Powtórka do konkursu

 0    139 flashcards    LaFleur
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznani
start learning
968
Bitwa pod Cedynią Napadł Hodon
start learning
972
Dagome iudex Mieszko oddaje Polskę pod opiekę Paopiżowi
start learning
990
Śmierć Mieszko I
start learning
992
Wojna polsko-niemiecka
start learning
1002-1018
Pokój w Budziszynie
start learning
1018
Najazd Brzetysława czeskiego
start learning
1038
Śmierć Kazimierza Odnowiciela
start learning
1058
Papież Urban II rzucił hasło krucjat
start learning
1095
Canossa
start learning
1077
Synod w Warmacji Podpisan Konkordat
start learning
1122
Koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
Wojna polsko-niemiecka Bitwa na Psim Polu
start learning
1109
Przyłączenie przez Bolesława Krzywoustego pomorza Gdańskiego
start learning
1116
Uzależnienie przez Bolesława Krzywoustego pomorza Szczecińskiego
start learning
1121
Testament Bolesława Krzywoustego
start learning
1138
Konrad Mazowiecki wprowadził Krzyżaków do Polski
start learning
1226
Bitwa z Tatarzami pod Legnicą
start learning
9 kwietnia 1241
Koronacja Przemysława II
start learning
1295
Na Pomorze Gdańskie napadła Magdeburgia
start learning
1308
Koronacja Władysława Łokietki
start learning
1320
Sąd papieski w Inowracławiu
start learning
1321
Napad Krzażaków na Polskę
start learning
1327
Wojna polsko-krzyżacka
start learning
1327-1331
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331
Śmierć Władysława Łokietka
start learning
1333
Zjazdy w Wyszechradzie
start learning
1335, 1339
Nieudana próba Kazimierza Wielkiego zdobycia Śląska
start learning
1348
Sąd papieski nad Krzyżakami
start learning
1339
Pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu
start learning
1343
Zjazd monarchów w Krakowie
start learning
1364
Utworzenie Akademii Krakowskiej
start learning
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego
start learning
1370
Przywilej Koszycki
start learning
1374
Jadwiga Andegaweńska-królewna Polski
start learning
1384
Utworzenia państwa Krzyżaków i Kawalerów mieczowych
start learning
1237
Bitwa na Kulikowskim Polu Dymitr pokonuje Tatarów
start learning
1380
Unia personalna w Krewie
start learning
1385
Koronacja Władysława Jagelly
start learning
1386
Dynastyja Jagiellonów
start learning
1386-1572
Unia w Horodle
start learning
1413
Unia Węgro-Litewska-Polska
start learning
1440
Wielka Wojna z Krzyżakami
start learning
1409-1411
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410
Występienie Marcina Lutera
start learning
1517
Konfederacja warszawska Gwarantowała wolność wyznaniową w Polsce
start learning
1573
Wojna tzydziestoletnia w Europie
start learning
1618-1648
Powstanie polskiego parlamentu
start learning
1493
Powstanie parlamentu w Anglii
start learning
1268
Powstanie parlamentu we Francji
start learning
1302
Pokój religijny w Niemczech w Augsburgu Ustalona zasada: cuius regio, eius religio czyj kraj, tego religia
start learning
1555
Druga wojna religijna w Europie
start learning
1552-1555
Noc Św. Bartłomieja
start learning
23/24 sierpnia 1572
Pierwsza wolna elekcja w Polsce Henryk Walezy
start learning
1573
Druga wolna elekcja Stefan Batory
start learning
1575
Koronacja Stefana Batorego
start learning
1 maja 1576
Wojna Polski z Rosją o Inflanty
start learning
1579-1582
Założenie przez Stefana Batorego Akademii Wileńskiej
start learning
1579
Zygment III Waza przenosi stolicę do Warszawy
start learning
1596
Bitwa ze Szwecją pod Kircholmem J.K. Chodkiewicz
start learning
1605
Bitwa ze szwecją pod Oliwą
start learning
1627
Bitwa pod Trzcianą St. Koniecpolski
start learning
1629
Rozejm ze Szwecją w Altmarku
start learning
1629
Bilwa pod Lützen ginie Gustaw Adolf
start learning
1632
Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi Został zawarty na 26 lat
start learning
1635
Potop Szwedski
start learning
1655-1660
Klęska Polski w bitwie pod Ujściem
start learning
1655
Umowa ze Szwecją w Kejdanie
start learning
1655
Traktaty welawsko-bydgoskie
