Prawo rzymskie

 0    164 flashcards    szymonbrzezinski6
print play test yourself
 
Question Answer
Kodeks Hammrabiego to starozytny zbior praw, ktory powstal w
start learning
mezopotamii
precedens prawotworczy to
start learning
decyzja organu sadowego bedaca w przyszlosci podstawa roslzstrzyganja w podobny sposob
zgodnie z charakterystyczna dla wczssnosrednioweicznych systemow prawnych zasada osobowosci prawa
start learning
bez wzgledu ja mieskce podbytu jednostka poslegala prawu swej zbiorowosci
eike ban repkow byl autorem
start learning
zwierciadla saskiego
zwyczaje lenne zwane takze ksiegami lennymi to sporzadzony na przelomie xi/xii w zbior norm prawa feudalengo ktory powstal w
start learning
polnocnej italii
zamieszczone w Carolinie tzw klauzila salwatoryjna
start learning
nadawala ustawie charakter posilkowy w sotsunku do praw partykularnych obowiazujacych w poszczegolnych wladztwach terytorialnych
powstala w xiii Glosa Accurasiana to
start learning
kompilacja przedstawiajaca w sposb systematyczny najwazniejsze glosy szkoly bolonskicj glosatorow
Liber Sextus to pochodzacy z roku 1298 urzedowy zbior prawak kanonicznego powstaly z inicjatywy papieza
start learning
bonifacego viii
w angielskim systemie common law bezposrednia podstawa rozstrzygniec sadowycj sa
start learning
orzeczenia sadowe zapadle uprzednio s podpbnych sprawach
hugo grocjusz unzawany jest za
start learning
tworce niwozytnej szkoly prawa natury
pierwsze xviii wieczne kodeksu powstaly w
start learning
bawarii
sposrod wykienionych spisow prawa zwyczajowego do leges barbaroruk nie nalezy
start learning
breiwarz alaryka
slask przed 1740 wchodzil w skad krolestwa korony swietego
start learning
stefana
krory organ we francji w okresie monarchii nie byl organem reprezentscji stanowej
start learning
parlament paryski
sposrod wymienionych najwczesniej wydana zostala ordynacja kryminalna
start learning
dla biskupa bamberskiego
pierwsza republika francuska istniala w latach
start learning
1792-1804
theresiana to xviii wieczny kodeks karny ktory
start learning
uznajac odstraszanie kary za glowny cel kary przewidywal szerokie stosowanie kary smierci egzekwowanej piblicznie, w tym liczne kwalifikowane kart smierci
powszechne prawo krajowe dla panstw pruskich czyli Landrecht Pruski to pochodzacy z 1794
start learning
obszerny kodeks stanowiacy kodyfikacje calego pruskiego prawa materialnego
kodeks napoleona to przyjeta pierwotnie pod nazwa kodeks cywilny francuzow ustawa pochodzaca z roku
start learning
1804
bluznierstwo to czyn polegajacy na
start learning
wypowiedzeniu slow uwlaczajacych temu co jest wedlug religii uwazanw za swiete
okres najwiekszego naislenia procesow o czary to w dziajch prawa europejsloego czasy
start learning
wczesnonowozytne
chaarakterystyczne dla sredniowiecznych systemow prawnych tzw kary kompozycyjne uznac nalezy za wyraz
start learning
kompensacyjnej odszkodowawczej racjonalizacji kary
nawiazka to kara jaka w sredniowiecznych systemach prawnych stosowano wobec sprawcow
start learning
zranienia
sredniowieczna kara proskrybcji polegala na
start learning
pozbawianiu skazanego ochrony prawnej
postepowanie arbittalne stosowano w sredniowieczu wobec sprawcow przestepstw przeciwko
start learning
panstwu i panijacemu
w postepowaniu inkwizycyjnym stosowano zasade
start learning
nullum crimen sine lege
prawo salickie
start learning
pozbawialo kobiety prawa dziedziczenia nieruchomosci
magna charta libertatem wydana przez krola angielskiego w 1215
start learning
formulowala zasade neminem captivabimus nisi iure victim
instrument rzadzenia z 16 grudnia 1653 okreslal ze urzad lorda protektora bedzie
start learning
elekcyjnie dozywotnio
