People - Lidé

 0    28 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I
I am Adam.
start learning
Já jsem Adam.
you
Who are you?
start learning
ty
Kdo jsi ty?
he
He is my brother.
start learning
on
On je můj bratr.
she
Who is she?
start learning
ona
Ona je kdo?
this
This is very interesting.
start learning
tohle
Tohle je velmi zajímavé.
we
We are hungry.
start learning
my
My máme hlad.
you
Where are you from?
start learning
vy
Odkud jste vy?
they
They are our friends.
start learning
oni
Oni jsou naši přátelé.
person
He is the only person in the world for me.
start learning
osoba
On je pro mě jediná osoba na světě.
people
There are too many people here.
start learning
lidé
Je tam příliš mnoho lidí.
friend
My best friend lives next door.
start learning
kamarád
Můj nejlepší kamarád bydlí hned vedle.
wife
This is my wife - Julia.
start learning
manželka
Tohle je moje manželka - Julia.
husband
He is my husband.
start learning
manžel
On je můj manžel.
brother
Do you have a brother?
start learning
bratr
Máš bratra?
sister
Where is your sister?
start learning
sestra
Kde je tvá sestra?
child
It's just a child.
start learning
dítě
Je to jen dítě.
son
My son is 18 years old.
start learning
syn
Mému synovi je 18 let.
daughter
I've got two daughters as well.
start learning
dcera
Také mám dvě dcery.
mother
My mother is a teacher.
start learning
matka
Also: máma
Moje matka je učitelka.
mum
My mum is going to visit me next week.
start learning
mamka
Příští týden mě přijede navštívit mamka.
father
My father works as a taxi driver.
start learning
otec
Můj otec pracuje jako taxikář.
dad
Where's your dad?
start learning
táta
Also: taťka
Kde je tvůj táta?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
start learning
přítel
Also: partner
Promiň - mám přítele.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
start learning
přítelkyně
Also: partnerka
Jsem tady se svou přítelkyní.
man
Do you know that man?
start learning
muž
Znáš toho muže?
woman
This woman is married.
start learning
žena
Ta žena je vdaná.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
start learning
pan
Promiťe pane. Kde je Oxford street?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
start learning
slečna
Slečna Adamsová je velmi inteligentní.

You must sign in to write a comment