe; w deklinacji pierwszej i drugiej mają końcówkę -is a od trzeciej -bus

accusativus pluralis
start learning
rodzaju męskiego i żeńskiego ma zawsze końcówkę -s

reguła neutrów (rodzaj nijaki)
start learning
nominativus, accusativus i vocativus rodzaju n. są sobie zawsze równe, a w l.mn. te trzy przypadki mają końcówkę -a


You must sign in to write a comment