haebas corpus act to ustawa uchwalona orzez angielski parlament w roku 1679 ktora
start learning
stworzyla proceduralne gwarancje respektowania zasady nietykalnosci osobistej
prawo do ochrony korony przynawaly kobietom zasady sukcesji tronu w
start learning
anglii
akt inwestytury polegal na
start learning
przekazywaniu przez seniora praw do lenna poprzez wreczenie wasalowi przedmiotu sulymbolizujacego nadane lenno
charakterystyczne dla sredniowiecznych miast niemoec tzw pokoje ziemskie zobowiazywaly do
start learning
rezygnacji z feudalnej wrozdy i rostrzygania sporow wylacznie na drodze sadowej
sluzba na prawach wolnego czlowieka to zobowiazanie jednej ze stron sredniowiecznego stosunku
start learning
wasano seniioralnego nawiazywanego poprzez akt komendacyjny
rota to papieski trybunal
start learning
kasacyjno rewizyjny wlasciwy dla rozstrzygania sporow komeptencyjnych
nowych kardynalow w kosciele katolickim
start learning
nominije papiez wedlug swobodnego uznania
przyczyna sporu jaki powstal w xiii wieku pomiedzy papiezem bonifacym viii a krolem francyskim filipem iv bylo
start learning
nalozenie przez krola nowych podatkow na fruncuskie duchowienstwo
powstaly w polowie xiii wieku parlament paryski byl organem
start learning
sadowym
sedziowie pokoju to instytucja ktora powstala w anglii
start learning
w okresie sredniowiecza
gildie byy w sredniowiecznych miastach
start learning
organizacjami zawodowymi kupcow
zwiazek pieciu portow to organizacja ktora powstala i dzialala w
start learning
anglii
w systemie ustrojowym wb
start learning
stanowisko premiera pbejmuje lider partii ktora odniosla zayciestwo w wyborach do izby gmin
wsrod postanowien amerykanskiej deklaracji praw znalazly sie m in postanowienia
start learning
uznajace prawa do noszenia i posiadania broni
w systemie ustrojowy usa oskarzenie w trybie impeachmentu moze zostsc wniesione przez
start learning
izbe reprezentantow
w systemie ustrojowym usa
start learning
kazdy stan reprezentuje w kongresie dwoch senatorow
zasade w mysl ktorej prezydent moze pelnic swoj irzed nie dluzej niz przez dwoe kadencje wprowadzila do systemu ustrojowego usa
start learning
poprawka do konstytucji przyjeta po ii wojnie swiatowej
wydany we francji w roku 1685 tzw edykt Fontainbleau
start learning
zalazywal na terenie calej francji kultu protestanckiego
francuska deklaracja praw czlowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 za przyrodzpne i nieulegajace przedawnieniu prawo czloqieka uznawala
start learning
prawo do oporu przeciw uciskowi
francuska konstytucja z roku 1793 powierzyla wladze wykonawcza w panstwie
start learning
kolegialnej radzie wykonawczej
przyjete we francji w 1804 tzw senatuskonsultum organiczne powierzylo rzad republiki
start learning
dziedzicznemu cesarzowi francuzow
tzw karta konstytucyjna pudwika xviii z 4 vi 1814 powierzyla wladze ustawodawcza
start learning
dwuizbowu parlamentowi
w systemie ustrojowym francuskiej republiki iii prezydent
start learning
mogl rozwiazac izbe deputowanych na wniosek senatu
francuska konstyucja z sierpnia 1795 powierzyla wladze wykonawcza
start learning
5 osobowemu dyrektoriatowi
ustawy zasadnicze cesarstwa rosyjskiego z roku 1906
start learning
uznawaly osobe cara za swita i nietykalna
I rzesza ulegla likwidacji
start learning
w sobie wojen napoleonskich w pierwszysch latach xix w
za tworce prawa kanonicznwgo uwazany jest profesor stedniowiecznego bolonskiego uniwersytetu
start learning
gracjan
aktualny kodeks prawa kanonicznego obowiazuje od roku
start learning
1983
nie tyle odtworzenie prawa rzymskiego w jego autentycznej postaci ile odnajdywanie w prawie rzymskim zasad krore moglyby sluzyc potrzebom epoki vylo zasadniczym celem dzialalnosci
start learning
