pochodne węglowodorów

1  1    20 flashcards    martyna356
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pochodne węglowodorów
start learning
związki organiczne w których atom lub atomy wodoru został zastąpiony atomem innego pierwiastka lub grupą atomów
grupa funkcyjna
start learning
atom lub grupa atomów zastępująca atom wodoru.
jak nazywamy związki chemiczne mające dwie grupy funkcyjne
start learning
wielofunkcyjnymi.
grupa hydroksylowa inaczej
start learning
grupa wodorotlenowa
OH
start learning
grupa wodorotlenowa
COOH
start learning
grupa karboksylowa
COO
start learning
grupa estrowa
NH2
start learning
grupa aminowa
ogólny wzór alkoholi
start learning
R-OH
ogólny wzór kwasów karboksylowych
start learning
R-COOH
ogólny wzór grup estrowych
start learning
R1COOR2
ogólny wzór grup aminowych
start learning
RNH2
wzór metanu przemienionego na metyl
start learning
CH3-
wzór pentanu przemienionego na pentyn
start learning
C5H11-
wzór metanolu
start learning
CH3OH
wzór etanolu
start learning
C2H5OH
wzór propanolu
start learning
C3H7OH
Co to jest fermentacja?
start learning
proces beztlenowych przemian enzymatycznych związków chemicznych
alkohole dzielą się na...
start learning
jednowodorotlenowe i wielowodorotlenowe
jedno-wodorowe inaczej
start learning
monohydroksylowe

You must sign in to write a comment