Podróżowanie i turystyka

 0    92 flashcards    kacpermargul
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lotnisko
Lotnisko Heathrow w Londynie należy do najbardziej ruchliwych na świecie.
start learning
an airport
London Heathrow Airport is one of the busiest in the world.
karta pokładowa
Zgubiłem kartę pokładową!
start learning
boarding card
I've lost my boarding card!
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
start learning
boring
I hate school, it's boring!
przystanek autobusowy
Musimy biec na przystanek, albo spóźnimy się na autobus!
start learning
a bus stop
We have to run to the bus stop, or we'll miss our bus!
personel pokładowy
start learning
cabin crew
tani
Nasz hostel jest tani.
start learning
cheap
Our hostel is cheap.
czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
start learning
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
opóźnienie
Było opóźnienie. Dlatego pociąg nie dotarł na czas do Warszawy.
start learning
a delay
There was a delay. That's why the train wasn't in Warsaw on time.
strażnik
start learning
guard
pasażer
Samolotem podróżuje 350 pasażerów.
start learning
a passenger
There are 350 passengers on board of this plane.
paszport
Do podróży po Unii Europejskiej nie potrzebujesz paszportu.
start learning
passport
You don't need a passport to travel in the EU.
stacja benzynowa
Kończyło nam się paliwo, a w pobliżu nie było żadnej stacji benzynowej.
start learning
a petrol station
We were running out of fuel and there was no petrol station nearby.
pilot
start learning
a pilot
peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
start learning
railway platform
Which platform does the train to New York depart from?
niesolidny
start learning
unreliable
pas bezpieczeństwa
Czy możesz pomóc Betty zapiąć pas bezpieczeństwa?
start learning
a seat belt
Could you help Betty fasten her seat belt?
dworzec kolejwy
start learning
(railway) station
kontroler biletów
start learning
ticket inspector
kontenerowiec
start learning
container ship
statek rejsowy
start learning
cruise ship
balon na gorące powietrze
start learning
hot-air balloon
łódź
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
start learning
a boat
How much would it cost to rent a boat?
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
start learning
a coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
helikopter
start learning
helicopter
motocykl
Włoszki uwielbiają jazdę motocyklem w dużych miastach.
start learning
a motorbike
Italian girls love riding motorcycles in big cities.
łódź podwodna
"Żółta Łódź Podwodna" to tytuł piosenki Beatlesów z 1966 roku, napisanej przez Paula McCartney'a.
start learning
submarine
"Yellow Submarine" is a 1966 song by The Beatles, written by Paul McCartney.
statek kosmiczny
Obejrzyjmy modele statków kosmicznych przyszłości.
start learning
1. a spacecraft 2. a spaceship
Let's watch the models of future spaceships.
furgonetka, samochód dostawczy
start learning
van
przejść przez
start learning
cross (over)
minąć
start learning
go past
iść prosto
Aby dojść do apteki musisz iść cały czas prosto - jest na końcu ulicy.
start learning
go straight on
In order to get to the pharmacy you have to go straight on all the time - it's at the end of the street.
po sąsiedzku
start learning
next door
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
start learning
opposite
She lives on the opposite side of the street.
tuż za rogiem
start learning
(just) round the corner
skręcić w pierwszą/drugą w prawo/lewo
start learning
take the first/second left/right
najlepsza droga do
start learning
the best way to
skręcić w prawo/lewo
start learning
turn right / left
wakacje dla amatorów aktywnego wypoczynku
start learning
adventure / activity holiday
wakacje na plaży
start learning
beach holiday
rezerwacja
start learning
booking
broszura, prospekt
start learning
brochure
wakacje pod namiotem
start learning
camping holiday
kemping
Nie chcę się zatrzymywać na kempingu.
start learning
campsite
I don't want to stay at the campsite.
pływanie kajakiem
start learning
canoeing / kayaking
pokład
start learning
deck
wycieczka
krótki wypad
start learning
excursion
opłata
Na szczęście opłatę za kolejny semestr można uiścić w ratach.
start learning
fare
Luckily, the fee for the next semester can be paid in instalments.
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
start learning
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
galeria
start learning
gallery
zgubić się
Nadążaj za grupą, nie chcę się zgubić.
start learning
to get lost
Catch up with the group, I don't want to get lost.
iść pieszo
Nie mogłem złapać taksówki, więc poszedłem pieszo.
start learning
to go on foot
I couldn't catch a cab, so I went on foot.
dom gościnny, pensjonat
start learning
guest house
torebka damska
W swojej torebce trzymam dziesiątki osobistych przedmiotów.
start learning
handbag
In my handbag there are tens of personal items.
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kalifornii była długa i męcząca.
start learning
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
Obawiam się, że jest zbyt zimno, by iść pływać.
start learning
swimming
I'm afraid it's too cold to go swimming.
spóźnić się na autobus
start learning
miss the bus
autobus z odkrytym dachem
start learning
open-top bus
wakacje zorganizowane
Właśnie wróciliśmy ze zorganizowanych wakacji w Egipcie.
start learning
a package holiday
We've just returned from a package holiday in Egypt.
miejsce parkingowe
start learning
parking space
recepcja
Recepcja znajduje się na parterze.
start learning
a reception
The reception is on the ground floor.
pas startowy
start learning
runway
zwiedzanie
start learning
sightseeing
pokój jednoosobowy / dwuosobowy
start learning
single / double room
sklep z pamiątkami
start learning
souvenir shop
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
start learning
a suitcase
I always travel with one suitcase only.
opalanie się
start learning
sunbathing
postój taksówek
Ponieważ w zasięgu wzroku nie było taksówek, pospieszył na postój taksówek.
start learning
a taxi rank
As there were no taxis in sight, he hurried to a taxi-rank.
namiot
Pogoda była paskudna, więc spędziliśmy większość czasu w namiocie.
start learning
a tent
The weather was ghastly so we spent most of the time in our tent.
wycieczka, krótka podróż, wyprawa
start learning
trip
podróż
start learning
voyage / travel / journey
narciarstwo wodne
start learning
water skiing
sporty wodne
start learning
water sports
unikać
Dlaczego wszyscy mnie unikają?
start learning
to avoid
Why is everybody avoiding me?
podróżować
start learning
get around
środki transportu
Jaki jest twój ulubiony środek transportu?
start learning
means of transport
What is your favourite means of transport?
planować trasę
start learning
plan a route
ubierać się modnie
start learning
dress fashionably
pieszo
Zawsze idę do szkoły pieszo.
start learning
on foot
I always go to school on foot.
zwiedzić atrakcje turystyczne
start learning
visit sights
gościnny, serdeczny
start learning
welcoming
chętny, gotów coś zrobić
start learning
willing to do sth
meldować się w hotelu / odprawiać się na lotnisku
start learning
check in
wsiadać do
np. samochodu
start learning
get in/on
wysiadać
np. z samolotu
start learning
get off / get out (of)
startować
O SAMOLOCIE
Samolot wystartował o 10.
start learning
to take off
The flight took off at 10 o'clock.
latanie na spadochronie wniesionym w powietrze przez samochód lub motorówkę
start learning
parascending
nieparzysty, nie do pary
start learning
odd
potwierdzać
Dzwonię aby potwierdzić spotkanie.
start learning
to confirm
I'm calling to confirm the meeting.
Skorzystałbym z szansy.
start learning
I'd jump at the chance.
Na co czekasz?
start learning
What are you waiting for?
Jesteś szurnięty?
start learning
Are you nuts?
Uciekać najdalej, jak się da.
start learning
Run a mile.

You must sign in to write a comment