PRL (1945-1989

5  1    66 flashcards    anka1705
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
17 styczeń 1945
start learning
Wkroczenie Armii Czerwonej do Warszawy
19 styczeń 1945
start learning
Samorozwiązanie AK
24 styczeń 1945
start learning
Armia Czerwona osiągnęła linię Odry
4 luty 1945
start learning
Otwarcie konferencji w Jałcie z udziałem W. Churchila, F. Roosevelta i J. Stalina.
27 marca 1945
start learning
Podstępne aresztowanie 16 przywódców Polski Podziemnej przez funkcjonariuszy NKWD.
10 kwiecień 1945
start learning
Rząd RP w Londynie mianował podziemną delegaturę w kraju
8 maja 1945
start learning
Podpisanie kapitulacji przez Niemcy
17 czerwiec 1945
start learning
Początek konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie
21 czerwiec 1945
start learning
Skazanie w Moskwie 16 przywódców polskiego podziemia
26 czerwiec 1945
start learning
Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco
28 czerwiec 1945
start learning
Utworzony został Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Wicepremierem został Stanisław Mikołajczyk (PSL) - do 1947 r.
17 lipiec 1945
start learning
Konferencja w Poczdamie ustaliła zachodnią granicę Polski
16 październik 1945
start learning
Podpisanie przez Polskę karty Narodów Zjednoczonych
30 czerwiec 1946
start learning
W Polsce odbyło się referendum ludowe; dotyczyło kwestii zniesienia senatu, reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu; wg oficjalnych - sfałszowanych przez władze komunistyczne -danych większość głosujących odpowiedziała 3 razy „tak”.
4 lipiec 1946
start learning
Pogrom Żydów w Kielcach.
5 lipiec 1946
start learning
Oficjalne powołanie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzury).
6 wrzesień 1946
start learning
Zakwestionowanie polskiej granicy na Odrze i Nysie przez USA.
19 styczeń 1947
start learning
Wybory do Sejmu Ustawodawczego PRL
6 luty 1947
start learning
Powołanie Józefa Cyrankiewicza na funkcję premiera
19 luty 1947
start learning
Uchwalenie tzw. Małej Konstytucji w Polsce
4 marca 1947
start learning
Podpisanie traktatu sojuszniczego między Wielką Brytanią i Francją w Dunkierce.
24 kwietnia 1947
start learning
Początek akcji „Wisła”, wysiedlenie ludności ukraińskiej na Ziemie Zach.
2 lipca 1947
start learning
Ustawa o planie trzyletnim
9 lipca 1947
start learning
Odrzucenie przez Polskę udziału w Planie Marschalla
14 września 1947
start learning
Rząd polski zerwał konkordat z Watykanem
21 października
start learning
Ucieczka Mikołajczyka za granicę, utrata znaczenia PSL i partii prawicowych
3 czerwiec 1948
start learning
Plenum KC PPR - konflikt w kierownictwie partii, potępienie Gomułki
20-22 czerwiec
start learning
Połączenie różnych organizacji młodzieżowych w Związek Młodzieży Polskiej.
