Prawo rzymskie

 0    164 flashcards    szymonbrzezinski6
 
Question
Answer

Kodeks Hammrabiego to starozytny zbior praw, ktory powstal w
start learning
mezopotamii

precedens prawotworczy to
start learning
decyzja organu sadowego bedaca w przyszlosci podstawa roslzstrzyganja w podobny sposob

zgodnie z charakterystyczna dla wczssnosrednioweicznych systemow prawnych zasada osobowosci prawa
start learning
bez wzgledu ja mieskce podbytu jednostka poslegala prawu swej zbiorowosci

eike ban repkow byl autorem
start learning
zwierciadla saskiego

zwyczaje lenne zwane takze ksiegami lennymi to sporzadzony na przelomie xi/xii w zbior norm prawa feudalengo ktory powstal w
start learning
polnocnej italii

zamieszczone w Carolinie tzw klauzila salwatoryjna
start learning
nadawala ustawie charakter posilkowy w sotsunku do praw partykularnych obowiazujacych w poszczegolnych wladztwach terytorialnych

powstala w xiii Glosa Accurasiana to
start learning
kompilacja przedstawiajaca w sposb systematyczny najwazniejsze glosy szkoly bolonskicj glosatorow

Liber Sextus to pochodzacy z roku 1298 urzedowy zbior prawak kanonicznego powstaly z inicjatywy papieza
start learning
bonifacego viii

w angielskim systemie common law bezposrednia podstawa rozstrzygniec sadowycj sa
start learning
orzeczenia sadowe zapadle uprzednio s podpbnych sprawach

hugo grocjusz unzawany jest za
start learning
tworce niwozytnej szkoly prawa natury

pierwsze xviii wieczne kodeksu powstaly w
start learning
bawarii

sposrod wykienionych spisow prawa zwyczajowego do leges barbaroruk nie nalezy
start learning
breiwarz alaryka

slask przed 1740 wchodzil w skad krolestwa korony swietego
start learning
stefana

krory organ we francji w okresie monarchii nie byl organem reprezentscji stanowej
start learning
parlament paryski

sposrod wymienionych najwczesniej wydana zostala ordynacja kryminalna
start learning
dla biskupa bamberskiego

pierwsza republika francuska istniala w latach
start learning
1792-1804

theresiana to xviii wieczny kodeks karny ktory
start learning
uznajac odstraszanie kary za glowny cel kary przewidywal szerokie stosowanie kary smierci egzekwowanej piblicznie, w tym liczne kwalifikowane kart smierci

powszechne prawo krajowe dla panstw pruskich czyli Landrecht Pruski to pochodzacy z 1794
start learning
obszerny kodeks stanowiacy kodyfikacje calego pruskiego prawa materialnego

kodeks napoleona to przyjeta pierwotnie pod nazwa kodeks cywilny francuzow ustawa pochodzaca z roku
start learning
1804

bluznierstwo to czyn polegajacy na
start learning
wypowiedzeniu slow uwlaczajacych temu co jest wedlug religii uwazanw za swiete

okres najwiekszego naislenia procesow o czary to w dziajch prawa europejsloego czasy
start learning
wczesnonowozytne

chaarakterystyczne dla sredniowiecznych systemow prawnych tzw kary kompozycyjne uznac nalezy za wyraz
start learning
kompensacyjnej odszkodowawczej racjonalizacji kary

nawiazka to kara jaka w sredniowiecznych systemach prawnych stosowano wobec sprawcow
start learning
zranienia

sredniowieczna kara proskrybcji polegala na
start learning
pozbawianiu skazanego ochrony prawnej

postepowanie arbittalne stosowano w sredniowieczu wobec sprawcow przestepstw przeciwko
start learning
panstwu i panijacemu

w postepowaniu inkwizycyjnym stosowano zasade
start learning
nullum crimen sine lege

prawo salickie
start learning
pozbawialo kobiety prawa dziedziczenia nieruchomosci

magna charta libertatem wydana przez krola angielskiego w 1215
start learning
formulowala zasade neminem captivabimus nisi iure victim

instrument rzadzenia z 16 grudnia 1653 okreslal ze urzad lorda protektora bedzie
start learning
elekcyjnie dozywotnio