postglosatorow
charakterystyczna cecha sredniowiecznych systemow prawnych byla
start learning
dominacja prawa zayczajowego na stanowionym
wilkierze to
start learning
ustawy rad miejskich
conatitutio criminalis theresiana z 1768
start learning
utrzymywala ona kwalifikowane kary smierci
kodeks karny zwiazku polnocnoniemieckiego z roku 1870 wzorowany byl na
start learning
frnacuskim kodeksie karnym z roku 1810
kodeks tagancewa z rpku 1903 zawieral przepisy z zakresu prawa
start learning
karnego
apostazja to orzestepstwo polegajace na
start learning
porzuceniu wairy, przejsciu z wyznania panujacego na inne
zasada osobowosci prawa dominowala w europie
start learning
w okresie wczesnego sredniowiecza
wspolprzysoeznicy w procesie skarbowym przysiegali
start learning
co do wiarygodnosci strony procesowej ktorej przysiege wzmacniali swa wspilprzysiega
zrodla prawa w sensie formalnym to
start learning
wsszelkie zachiwane po dzis dzien wfekty prawotworczej dzialalnosci w czasach minionych
znaczaca rola jurysprudencji jako zrodla prawa w sensie formalnym byla cecha prawa stosowanegow xvi-zvii wielu w obszarze
start learning
niemiec
okres najwiekszego nasilenia procesow o czary to w dziajach prawa europejskiego czasy
start learning
wvzesnonowozytne
znaczaca rola jurysprudencji jako zrodla prawa w sensie formalnym to
start learning
wszelkie zachowane po dzis dzien efekty prawotworczej dzialanosci w czasach minionych
jedynym wuropejskim krajem ktory uniknal rozbicia prawa byla
start learning
anglia
prawo nadbrzezne
start learning
zezwalalo na zabir towarow z rozbitych okretow orqz zavijanie rozbitkow lub czynienie z mich niewolnikow
tzw edykt krola rotara to pochodzacy z vii spis zwyczajow prawnych germanskich
start learning
lotarow
na sredniowiecznych uniwersytetach srugim obok prawa rzymskiego przedmiotem prawnym bylo wykladane prawo
start learning
kanoniczne
mianem elegancji jurysprudencji okreslana jest powstala u schylku xvi w prawnicza szkola
start learning
holenderska
concordantia discordantium canonum to powstaly w sredniowieczu zbior przepisow prawa
start learning
kanonicznego
o duchu praw to traktat autorstwa
start learning
monteskiusza
system equity powstal w anglii w wyniku dzialan sadu
start learning
kanclerskiego
pierwsza z form zjednoczenie niemiec w xix wieku o charakterze federacyjnym byla
start learning
zwiazek niemiecki
z jaka cecha prawa feudalnego miala zasada osobowosci prawa
start learning
prymatem prawa zwyczajowego
konstytucja iii republiki francuskiej poczatkowo przewidywala system rzadow
start learning
prezydenckich
na podstawie konstytucji rosyjskiej car powolywal czesc czlonkow
start learning
rady panstwa
pierwsza reforme prawa wuborczego do parlamentu angielskeogo przeprowadzono gdy premierem byl
start learning
grey
carolina zostala przyjeta w
start learning
ratyzbonie
zawierciadlo saskie przewidywalo proces karny
start learning
skargowy
ordonanse ministra colberta zostaly wykorzystane we francji przy kodyfikacji
start learning
prawa handlowego
ktora z wymienionych kodyfikacji prawa cywilnego przewidywala wyznaniowa forme malzenstwa
start learning
austriacka
pelnym rodzaje wlasnoscivw okresie panstwa feudalnego byla wlasnisc
start learning
alodialna
wedlig abgb przepisy prawa spadkwowgo byly zaloczane do prawa
start learning
rzeczowego
najwyzsza wladze ustawodawcza republiki anglii szkocji irlandi wedlug instrumentu rzadzenia sprawowal
start learning
lord protektor
najwyzsza wladze ustaowdawcza w anglii szkocji i irlandii wedlug instrumentu rzadzenia sprawowal
start learning
lord protektor i parlamnt
sadmi administracyjnymi pierwszej instancji we francji w okresie rzadow napoleona bonaparte byly rady
start learning
