pojęcia PR

 0    76 flashcards    lutek22stg
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action)
start learning
świadomość, zainteresowanie, chęć działanie- model procesu powstawania decyzji o zakupie oraz konstruowania przekazu reklamowego
ATL (Above The Line)
start learning
powyżej linii- działania marketingowe prowadzone w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna.
audyt komunikacyjny
start learning
badanie, które polega na analizie systemu komunikacji, funkcjonującego w instytucji oraz rozpoznaniu potrzeb komunikacyjnych jej otoczenia. Obejmuje m. in: kanały komunikacyjne, skuteczność komunikacji, wiedzę otoczenia na temat instytucji.
autoryzacja
start learning
wyrażenie zgody przez osobę z którą dziennikarz rozmawiał na opublikowanie wywiadu.
B2B
start learning
relacje między firmami
B2C
start learning
relacje między firmą a klientem
backgrounder/ materiały backgroundowe
start learning
opracowanie, dołączone najczęsciej do materiałów prasowych, zawierające kompleksowe informacje o firmie, branży itd
badanie FGI - focus group interview
start learning
zogniskowany wywiad grupowy- metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu moderowanej rozmowy z małą grupą około 8-12 osób
benchmarking
start learning
polega na porównaniu praktyk stosowanych przez własną instytucję z liderami danego rynku(najlepszymi konkurentami) wynik analizy pozwala nam na doskonalenie metod stosowanych przez własną instytucję
brand
start learning
marka i wszystko co się na nią składa- symbol, rysunek, logo, kombinacja tych elementów, stworzona w celu oznaczenia produktu lub usługi i odróżnienia jej od oferty konkurencji
brand expanding
start learning
użycie istniejącej marki do firmowania nowych produktów, rozciągnięcie marki
brand positioning
start learning
pozycjonowanie marki- działania, pozwalające na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa spośród ofert konkurentów
branding
start learning
budowanie świadomości marki
brief
start learning
dokument wysyłany agencjom przed przetargiem, zawierający podstawowe informacje na temat klienta i jego działań oraz określający jego wymagania i preferencje na podstawie briefu agencja przygotowuje propozycję dla klienta
briefing prasowy
start learning
kameralne spotkanie z grupą dziennikarzy, którzy są specjalistami w danej dziedzinie
b-roll
start learning
materiał prasowy dla radia i tv
BTL (below the line)
start learning
poniżej linii- działania skierowane do konkretnego klienta, nie będące reklamą w środkach masowego przekazu, np. promocje konsumenckie, konkursy, ulotki
budowanie kategorii
start learning
działania promocyjne dla grupy produktów
case study
start learning
studium przypadku- analiza konkretnego przypadku, której celem jest pokazanie trafnych koncepcji wartych skopiowania jak i potencjalnych błędów, których należy unikać
CRM- cause related marketing
start learning
marketing społecznie zaangażowany- firmy wspierają określony cel społeczny, co prowadzi do wzmocnienia pozycji i wizerunku na rynku, polega najczęściej na współpracy firmy, organizacji charytatywnej i konsumentów
celebrity
start learning
celebryci- osoby powszechnie znane i popularne, stale obecne w mediach- aktorzy, piosenkarze
chiński mur
start learning
metoda stosowana w przypadku współpracy agencji z dwiema konkurencyjnymi firmami, agencja deleguje do obsługi dwa oddzielne zespoły pracowników i zapewnia całkowitą poufność, odbywa się to za wiedzą i zgodą wszystkich zaangażowanych stron
co-branding
start learning
promocja polegająca na połączeniu usług lub ofert dwóch lub więcej firm
core business
start learning
główna, istotna dla danej firmy część działalności gospodarczej
liderzy opinii
start learning
osoby bądź organizacje, które mają wpływ na kształtowanie opinii lub przekonań innych np. eksperci, dziennikarze
lobbing
start learning
rzecznictwo interesów- kontaktowanie się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych
logotyp
start learning
nazwa firmy lub jej skrót w ładnej, wyróżniającej się oprawie graficznej np coca cola
marketing wirusowy
start learning
zainicjowanie sytuacji, w której to sami klienci robią nam reklamę między sobą, rozmawiając o naszym produkcie.
media ralations
start learning
relacje z mediami- utrzymywanie stałego kontaktu ze środkami masowego przekazu
media wertykalne
start learning
media specjalistyczne, branżowe.