start learning
1657
Układ w Radnat Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Ukraina, Radziwiłłowie
start learning
1656
Pokój ze Szwecją w Oliwie (Gdańsk)
start learning
1660
Bitwa z Turcją pod Cecorą St. Żółkiewski
start learning
1620
Bitwa z Turcją pod Chocimem J.K. Chodkiewicz
start learning
1621
Turcja zabiera Polskie ziemie: bracławską, podolską, kijowską
start learning
1672
Michał Korybut Wiśniowiecki królem
start learning
1669
Układ w Buczaczu
start learning
1672
Bitwa pod Chocimem Jan Sobieski
start learning
1673
Jan Sobieski królem
start learning
1674
Odsiecz wiedeńska
start learning
12.09.1683
Wejście Polski do Świętej Ligi
start learning
1684
Pokój z Turcją w Karłowicach
start learning
1699
Wielka wyprawa Polski do Moskwy
start learning
1609
Bitwa pod Kłuszynem St. Żołkiewski Polacy zdobyli Moskwę
start learning
1610
Rozejm z Rosją w Dywilinie
start learning
1619
Wojna z Rosją Polskie zwycięstwo
start learning
1632-1634
Pokój z Rosją w Polanowie
start learning
1634
Powstanie Bohdana Chmielnickiego
start learning
1648
Ugoda z Kozakami w Perejsławicach
start learning
1654
Wojna Rosji z Polską po ugodzie w Perejsławicach
start learning
1654-1655
Hadziacz
start learning
1658
Bitwy pod Połonką i Cudnowem
start learning
1660
Rozejm z Kozakami w Andruszowie
start learning
1667
Pokój Grzymułtowskiego w Moskwie
start learning
1686
Śmierć Jana Sobieskiego
start learning
1697
Unia personalana z Saksonią
start learning
1697-1763
August II Mocny królem Polski
start learning
1697
Powstała Liga Północna (sojusz Saksonii, Rosji i Danii przeciw Szwecji)
start learning
1699
Wojna północna
start learning
1700-1721
Klęska Szwecji z Rosją w bitwie pod Poltawą
start learning
1709
Sejm niemy
start learning
1717
Traktat "Trech czarnych orłów" (Prusy, Rosja, Austrja)
start learning
1732
Powstało królewstwo Prus
start learning
1701
Sejm uchwalil ustawę: inowerci nie mogą być posłani na sejm i piastować wyższych urzędów cywilnych i wojskowych
start learning
1733
Założenie przez St. Konarskiego Collegium Nobilium w Warszawie 1740
start learning
1740
St. August Poniatowski wybrany na króla RP
start learning
1764
Prawa Kardynalne: - wolna elekcja - liberum veto - prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi
start learning
1767
Konfederacja barska
start learning
1768-1771
I rozbior Polski
start learning
1772
Organizacja w łazienkach Królewskicj obiadów czwartkowych
start learning
1777
Sejm czteroletni
start learning
1788-1791
Konstytucja majska
start learning
3 maja 1791
Konfederacja targowicka
start learning
1792
II rozbior Polski
start learning
1793
Powstanie Kościuszkowe
start learning
1794
Bitwa pod Racławicami
start learning
4 kwietnia 1794
III rozbior Polski
start learning
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
9.12.1797
Wyprawa Napoleona w Egipcie
start learning
1798
Zymach stanu Napoleona
start learning
9.11.1799
Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
start learning
1804
Kodeks cywilny Napoleona
start learning
1804
Bitwa morska pod Trafalgar Anglicy-Francuzi
start learning
1805
Blokada Kontynentalna
start learning
1806
Bitwa pod Ulm (Austerlitz)
start learning
1805
Bitwa pod Frydland Francja-Rosja
start learning
1807
Pokój w Tylzy Utworzenie ks. Warszawskiego
start learning
7.07.1807
Powstanie w Hiszpanii przeciwko Napoleonowi
start learning
1808
Bitwa pod Ruszynem Austia-ks. Warszawaskie
start learning
1809
Wyprawa Napoleona na Rosję
start learning
18.06.1812
Bitwa pod Berezyną
start learning
1813
Ks. Warszawskie
start learning
1807-1813
Bitwa pod Lipskiem "bitwa Narodów"
start learning
1813
Kongres w Wedniu
start learning
1814
Bitwa pod Waterloo
start learning
18.06.1815
Śmierć Napoleona
start learning
1821
Utworzenie królewstwa Polskiego
start learning
1815
Uniwersytet Warszawski
start learning
1816
Noc listopadowa
start learning
29/30 listopada 1830
Powstanie listopadowe
start learning
1830-1831

You must sign in to write a comment