prefekturalne
niemiecki kodeks cywilny z 1896 roku jest dzielem szkoly
start learning
socjologicznej
wlasciwa repepcja prawa rzymskiego miala miesjce w wieku
start learning
xvi
prezydent usa powoluje ambasadorow za zgoda
start learning
senatu
ktorej z zasad demokratycznego panstwa nie przewidywala francuska deklaracja praw czlowieka i obywatela z 1789
start learning
odpowiedzialnosxi politycznej ministrow
wyzsza izba parlamentu austriackiego w poresie monarchii austro-wegierskiej byla
start learning
izba panow
poczatkowo glowna role w pracach nad niemieckim kodeksem cywilnym odgrywal profesor
start learning
windscheid
w dawnym prawie polskim
start learning
rycerstwo-szlachta rzadzilo sie prawem dworskim
ktory organ oowstal najpoxniej
start learning
rada regencyjna
nauke recypowanego prawa rzymskiego jako podstawesystemstyki wewnetrznej wykorzystano w
start learning
kodeksie napoleona
na podstawie dekretu 22 listopada 1918 najwyzsza wladze w pamstwie sprawowal
start learning
tymczasowy naczelnik panstwa
nowela sierpniowa z 1926 uprawniala prezydenta do rozwiazania parlamentu na wniosek
start learning
rady ministrow
zasada pryncypatu w dawnej polsce oznaczala, ze
start learning
wladza zwierzchnia w kraju przyslugiwala pierworodnemu synowi panujacego
korona krolestwa polskiego
start learning
panstwo wyodrebnione prawnie od osoby wladcy
wedlug konstytucji kwietniowej prezydent
start learning
mianowal 1/3 senatorow?
w ksiestwie warszawskim spory kompetencyjne tozstrzygane przez
start learning
rade stanu
zasada dziedzicznosci tronu zostala potwierdzona w
start learning
statucie krzywoustego
senat w wolnym miescie krakowie byl
start learning
organem rzadzacym
istota monarchii stanowej bylo
start learning
podzial spoleczenstwa na prawnie wyodrebnione stany
polski kodeks handlowy z 1934
start learning
dzielil kupcow na rejestrowych i nierejestrowych
osovy zasiadajace w galicyjskim sejmie krajowym z tytulu zajmowanych stanowisk to
start learning
wirylisci
przed uchwalenie konstytucji marcowej rzad byl powolywany przez
start learning
tymczasowego naczelnika panstwa
w senacie rp szlacheckiej
start learning
obowiazywala zasada jednomyslnosci
zasada patrzymojialna zostala uchylona przez wprowadzenie zasady
start learning
korony krolestwa polskiego
kosciol uzyskal immunitety w roku
start learning
1210 i 1215
rada miejska w feudalozmis byla powolywana przez
start learning
patrycjat
zakaz laczenia urzedu starosty i wojewody wprowadzal przywilej
start learning
czerwinski
ogolne potwierdzenie praw stanow wydano poczawszy od
start learning
lidwika wegierskiego
podzial wojewodztw na powiaty
start learning
comitatus pars provinciae
podizal wojewodztw na powiaty zapoczatkowano w
start learning
drugiej pol xv w
pierwsze serwanie sejmu przez liberum ceto nastapilo w roku
start learning
1652
zniesienie urzedu starosty w rp szlacheckiej nastapilo
start learning
w wyniku worowadzenia komisji przadkiwych cywilno-wojskowych
od 1809 centralna wladza administracyjna w galicji zachodniej byl
start learning
rzad prowincjonalny
w okresie konstytucyjnym krolestwa polskiego gen jozef zajaczek pelnil funkcje
start learning
namiestnika
w rp krakowskiej w sklad senatu schodzily osoby
start learning
wybrane przez parlament uniwersytetu i kapitule krakowska
w latach i wojny swiatowej w rece polskie przeszla
start learning
administracja szkolna
tymczasowy rzad ludowy republiki polskiej dzialal od
start learning
07.11.1918
rada obrony panstwa zostala powolana
start learning
1.07.1920
w monarchii patrykonialnej istnialy nastepujace grupy wspoldzialania z wladca
start learning
duchowienstwo, ruserstwi, urzednicy
do dygnitarakich urzednikow ziemskich zaliczano
start learning
