Paremie I łac-pol

 0    21 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Accessio cedit principali
start learning
Rzecz przyłączona dzieli los głównej
Actor sequitur forum rei
start learning
Powód idzie za sądem pozwanego
Audiatur et altera pars
start learning
Niech będzie wysłuchana i druga strona
Bis de eadem re agi non potest
start learning
Nie można procesować się dwa razy o to samo
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa
start learning
Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa
Dura lex, sed lex
start learning
Twarde prawo ale prawo
Ei incubit probatio qui dicit, non qui negat
start learning
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi a nie na tym, kto zaprzecza
Executio iuris non habet iniuriam
start learning
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est
start learning
Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica
Heredis nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
start learning
Spadkobranie to nic innego jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły
Hominum causa omne ius constitutum sit
start learning
Wszelkie prawo ustanawia się że względu na ludzi
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
start learning
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
Impossibilitum nulla obligatio est
start learning
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego jest nieważne
In dubiis benigniora
start learning
W sytuacjach dwuznacznych należy przyjąć pogląd bardziej korzystny dla stron
In dubio pro reo
start learning
W razie wątpliwości na korzyść pozwanego
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia
start learning
Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe
Ius civile vigilantibus scriptum est
start learning
Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych
Ius est ars boni et aequi
start learning
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
start learning
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy
Iustitias vestras iudicabo
start learning
Osądzę waszą sprawiedliwość
Lex posterior derogat priori
start learning
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą

You must sign in to write a comment