Pre-int Unit 1 Lesson 4

 0    42 flashcards    arturwojciechowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
advantage / disadvantage
Our main advantage is the quality of our products.
start learning
zaletą / wadą
Naszą główną przewagą jest jakość naszych produktów.
join
start learning
przystąpić
invite
start learning
zapraszać
upload
start learning
przesłać
create
start learning
utworzyć
add
start learning
dodać
share
start learning
dzielić
delete
start learning
usunąć
sign up
I signed up for an English course.
start learning
zapisać się
Zapisałam się na kurs angielskiego.
change
start learning
zmieniać
careful
Be careful!
start learning
ostrożny
Bądź ostrożny!
cute
Your puppy is so cute!
start learning
śliczny
Twój szczeniak jest taki słodki!
complicated
This is a complicated task.
start learning
skomplikowany
To skomplikowane zadanie.
embarrassing
start learning
żenujący
embarrassed
start learning
zażenowany
appropriate / inappropriate
start learning
odpowiednie / nieodpowiednie
out-of-date
start learning
nieaktualny
professional / unprofessional
start learning
profesjonalny / nieprofesjonalny
rude
Your remark was really rude.
start learning
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
profile
start learning
profil
social network
start learning
serwis społecznościowy
social
start learning
społeczny
social media
start learning
media społecznościowe
upload
start learning
przesłać
update
start learning
nowsza wersja / aktualizacja
page
Open your books on page 30.
start learning
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
cyber
start learning
cyber
link
I can send you the links to some fantastic websites.
start learning
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
website
start learning
portal
wall
I will paint the walls green.
start learning
ściana
Pomaluję ściany na zielono.
set up
Can you set up the camera in the corner of the room please?
start learning
utworzyć
Czy mógłbyś rozstawić aparat w rogu pokoju?
tool
start learning
narzędzie
digital
start learning
cyfrowy
digital identity
start learning
tożsamość cyfrowa
employer
My employer is a young, well-educated woman.
start learning
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
hop
start learning
hop
innocent
I'm innocent and I can prove it.
start learning
niewinny
Jestem niewinny i mogę to udowodnić.
joke
Are you sure it's not a joke?
start learning
żart
Czy jesteś pewien, że to nie jest żart?
cute
Your puppy is so cute!
start learning
śliczny
Twój szczeniak jest taki słodki!
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
start learning
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
personality
start learning
osobowość
embarrassing / embarrassed
start learning
zawstydzający / zakłopotany

You must sign in to write a comment