patomorfologia Zaburzenia w krążeniu cz. I

 0    48 flashcards    agnieszewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
przekrwienie tętnicze czynne
start learning
hyperaemia arterialis
przekrwienie bierne, żylne
start learning
hyperaemia passiva
przekrwienie tętniczo-żylne
start learning
hyperaemia arterioso-venosa
zastój żylny miejscowy
start learning
venostasis localisata
zespół żyły wrotnej
start learning
syndroma venae portae
zespół żyły głównej górnej
start learning
syndroma venae cavae superioris
zespół żyły głównej dolnej
start learning
syndroma venae cavae inferioris
zastój żylny uogólniony
start learning
venostasis generalisata
sinica
start learning
cyanosis
nieżyt zastoinowy błony śluzowej przewodu pokarmowego i dróg oddechowych
start learning
catarrhus cyanoticus tractus digestivi et respiratorii
przekrwienie bierne wątroby
start learning
hyperaemia passiva hepatis
wątroba muszkatałowa
start learning
hepar moschatum
wątroba muszkatałowa zanikowa (zanik czerwony wątroby)
start learning
hepar moschatum atrophicum sive atrophia rubra hepatis
zaniki po stwardnieniu lub marskość sercowa wątroby
start learning
atrophia post indurationem sive cirrhosis cardiaca hepatis
stwardnienie zastoinowe śledziony
start learning
induratio venostatica lienis
stwardnienie zastoinowe nerek
start learning
induratio venostatica renum
przekrwienie bierne mózgu
start learning
hyperaemia passiva cerebri
puchlina osierdzia
start learning
hydropericardium
puchlina opłucnej
start learning
hydrothorax
puchlina stawu
start learning
hydrarthros
obrzęk tkanki podskórnej
start learning
anasarca
puchlina otrzewnej, wodobrzusze
start learning
ascites
wada serca
start learning
vitium cordis
wada serca wrodzona
start learning
vitium cordis congenitum
wada serca nabyta
start learning
vitium cordis acquisitum
wada serca nabyta organiczna
start learning
vitium cordis acquisitum organicum
wada serca nabyta czynnościowa
start learning
vitium cordis acquisitum combinatum
zwężenie ujścia żylnego
start learning
stenosis ostii venosi
zwężenie ujścia tętniczego
start learning
stenosis ostii arteriosi
niedomykalność zastawki
start learning
insufficientia valvae
obrzęk płuc
start learning
oedema pulmonum
przekrwienie bierne płuc
start learning
hyperaemia passiva pulmonum
stwardnienie czerwone płuc
start learning
induratio rubra pulmonum
stwardnienie brunatne płuc
start learning
induratio fusca pulmonum
przekrwienie opadowe
start learning
hypostasis
niewydolność krążenia
start learning
insufficientia circulatoria
niewydolność serca prawego ostra
start learning
insufficientia cordis dextri acuta
niewydolność serca prawego przewlekła
start learning
insufficientia cordis dextri chronica
niewydolność serca lewego ostra
start learning
insufficientia cordis sinistri acuta
niewydolność serca lewego przewlekła
start learning
insufficientia cordis sinistri chronica
krwistość
start learning
plethora
czerwienica
start learning
polycytaemia
czerwienica prawdziwa
start learning
polycytaemia vera
czerwienica rzekoma
start learning
polycytaemia spuria
choroba Vaqueza-Oslera
start learning
morbus Vaquez-Osler
czerwienica objawowa
start learning
erythrocytosis
niedokrwienie
start learning
ischaemia
niedokwistość
start learning
anaemia

You must sign in to write a comment