haebas corpus act to ustawa uchwalona orzez angielski parlament w roku 1679 ktora
start learning
stworzyla proceduralne gwarancje respektowania zasady nietykalnosci osobistej

prawo do ochrony korony przynawaly kobietom zasady sukcesji tronu w
start learning
anglii

akt inwestytury polegal na
start learning
przekazywaniu przez seniora praw do lenna poprzez wreczenie wasalowi przedmiotu sulymbolizujacego nadane lenno

charakterystyczne dla sredniowiecznych miast niemoec tzw pokoje ziemskie zobowiazywaly do
start learning
rezygnacji z feudalnej wrozdy i rostrzygania sporow wylacznie na drodze sadowej

sluzba na prawach wolnego czlowieka to zobowiazanie jednej ze stron sredniowiecznego stosunku
start learning
wasano seniioralnego nawiazywanego poprzez akt komendacyjny

rota to papieski trybunal
start learning
kasacyjno rewizyjny wlasciwy dla rozstrzygania sporow komeptencyjnych

nowych kardynalow w kosciele katolickim
start learning
nominije papiez wedlug swobodnego uznania

przyczyna sporu jaki powstal w xiii wieku pomiedzy papiezem bonifacym viii a krolem francyskim filipem iv bylo
start learning
nalozenie przez krola nowych podatkow na fruncuskie duchowienstwo

powstaly w polowie xiii wieku parlament paryski byl organem
start learning
sadowym

sedziowie pokoju to instytucja ktora powstala w anglii
start learning
w okresie sredniowiecza

gildie byy w sredniowiecznych miastach
start learning
organizacjami zawodowymi kupcow

zwiazek pieciu portow to organizacja ktora powstala i dzialala w
start learning
anglii

w systemie ustrojowym wb
start learning
stanowisko premiera pbejmuje lider partii ktora odniosla zayciestwo w wyborach do izby gmin

wsrod postanowien amerykanskiej deklaracji praw znalazly sie m in postanowienia
start learning
uznajace prawa do noszenia i posiadania broni

w systemie ustrojowy usa oskarzenie w trybie impeachmentu moze zostsc wniesione przez
start learning
izbe reprezentantow

w systemie ustrojowym usa
start learning
kazdy stan reprezentuje w kongresie dwoch senatorow

zasade w mysl ktorej prezydent moze pelnic swoj irzed nie dluzej niz przez dwoe kadencje wprowadzila do systemu ustrojowego usa
start learning
poprawka do konstytucji przyjeta po ii wojnie swiatowej

wydany we francji w roku 1685 tzw edykt Fontainbleau
start learning
zalazywal na terenie calej francji kultu protestanckiego

francuska deklaracja praw czlowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 za przyrodzpne i nieulegajace przedawnieniu prawo czloqieka uznawala
start learning
prawo do oporu przeciw uciskowi

francuska konstytucja z roku 1793 powierzyla wladze wykonawcza w panstwie
start learning
kolegialnej radzie wykonawczej

przyjete we francji w 1804 tzw senatuskonsultum organiczne powierzylo rzad republiki
start learning
dziedzicznemu cesarzowi francuzow

tzw karta konstytucyjna pudwika xviii z 4 vi 1814 powierzyla wladze ustawodawcza
start learning
dwuizbowu parlamentowi

w systemie ustrojowym francuskiej republiki iii prezydent
start learning
mogl rozwiazac izbe deputowanych na wniosek senatu

francuska konstyucja z sierpnia 1795 powierzyla wladze wykonawcza
start learning
5 osobowemu dyrektoriatowi

ustawy zasadnicze cesarstwa rosyjskiego z roku 1906
start learning
uznawaly osobe cara za swita i nietykalna