podkomorzy, podchorazy, sedzia ziemski
jaka jest roznica miedzy niedojsciem a zerwaniem sejmu
start learning
niedojscie gdy noe udalo sie nic uzgodnic na obradach mimo 6 tygodni/zerwanie wskutek liberum veto
wymien postanowienia dot krola w konstytucji 3 maja
start learning
dziedzicznosc tronu, na czele strazy praw, kontrasygnata aktow krola, pwolywanie ministrow pod kontrola sejmu
wymien najwazniejsze postanowienia statotow jana olbrachta
start learning
ograniczenie wychodzctwa chlopwo ze wsi, zwolnienie szlachty z oplat celnych, zakaz kupowania ziemi przez mieszcAn
instytucjami samorzadu terytorialnego w ksiestwie warszawsoim byly
start learning
departamenty z prefektem, powiaty z podprefektem, prezydenci municypalni i birmistrzowie
naczelna rada ludowa dzialala w wielkopolsce od
start learning
3.12.1918-28.06.1919
co wyrazala zasada panstwa liberalnego w konstytucji marcowej
start learning
panstwo nie wyznacza celow politycznych, lecz realizuje cele spoleczenstwa pojmowanego jako suma jednostek
do kompetencji ustawodawczych prezydenta wg konstytucji marcowej nalezalo
start learning
promulgata ustaw, wydawanie rozporzadzen i zarzadzen do ustaw
sadowa kontrole administracji publicznej w ii ro byly
start learning
zarzady (rady miasta i gminy) w powiatach rady i wydzialy
pierwszy przywilej ziemski zostal wydany w
start learning
1228
zasada pryncypatu mowila ze
start learning
nastepca krola zostawal jego najstarszy syn
akt dagome iudex to
start learning
formalne oddanie polski pod opieke papieza
zasada senioratu mowila ze
start learning
nastepca wladzy zostawal jego najstarszy syn
beneficium to
start learning
dozywotnie prawo czerpania dochodow zwiazanych z piastowaniem okreslonego urzedu istniejace od okolo x wieku w stosunkach koscielnych
w monarchii patrymonialnej uprawnionym do dziedziczenia ziemi po zmarlym wladcy bylo
start learning
wszyscy stnowie
sad ziemski sadzil
start learning
szlachte osiadla
immunitety zaleznie od tresci dzieli sie na
start learning
ekonomiczne, sadowe, administracyjne
przywilej czerwinski nadawal nastepujace moce prawa
start learning
nietykalnosc majatkowa bez wyroku, sady weslug prawa pisanego, bicie monety krolewskiej za zgoda rady krolewskiej, zakaz laczenia starosty z sedzia ziemskim
sejmik deputacki wybieral przedstawicieli do
start learning
trybunalu koronnego
miasta polskie czerpaly wzor swego ustroju od nastepujacych miast niemieckich
start learning
magdeburg
sad podkomorski
start learning
rozpatrywal sprawy rozgraniczenia dobr szlacheckich
przywileje jednelnsko krakowskie wprowadzaly naseptujace prawa
start learning
nienaruszalnosx osovista bez wyroku sadowego, dostojnicy koscielni tylko sposrod szlachty
soltys wsi lokowanej na prawie niemieckim mial prawo do zatrzymania z zebranego czynszu
start learning
1/6
koronacja przemysla ii odvyla soe w
start learning
1295
sejm prowincjonalny malopolski zbieral sie w
start learning
nowym korczynie
okres monarchi stanowej przypada na lata
start learning
1320-1454
wojt w miescie lokowanym na prawie niemieckim zatrzymywal z orzeczonych kar
start learning
1/3
koronacja boleslawa smoalego odbyla sie w roku
start learning
1076
sejm prowincjonalny wielkopolski zbiral sie najczesciel w
start learning
kole
sejm kapturowy wyvieral poslow na sejm
start learning
kapturowy
do najwazniejszych postulatow ruchu egzekucyjnego nalezalo
start learning
egzekucja praw i dobr
stanowisko stalego wielkiego ksiecia na litwie przewidywala unia w
start learning
horodle
sejm konwokacyjny zbieral sie celem
start learning
zarzadzenia konfederacji generalnej
sejmik elekcyjny wybieral kandydatow na
start learning
oproznione urzedy serziow ziemskich

You must sign in to write a comment