Preliminary contract (agreement)

 0    19 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

zobowiązać się do zawarcia umowy
start learning
to undertake to make a contract; to commit to execute a specified contract

umowa przedwstępna
start learning
preliminary contract (agreement)

umowa przyrzeczona
start learning
final contract

określać istotne postanowienia umowy
start learning
to lay down the key provisions of the contract

termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona
start learning
period in which which the final contract is to be made

żądać zawarcia umowy przyrzeczonej
start learning
to require/demand the final contract to be made

złożyć (stosowne) oświadczenie
start learning
to make (relevant) declaration; to submit (approprite) declaration

wyznaczyć termin
start learning
to set a period; to set a date

uchylać się od zawarcia umowy
start learning
to evade making a contract; to evade executing a contract

strona uprawniona do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej
start learning
the party entitled to request the conclusion of the final agreement/ the party entitled to demand that the final contract be made (executed)

... nie można żądać jej zawarcia.
start learning
... its execution cannot be demanded.

czynić zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej
start learning
to meet the requirements on which the validity of the final contract depends

wymogi co do formy
start learning
requirements as to form

dochodzić zawarcia umowy
start learning
to require the contract to be made

naprawić szkodę
start learning
to remedy the damage

liczyć na zawarcie umowy
start learning
to rely on a contract being made; to count on the execution of the contract

zakres odszkodowania
start learning
scope of compensation

sąd oddala żądanie zawarcia umowy
start learning
the court dismisses the claim for the contract to be made

orzeczenie staje się prawomocne
start learning
the decision of the court becomes final


You must sign in to write a comment