I rzesza ulegla likwidacji
start learning
w sobie wojen napoleonskich w pierwszysch latach xix w

za tworce prawa kanonicznwgo uwazany jest profesor stedniowiecznego bolonskiego uniwersytetu
start learning
gracjan

aktualny kodeks prawa kanonicznego obowiazuje od roku
start learning
1983

nie tyle odtworzenie prawa rzymskiego w jego autentycznej postaci ile odnajdywanie w prawie rzymskim zasad krore moglyby sluzyc potrzebom epoki vylo zasadniczym celem dzialalnosci
start learning
postglosatorow

charakterystyczna cecha sredniowiecznych systemow prawnych byla
start learning
dominacja prawa zayczajowego na stanowionym

wilkierze to
start learning
ustawy rad miejskich

conatitutio criminalis theresiana z 1768
start learning
utrzymywala ona kwalifikowane kary smierci

kodeks karny zwiazku polnocnoniemieckiego z roku 1870 wzorowany byl na
start learning
frnacuskim kodeksie karnym z roku 1810

kodeks tagancewa z rpku 1903 zawieral przepisy z zakresu prawa
start learning
karnego

apostazja to orzestepstwo polegajace na
start learning
porzuceniu wairy, przejsciu z wyznania panujacego na inne

zasada osobowosci prawa dominowala w europie
start learning
w okresie wczesnego sredniowiecza

wspolprzysoeznicy w procesie skarbowym przysiegali
start learning
co do wiarygodnosci strony procesowej ktorej przysiege wzmacniali swa wspilprzysiega

zrodla prawa w sensie formalnym to
start learning
wsszelkie zachiwane po dzis dzien wfekty prawotworczej dzialalnosci w czasach minionych

znaczaca rola jurysprudencji jako zrodla prawa w sensie formalnym byla cecha prawa stosowanegow xvi-zvii wielu w obszarze
start learning
niemiec

okres najwiekszego nasilenia procesow o czary to w dziajach prawa europejskiego czasy
start learning
wvzesnonowozytne

znaczaca rola jurysprudencji jako zrodla prawa w sensie formalnym to
start learning
wszelkie zachowane po dzis dzien efekty prawotworczej dzialanosci w czasach minionych

jedynym wuropejskim krajem ktory uniknal rozbicia prawa byla
start learning
anglia

prawo nadbrzezne
start learning
zezwalalo na zabir towarow z rozbitych okretow orqz zavijanie rozbitkow lub czynienie z mich niewolnikow

tzw edykt krola rotara to pochodzacy z vii spis zwyczajow prawnych germanskich
start learning
lotarow

na sredniowiecznych uniwersytetach srugim obok prawa rzymskiego przedmiotem prawnym bylo wykladane prawo
start learning
kanoniczne

mianem elegancji jurysprudencji okreslana jest powstala u schylku xvi w prawnicza szkola
start learning
holenderska

concordantia discordantium canonum to powstaly w sredniowieczu zbior przepisow prawa
start learning
kanonicznego

o duchu praw to traktat autorstwa
start learning
monteskiusza

system equity powstal w anglii w wyniku dzialan sadu
start learning
kanclerskiego

pierwsza z form zjednoczenie niemiec w xix wieku o charakterze federacyjnym byla
start learning
zwiazek niemiecki

z jaka cecha prawa feudalnego miala zasada osobowosci prawa
start learning
prymatem prawa zwyczajowego

konstytucja iii republiki francuskiej poczatkowo przewidywala system rzadow
start learning
prezydenckich

na podstawie konstytucji rosyjskiej car powolywal czesc czlonkow
start learning
rady panstwa

pierwsza reforme prawa wuborczego do parlamentu angielskeogo przeprowadzono gdy premierem byl
start learning
grey

carolina zostala przyjeta w
start learning
ratyzbonie

zawierciadlo saskie przewidywalo proces karny
start learning
skargowy

ordonanse ministra colberta zostaly wykorzystane we francji przy kodyfikacji
start learning
prawa handlowego

ktora z wymienionych kodyfikacji prawa cywilnego przewidywala wyznaniowa forme malzenstwa
start learning
austriacka

pelnym rodzaje wlasnoscivw okresie panstwa feudalnego byla wlasnisc
start learning
alodialna

wedlig abgb przepisy prawa spadkwowgo byly zaloczane do prawa
start learning
rzeczowego

najwyzsza wladze ustawodawcza republiki anglii szkocji irlandi wedlug instrumentu rzadzenia sprawowal
start learning
lord protektor

najwyzsza wladze ustaowdawcza w anglii szkocji i irlandii wedlug instrumentu rzadzenia sprawowal
start learning
lord protektor i parlamnt

sadmi administracyjnymi pierwszej instancji we francji w okresie rzadow napoleona bonaparte byly rady
start learning
prefekturalne

