Paremie II

 0    21 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Lex retro non agit
start learning
Ustawa nie działa wstecz
Male nostro iure uti non debemus
start learning
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa
Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant
start learning
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo
Melior est conditio possidentis
start learning
Lepsze jest stanowisko tego, który posiada
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
start learning
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść
Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans
start learning
Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany
Nemo est iudex in priopria causa
start learning
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
start learning
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
start learning
Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
start learning
Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania
Non omne quod licet, honestum est
start learning
Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe
Nuptias non concubitus, sed consensus facit
start learning
Małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset
start learning
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej obalić
Pacta sunt servanda
start learning
Umów należy dotrzymywać
Prior tempore, potior iure
start learning
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie
Qui tacet consentire videtur
start learning
Milczenie uważa się za oznakę zgody
Quis custodiet ipsos custodes?
start learning
Kto upilnuje samych strażników?
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
start learning
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur
start learning
Co wszystkich podobnie dotyczy, przez wszystkich powinno być zatwierdzone
Quod principi placuit, legis habet vigorem
start learning
Co podoba się cesarzowi, zyskuje moc prawa
Quot generationes, tot gradus
start learning
Ile urodzeń, tyle stopni

You must sign in to write a comment