Patomorfologia SEMESTR II ćw 1 (ukł oddechowy)

 0    99 flashcards    erka22
 
Question
Answer

epistaxis
start learning
krwotok z nosa

rhinitis
start learning
zapalenie błony śluzowej nosa

fibroma juvenile
start learning
włókniak młodzieńczy

sinusitis
start learning
zapalenie zatok

oedema laryngis
start learning
obrzęk krtani

laryngitis
start learning
zapalenie krtani

laryngitis diphteritica
start learning
błonicze zapalenie krtani

pachydermia laryngis
start learning
skórzastość krtani

tuberculosis laryngis
start learning
gruźlica krtani

polypus laryngis
start learning
polip krtani

papilloma planoepitheliale laryngis
start learning
brodawczak płaskonabłonkowy krtani

papillomatosis laryngis
start learning
brodawczakowaść krtani

carcinoma laryngis
start learning
rak krtani

carcinoma laryngis supraglotticum
start learning
rak krtani nadgłośniowy

carcinoma laryngis infraglotticum
start learning
rak krtani podgłosniowy

tracheobronchitis
start learning
zapalenie tchawicy i oskrzeli

bronchitis
start learning
zapalenie oskrzeli

bronchitis acuta
start learning
ostre zapalenie oskrzeli

bronchitis asthmatica
start learning
zapalenie oskrzeli w dychawicy oskrzelowej

asthma bronchiale
start learning
dychawica oskrzeli

bronchiectases
start learning
rozstrzenie oskrzeli

bronchiectases sacciformes
start learning
rozstrzenie oskrzeli workowate.

bronchiectases cylindriformes
start learning
rozstrzenie cylindryczne

emphysema pulmonum
start learning
rozedma płuc

emphysema pulmonum primaria/essentiale
start learning
rozedma płuc pierwotna /samoistna/

emphysema pulmonum senile
start learning
starcza rozedma płuc

emphysema pulmonum vicariens
start learning
zastępcza rozedma płuc

emphysema pulmonum interstitiale
start learning
śródmiąższowa rozedma płuc

emphysema pulmonum bullosum
start learning
rozedma pęcherzowa płuc

emphysema mediastinale
start learning
rozedma śródpiersiowa płuc

atelectasis pulmonum
start learning
niedodma płuc

atelectasis pulmonum ex obturatione
start learning
niedodma płuc z zatkania

atelectasis pulmonum e compresione
start learning
niedodma płuc z ucisku

atelectasis pulmonum e resorptione
start learning
niedodma płuc resorpcyjna

atelectasis pulmonum neonatorum (foetalis)
start learning
niedodma płuc noworodków (płodowa)

pneumoconiosis
start learning
pylica płuc

pneumoconioses non organicae
start learning
pylice nieorganiczne

anthracosis
start learning
pylica węglowa

silicosis
start learning
pylica krzemowa

asbestosis
start learning
pylica azbestowa

berylliosis
start learning
pylica berylowa

pneumoconioses organicae
start learning
pylice organiczne

bysinosis
start learning
pylica bawełniana

pulmo agricolae (ang.: farmer’s lung)
start learning
płuco rolnika

tabacosis
start learning
pylica tytoniowa

alveolitis allergica
start learning
alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

embolia arteriae pulmonalis
start learning
zator tętnicy płucnej,

infarctus haemorrhgicus (ruber) pulmonis
start learning
zawał krwotoczny (czerwony) płuc

oedema pulmonum
start learning
obrzęk płuc

oedema pulmonum venostaticum
start learning
zastoinowy obrzęk płuc

oedema pulmonum inflammatorium
start learning
zapalny obrzęk płuc

oedema pulmonum toxicum
start learning
toksyczny obrzęk płuc

oedema pulmonum neurogenes
start learning
obrzęk pochodzenia neurogennego

shock lung
start learning
płuco wstrząsowe

blocus alveolo-capillaris
start learning
blok pęcherzykowo-włośniczkowy

membranae hyalineae
start learning
błony szkliste

Pneumonia
start learning
zapalenie pluc

pneumonia lobaris seu crouposa seu pleuropneumonia
start learning
płatowe lub krupowe zapalenie płuc

pneumonia lobularis seu bronchopneumonia
start learning
zapalenie płacikowe płuc lub odoskrzelowe zapalenie płuc

bronchopneumonia hypostatica
start learning
opadowe zapalenie płuc

bronchopneumonia aspiratoria
start learning
zachłystowe zapalenie płuc

bronchopneumonia lipoidica
start learning
lipidowe zapalenie płuc

abscessus pulmonis
start learning
ropień płuca

gangraena pulmonis
start learning
zgorzel płuc

pneumonia interstitialis seu pneumonitis
start learning
zapalenie płuc śródmiąższowe

pneumonia virusalis
start learning
wirusowe zapalenie płuc

pneumonia pneumocystica /plasmocellularis
start learning
zapalenie pneumocystozowe płuc /plazmatycznokomórkowe/

fibrosis pulmonum
start learning
zwłóknienie płuc

fibrosis pulmonum post pneumoniam seu camificatio pulmonum
start learning
zwłóknienie pozapalne lub zmięsowacenie płuc

collagenoses pulmonales
start learning
kolagenozy płucne

syndroma Hamman-Rich
start learning
zespół Hammana-Richa

fibrosis pulmonum post chemiotherapiam
start learning
włóknienie po chemioterapii

fibrosis pulmonum post irradiationem
start learning
włóknienie popromienne

fibrosis pulmonum post tuberculosim
start learning
włóknienie pogruźlicze

sarcoidosis pulmonum
start learning
sarkoidoza płuc

fibrosis pulmonis cystica (faveoformis) (ang.: honeycomb lung)
start learning
włoknienie płuca torbielowate (płuco typu plastra miodu)

tuberculosis pulmomum
start learning
gruźlica płuc

pneumonia alba
start learning
białe zapalenia płuc

gumma pulmonis
start learning
kilak płuca

mycosis pulmonum
start learning
grzybica płuc

grzybiczak

aspergillosis pulmonum
start learning
grzybica kropidlakowa płuc

actinomycosis pulmonum
start learning
promienica płuc

candidiasis pulmonum
start learning
bielnica płuc

tumor Pancoast /infiltratio apicis pulmonis
start learning
guz Pancoasta /guz szczytu płuca/

pneumothorax
start learning
odma opłucnowa

pneumothorax spontaneus
start learning
samoistna odma opłucnej

hydrothorax
start learning
puchlina opłucnej

pleuritis
start learning
zapalenie opłucnej

pleuritis primaria
start learning
zapalenie opłucnej pierwotne

pleuritis secundaria
start learning
zapalenie opłucnej wtórne

synechiae cavi pleurae
start learning
zrosty jamy opłucnej

synechiae taeniaeformes
start learning
zrosty taśmowate

synechiae planiformes
start learning
zrosty płaszczyznowe

mesothelioma pleurae
start learning
międzybłoniak opłucnej

mesothelioma pleuare diffusum
start learning
międzybłoniak opłucnej rozlany

mesothelioma pleuare circumscriptum
start learning
międzybłoniak opłucnej ograniczony

tumores mediastini
start learning
guzy śródpiersia

grasiczak


You must sign in to write a comment