3 sierpień 1948
start learning
Bierut sekretarzem generalnym PPR po odsunięciu Gomułki
15-21 grudzień 1948
start learning
Kongres Zjednoczeniowy: PPR i grupa rozłamowa z PPS tworzy PZPR
12 luty 1949
start learning
Utworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych
6 listopad 1949
start learning
Radziecki marszałek Konstanty Rokossowski ministrem obrony narodowej Polski
27-29 listopad 1949
start learning
Powołanie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przez połączenie różnych prokomunistycznych grup ruchu ludowego
6 lipiec 1950
start learning
Podpisanie układu granicznego między Polską i NRD w Zgorzelcu
21 lipca 1950
start learning
Ustawa o planie sześcioletnim
23 października 1951
start learning
NRD i PRL ratyfikowały układ o granicy na Odrze i Nysie
12 listopada 1951
start learning
Demonstracja „księży patriotów” we Wrocławiu wymierzona przeciwko episkopatowi polskiemu i Watykanowi
22 lipiec 1952
start learning
Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję PRL
25 wrzesień 1953
start learning
Władze PRL aresztowały prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
21 listopada 1952
start learning
Bolesław Bierut premierem PRL
12 marca 1954
start learning
Odwołanie B. Bieruta z funkcji premiera
18 marca 1954
start learning
Powołanie na urząd premiera Józefa Cyrankiewicza
7 grudnia 1954
start learning
Rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
14 maja 1955
start learning
Podpisanie układu sojuszniczego między państwami Europy Wschodniej i ZSRR w Warszawie (Układ Warszawski)
12 luty 1956
start learning
Śmierć Bolesława Bieruta
28 czerwiec 1956
start learning
Początek starć z władzami komunistycznymi w Poznaniu
18 październik 1956
start learning
Wojska radzieckie rozpoczęły marsz na Warszawę w związku z zamieszkami w Polsce
19 - 21 października 1956
start learning
Plenum KC PZPR, przylot delegacji radzieckiej i zażegnanie kryzysu
20 stycznia 1957
start learning
Wybory do Sejmu. Tworzy się koło poselskie „Znak”, które, w zmieniającym się składzie, będzie działało pod przewodnictwem S. Stommy do 1976
28 wrzesień 1959
start learning
Konsekracja biskupia w Katedrze Wawelskiej Ks. Karola Wojtyły
11 stycznia 1960
start learning
W Warszawie odbyły się rozmowy prymasa S. Wyszyńskiego z W. Gomułką w celu rozwiązania kryzysu w stosunkach PRL z Kościołem katolickim
15 lipca 1961
start learning
Przyjęcie ustawy o systemie oświaty wprowadzającym ośmioletnią szkołę podstawową
18 listopada 1965
start learning
Episkopat polski wystosował list pasterski do episkopatu niemieckiego, wzywający do pojednania obu narodów i uczestnictwa w obchodach tysiąclecia przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę
5 grudzień 1965
start learning
Episkopat niemiecki wystosował odpowiedź na list pasterski biskupów polskich; 7 XII Episkopat Polski pozytywnie ocenił jego treść, a wymianę pism nazwał „niesłychanym krokiem naprzód” jednocześnie rozpoczęła się w PRL kampania propagandowa wymierzona w hierarchię kościelną
10 luty 1966
start learning
List Episkopatu Polski do premiera J. Cyrankiewicza z protestem wobec fali prześladowań Kościoła katolickiego w PRL
16 kwiecień 1966
start learning
W Gnieźnie i Poznaniu odbyły się główne uroczystości milenijne pod przewodnictwem kardynała Wyszyńskiego (władze państwowe odmówiły przyjazdu papieżowi)
22 czerwiec 1966
start learning
W Warszawie władze PRL dokonały konfiskaty kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (kulminacyjnym elementem kościelnych obchodów tysiąclecia Chrztu Polski była peregrynacja po kraju tego obrazu)
12 czerwiec 1967
start learning
Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez PRL
25 listopada 1967
start learning
W Warszawie odbyła się premiera „Dziadów” w inscenizacji K. Dejmka, która spowodowała falę zamieszek i represji
8 marca 1968
start learning
Początek wystąpień i manifestacji w Warszawie i innych miastach uniwersyteckich Polski, tzw. „wydarzenia marcowe”
24 kwietnia 1968
start learning
Jerzy Zawieyski zrezygnował ze stanowiska członka Rady Państwa, posłowie Koła „Znak” biorą w obronę studentów
20 sierpnia 1968
start learning
Wojska pięciu krajów-stron Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji
12 grudnia 1970
start learning
Podwyżka cen produktów żywnościowych
18 listopada 1970
start learning
Ministrowie spraw zagranicznych RFN i Polski parafowali w Warszawie układ dotyczący m.in. zachodniej granicy Polski
6 grudnia 1970
start learning
Wizyta w Warszawie kanclerza Willy Brandta. Podpisanie układów o normalizacji stosunków PRL i RFN. Potwierdzenie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej
15 grudnia 1970
start learning
Początek „wydarzeń grudniowych” na Wybrzeżu Gdańskim, pierwszym sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek (20 XII)

You must sign in to write a comment