PODSTAWY FINANSÓW

 0    9 flashcards    doris647
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Instytucje finansowe
start learning
Instytucje, których przedmiotem działania jest utrzymywanie i obrót instrumentami finansowymi.
Instytucje emitujące instrumenty finansowe
start learning
1. Instytucje emitujące pieniądz 2. Instytucje emitujące inne instrumenty finansowe(instrumenty nie będące pieniądzem) np. Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne
start learning
Inwestorzy instytucjonalni, których przedmiotem działania jest lokowanie środków zgromadzonych od podmiotów.
Podział funduszy inwestycyjnych
start learning
1. ze względu na przedmiot obrotu 2. ze względu na formę prawną funduszu
Fundusz inwestycyjny otwarty
start learning
Fundusz, który na żądanie uczestnika funduszu zbywa lub odkupuje jednostki uczestnictwa.(zmienny)
Fundusz inwestycyjny zamknięty
start learning
Fundusz, który emituje certyfikaty jednostek uczestnictwa.(stały)
Rynki finansowe
start learning
Rynki na których przedmiotem są instrumenty finansowe.
Podział rynków finansowych
start learning
1. ze względu na przedmiot obrotu: a) Rynek kapitałowy-rynek na, którym przedmiotem obrotu są instrumenty kapitałowe(długoterminowe) b)Rynek pieniężny- rynek na, którym przedmiotem obrotu są instrumenty pieniężne(krótkoterminowe do 1 roku) c)Rynek walutowy- rynek na, którym dokonuje się tranzakcji kupna-sprzedaży walut różnych państw. 2. ze względu na cel dokonania transakcji Rynek finansowy: a) Rynek pierwotny-wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu. Cel-pozyskanie kapitału; Uczestnicy-em
Zasady funkcjonowania rynku finansowego
start learning
1. Sformalizowane-opisane w przepisach zasady ogólnie obowiązujące i egzekwowane z mocy prawa.(ustawa, regulamin, rozporządzenia, akty prawne, zarządzenia) 2. Niesformalizowane-niepisane, mają charakter zwyczajowy a jeśli są zapisane to nie mają ogólnie obowiązującej mocy prawnej i mogą to być wewnętrzne zarządzenia i regulaminy instytucji finansowej.

You must sign in to write a comment