niemiecki kodeks cywilny z 1896 roku jest dzielem szkoly
start learning
socjologicznej

wlasciwa repepcja prawa rzymskiego miala miesjce w wieku
start learning
xvi

prezydent usa powoluje ambasadorow za zgoda
start learning
senatu

ktorej z zasad demokratycznego panstwa nie przewidywala francuska deklaracja praw czlowieka i obywatela z 1789
start learning
odpowiedzialnosxi politycznej ministrow

wyzsza izba parlamentu austriackiego w poresie monarchii austro-wegierskiej byla
start learning
izba panow

poczatkowo glowna role w pracach nad niemieckim kodeksem cywilnym odgrywal profesor
start learning
windscheid

w dawnym prawie polskim
start learning
rycerstwo-szlachta rzadzilo sie prawem dworskim

ktory organ oowstal najpoxniej
start learning
rada regencyjna

nauke recypowanego prawa rzymskiego jako podstawesystemstyki wewnetrznej wykorzystano w
start learning
kodeksie napoleona

na podstawie dekretu 22 listopada 1918 najwyzsza wladze w pamstwie sprawowal
start learning
tymczasowy naczelnik panstwa

nowela sierpniowa z 1926 uprawniala prezydenta do rozwiazania parlamentu na wniosek
start learning
rady ministrow

zasada pryncypatu w dawnej polsce oznaczala, ze
start learning
wladza zwierzchnia w kraju przyslugiwala pierworodnemu synowi panujacego

korona krolestwa polskiego
start learning
panstwo wyodrebnione prawnie od osoby wladcy

wedlug konstytucji kwietniowej prezydent
start learning
mianowal 1/3 senatorow?

w ksiestwie warszawskim spory kompetencyjne tozstrzygane przez
start learning
rade stanu

zasada dziedzicznosci tronu zostala potwierdzona w
start learning
statucie krzywoustego

senat w wolnym miescie krakowie byl
start learning
organem rzadzacym

istota monarchii stanowej bylo
start learning
podzial spoleczenstwa na prawnie wyodrebnione stany

polski kodeks handlowy z 1934
start learning
dzielil kupcow na rejestrowych i nierejestrowych

osovy zasiadajace w galicyjskim sejmie krajowym z tytulu zajmowanych stanowisk to
start learning
wirylisci

przed uchwalenie konstytucji marcowej rzad byl powolywany przez
start learning
tymczasowego naczelnika panstwa

w senacie rp szlacheckiej
start learning
obowiazywala zasada jednomyslnosci

zasada patrzymojialna zostala uchylona przez wprowadzenie zasady
start learning
korony krolestwa polskiego

kosciol uzyskal immunitety w roku
start learning
1210 i 1215

rada miejska w feudalozmis byla powolywana przez
start learning
patrycjat

zakaz laczenia urzedu starosty i wojewody wprowadzal przywilej
start learning
czerwinski

ogolne potwierdzenie praw stanow wydano poczawszy od
start learning
lidwika wegierskiego

podzial wojewodztw na powiaty
start learning
comitatus pars provinciae

podizal wojewodztw na powiaty zapoczatkowano w
start learning
drugiej pol xv w

pierwsze serwanie sejmu przez liberum ceto nastapilo w roku
start learning
1652

zniesienie urzedu starosty w rp szlacheckiej nastapilo
start learning
w wyniku worowadzenia komisji przadkiwych cywilno-wojskowych

od 1809 centralna wladza administracyjna w galicji zachodniej byl
start learning
rzad prowincjonalny

w okresie konstytucyjnym krolestwa polskiego gen jozef zajaczek pelnil funkcje
start learning
namiestnika

w rp krakowskiej w sklad senatu schodzily osoby
start learning
wybrane przez parlament uniwersytetu i kapitule krakowska

w latach i wojny swiatowej w rece polskie przeszla
start learning
administracja szkolna

tymczasowy rzad ludowy republiki polskiej dzialal od
start learning
07.11.1918

rada obrony panstwa zostala powolana
start learning
1.07.1920

w monarchii patrykonialnej istnialy nastepujace grupy wspoldzialania z wladca
start learning
duchowienstwo, ruserstwi, urzednicy

do dygnitarakich urzednikow ziemskich zaliczano
start learning
podkomorzy, podchorazy, sedzia ziemski