monitoring mediów
start learning
selekcja oraz analiza tych informacji w mediach, które dotyczą wybranej instytucji- naszej firmy, konkurencji, branży. prowadzi się monitoring prasowy, telewizji, radia i internetu
NDA
start learning
klauzura poufności, podpisywana przez agencje biorące udział w przetargu, stanowi gwarancje,że nie przekażą nikomu informacji zdobytych podczas trwania przetargu
newsletter
start learning
elektroniczna forma biuletynu, rozsyłanego przez maila do osób zainteresowanych
off the record
start learning
informacja nieoficjalna, zastrzeżenie oznaczające,że dana informacja nie może zostać opublikowana
one title-one jurnalist
start learning
jeden tytuł jeden dziennikarz- zasada bezpośredniego kontaktu zawsze z tym samym dziennikarzem z danego medium
OOP out of pocket
start learning
koszty zewnętrzne, wydatki poza stałym wynagrodzeniem agencji
outcomes
start learning
efekty- średnio i długoterminowe rezultaty działań
outputs
start learning
wyniki- krótkoterminowe rezultaty działań
outsourcing
start learning
zlecenie wykonania części działań niezbędnych do funkcjonowania firmy wyspecjalizowanym partnerom zewnętrznym, dzięki czemu zostaną one zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie np- usługi księgowe, pr, marketingowe
pack- out
start learning
zdjęcie produktu w takim opakowaniu w jakim będzie dostępny w sklepach
patron medialny
start learning
instytucja medialna mająca za zadanie sprawować opiekę nad jakimś przedsięwzięciem bądź wydarzeniem, zwykle kulturalnym bądź naukowym, polegającym m.in. na informowaniu o nim
post-launch
start learning
faza po wprowadzeniu produktu lub usługi na rynek
pre-launch
start learning
faza przed wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek
pre-launch sample
start learning
model testowy, prototyp, jeszcze nieprodukowany
press coverage
start learning
relacja, sprawozdanie, omówienie w prasie
press kit
start learning
teczka prasowa, zawiera materiały dla dziennikarzy, najczęściej przekazywana podczas konferencji prasowej
press release, informacja prasowa
start learning
informacja prasowa- komunikat prasowy- rodzaj informacji dla dziennikarzy
press statement, oświadczenie prasowe
start learning
oświadczenie prasowe- stosowane okazjonalnie i zawierające oficjalny tekst, pozbawiony dodatkowych komentarzy, np. pisemna odpowiedź zarządu firmy na zarzuty w mediach
press-trip- wyjazd prasowy
start learning
wyjazdy organizowane przez firmy dla dziennikarzy do miejsc, na których pozytywnym opisie i wizerunku zależy organizatorom
prezentacja techniczna
start learning
rodzaj briefingu- przedstawienie dziennikarzom nowych, technicznych rozwiązań w praktyce np. nowego oprogramowania komputerowego
profilowanie informacji prasowej
start learning
przygotowanie informacji prasowej w kilku różnych wersjach, dostosowanego do obiorcy
przesłanie kluczowe
start learning
podstawowe wartości, jakie komunikuje firma
public affair, government relations
start learning
obszar lobbingu
publicity
start learning
rozgłos
Q&A
start learning
pytania i odpowiedzi
relacje inwestorskie
start learning
całokształt komunikacyjnych działań spółki pozwalających na skuteczne zarządzanie przepływem informacji pomiędzy spółką a uczestnikami rynku kapitałowego. celem działań relacji inwestorskich jest budowanie wiarygodności w oczach inwestorów i analityków
relacje wewnętrzne
start learning
całokształt działań organizacyjnych i komunikacyjnych wewnątrz danej instytucji
road-show
start learning
objazd- cykl wyjazdowych spotkań z dziennikarzami inwestorami bądź klientami
short list -krótka lista
start learning
lista kilku agencji (2-5) z którymi firma rozważa rozpoczęcie współpracy, uzyskana w procesie wstępnej weryfikacji informacji/ ofert, najczęściej jako etap toczącej się procedury przetargowej
ROI - zwrot z inwestycji
start learning
wskaźnik rentowności, który wskazuje jaki zysk przyniosły dane inwestycje, w polsce określa się ile groszy udało się zyskać przy każdej wydanej złotówce
soundbite
start learning
sformułowanie łatwo wpadające w ucho
spikerzy koroporacyjni
start learning
specjaliści w firmie, którzy są przygotowani do kontaktu z mediami
standing
start learning
rynkowy lub finansowy standing firm- ocena, przyznawana spółkom, zwykle dokonywana przez bank przed emisją obligacji, akcji itp. od niej zależy późniejszy koszt uzyskania kapitału na rynku, lub marża narzucana przez bank przy udzielaniu kredytu
stopka prasowa
start learning
załącznik do informacji prasowej, będący możliwe najkrótszym opisem historii i działalności firmy
success fee
start learning
wynagrodzenie agencji, które zależy od sukcesu projektu
success story
start learning
historia sukcesu-komunikowanie/opisywanie zrealizowanego z sukcesem projektu lub całokształtu osiągnięć firm
SWOT
start learning
jedna z najpopularniejszych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa- jest oceną firmy w czterech perspektywach- mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia
szkolenie medialne
start learning
szkolenie, podczas którego ćwiczy się sposób kontaktu między szkoloną osobą a medialmi
śniadanie/ obiad prasowy
start learning
spotkanie z dziennikarzami przy śniadaniu lub obiedzie, mniej formalna forma sprzyja nie tylko przekazywaniu informacji ale także podtrzymywaniu i zacieśnianiu wzajemnych relacji
tailoryzacja
start learning
krawiec- dostosowanie przekazywanej informacji do specyfiki czytelnika- szycie informacji na miarę
taktyka oblężonej twierdzy
start learning
komunikowanie grupom wewnętrznym oraz z bliskiego otoczenia zewnętrznego zagrożeń płynących z wrogiego świata
teaser
start learning
chwyt mający zwrócić uwagę klientów na produkt/ usługę jeszcze przed jej zaprezentowaniem, np stoperan nie biegam
USP unikalny punkt sprzedaży
start learning
nasilenie atrybutu instytucji- unikalne cechy, które sprawiają,że oferta firmy staje się wyjątkowa
wizyta referencyjna
start learning
wizyta dziennikarzy w firmie
word of mouth
start learning
nieformalne przekazywanie opinii konsumenckich pomiędzy klientami
sztab kryzysowy, zespół antykryzysowy
start learning
grupa osób, która odpowiada za przygotowanie firmy do kryzysu(zespół antykryzysowy) oraz stawianie mu czoła(sztab kryzysowy)

You must sign in to write a comment