politycznie kurwa

 0    67 flashcards    annamodrzejewska1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tracić na wartości
start learning
drop in value
stopy procentowe
start learning
interest rates
akcje
start learning
shares
inflacja
start learning
inflation
waluta
start learning
currency
gospodarka
start learning
economy
wolny rynek
start learning
free market
dług publiczny
start learning
sovereign debt / public debt
podatek
start learning
tax
dochód
start learning
income
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
kurs wymiany
start learning
exchange rate
proces sądowy
start learning
trial
Rynki finansowe
start learning
financial markets
wejść / wyjść z recesji
start learning
go into /come out of recession
stopy procentowe
start learning
interest rates
inwestycja długoterminowa
start learning
long-term investment
żyć skromnie
start learning
live frugally
chciwy
start learning
greedy
dobrobyt
start learning
welfare/prosperity
zeznawać
start learning
to testify
akcje
start learning
shares
gwałtownie spadać
start learning
plummet
palący problem
start learning
burning issue
spłacić
start learning
pay off
w zastraszającym tempie
start learning
at an alarming rate
być nie do wytrzymania
start learning
be unbearable
Giełda Papierów Wartościowych
start learning
the stock market
wolność słowa
start learning
freedom of speech
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
okup
start learning
ransom
zakładnik
start learning
hostage
kara śmierci
start learning
capital punishment
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
start learning
be eager to do something
kadencja
start learning
term of office
troska, dotyczyć, martwić
start learning
concern
władze
start learning
authorities
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
ambasada
start learning
an embassy
uchodźca
start learning
a refugee
stos
start learning
pile
głowa państwa
start learning
head of state
tolerować coś znosić coś
start learning
put up with something
założyć organizację
start learning
set up an organization
granica
start learning
border, frontier
być pod wrażeniem,
start learning
be under the impression
mniejszość
start learning
a minority
burmistrz
start learning
the Mayor
ojczyzna
start learning
homeland
większość
start learning
a majority
przeglądać książki
start learning
browse through books
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
środek odstraszający
start learning
deterrent
wpajać wartości (komuś)
start learning
instill values in
uprawiać zawód
start learning
pursue a career
przestrzegać tradycji
start learning
stick to traditions
wykorzystać czyjąś potrzebę
start learning
tap into someone's need
hymn
start learning
anthem
pociski gumowe
start learning
rubber bullets
na dłuższą metę
start learning
in the long run
wysyłać/ wycofać Oddziały wojskowe
start learning
send in /withdraw troops
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
lokal wyborczy
start learning
polling station
powstanie
start learning
uprising
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs

You must sign in to write a comment