jaka jest roznica miedzy niedojsciem a zerwaniem sejmu
start learning
niedojscie gdy noe udalo sie nic uzgodnic na obradach mimo 6 tygodni/zerwanie wskutek liberum veto

wymien postanowienia dot krola w konstytucji 3 maja
start learning
dziedzicznosc tronu, na czele strazy praw, kontrasygnata aktow krola, pwolywanie ministrow pod kontrola sejmu

wymien najwazniejsze postanowienia statotow jana olbrachta
start learning
ograniczenie wychodzctwa chlopwo ze wsi, zwolnienie szlachty z oplat celnych, zakaz kupowania ziemi przez mieszcAn

instytucjami samorzadu terytorialnego w ksiestwie warszawsoim byly
start learning
departamenty z prefektem, powiaty z podprefektem, prezydenci municypalni i birmistrzowie

naczelna rada ludowa dzialala w wielkopolsce od
start learning
3.12.1918-28.06.1919

co wyrazala zasada panstwa liberalnego w konstytucji marcowej
start learning
panstwo nie wyznacza celow politycznych, lecz realizuje cele spoleczenstwa pojmowanego jako suma jednostek

do kompetencji ustawodawczych prezydenta wg konstytucji marcowej nalezalo
start learning
promulgata ustaw, wydawanie rozporzadzen i zarzadzen do ustaw

sadowa kontrole administracji publicznej w ii ro byly
start learning
zarzady (rady miasta i gminy) w powiatach rady i wydzialy

pierwszy przywilej ziemski zostal wydany w
start learning
1228

zasada pryncypatu mowila ze
start learning
nastepca krola zostawal jego najstarszy syn

akt dagome iudex to
start learning
formalne oddanie polski pod opieke papieza

zasada senioratu mowila ze
start learning
nastepca wladzy zostawal jego najstarszy syn

beneficium to
start learning
dozywotnie prawo czerpania dochodow zwiazanych z piastowaniem okreslonego urzedu istniejace od okolo x wieku w stosunkach koscielnych

w monarchii patrymonialnej uprawnionym do dziedziczenia ziemi po zmarlym wladcy bylo
start learning
wszyscy stnowie

sad ziemski sadzil
start learning
szlachte osiadla

immunitety zaleznie od tresci dzieli sie na
start learning
ekonomiczne, sadowe, administracyjne

przywilej czerwinski nadawal nastepujace moce prawa
start learning
nietykalnosc majatkowa bez wyroku, sady weslug prawa pisanego, bicie monety krolewskiej za zgoda rady krolewskiej, zakaz laczenia starosty z sedzia ziemskim

sejmik deputacki wybieral przedstawicieli do
start learning
trybunalu koronnego

miasta polskie czerpaly wzor swego ustroju od nastepujacych miast niemieckich
start learning
magdeburg

sad podkomorski
start learning
rozpatrywal sprawy rozgraniczenia dobr szlacheckich

przywileje jednelnsko krakowskie wprowadzaly naseptujace prawa
start learning
nienaruszalnosx osovista bez wyroku sadowego, dostojnicy koscielni tylko sposrod szlachty

soltys wsi lokowanej na prawie niemieckim mial prawo do zatrzymania z zebranego czynszu
start learning
1/6

koronacja przemysla ii odvyla soe w
start learning
1295

sejm prowincjonalny malopolski zbieral sie w
start learning
nowym korczynie

okres monarchi stanowej przypada na lata
start learning
1320-1454

wojt w miescie lokowanym na prawie niemieckim zatrzymywal z orzeczonych kar
start learning
1/3

koronacja boleslawa smoalego odbyla sie w roku
start learning
1076

sejm prowincjonalny wielkopolski zbiral sie najczesciel w
start learning
kole

sejm kapturowy wyvieral poslow na sejm
start learning
kapturowy

do najwazniejszych postulatow ruchu egzekucyjnego nalezalo
start learning
egzekucja praw i dobr

stanowisko stalego wielkiego ksiecia na litwie przewidywala unia w
start learning
horodle

sejm konwokacyjny zbieral sie celem
start learning
zarzadzenia konfederacji generalnej

sejmik elekcyjny wybieral kandydatow na
start learning
oproznione urzedy serziow ziemskich


You must sign in to write a comment