Paremie 37-65

 0    29 flashcards    kamilberych
print play test yourself
 
Question Answer
powstrzymanie sie od działania także jest działaniem
start learning
et non facere, facere est
w interesie państwa leży, aby nikt nie używał źle swojej rzeczy
start learning
expedit rei publicae, ne quis re sua male utatur
czynność przedstawiciela jest czynnością strony
start learning
factum executoris factum partis
oszustwem jest ukrywać oszustwo
start learning
fraus est fraudem celare
chory umysłowo nie ma woli: nie jest zdolny do wyrażania woli
start learning
furiosi voluntas nulla est
kto nie wstydzi się swojego czynu podwaja swoja winę
start learning
geminat peccatum, quem delicti non pudet
uważa się, ze gatunek nie ginie
start learning
genus perire non censetur
im większa wina, tym surowsza kara
start learning
gravione culpa gravior poena
spadek jest wejściem w ogół praw zmarłego
start learning
hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quo defunctus habuerit
przy odszkodowaniach bierze sie pod uwagę nie tylko wyrządzona szkodę, lecz także utracony zysk
start learning
id quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante
nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
start learning
ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
zobowiazanie do swiadczenia niemożliwego nie istnieje
start learning
impossibilium nulla obligatio est
przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa
start learning
in conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectada sunt
w razie wątpliwości na korzysć pozwanego
start learning
in dubio pro reo
każdy spadkobierca nie dziedziczy
start learning
in poenam heres non succedit
w testamencie należy badać zamiar spadkodawcy
start learning
in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
niegodnemu odbiera sie spadek
start learning
indigno aufertur hereditas
bezprawie nie usprawiedliwia bezprawia
start learning
iniura non excusat iniuriam
sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
nakazy prawa są następujace: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu co mu się należy
start learning
iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuendi
prawo jest sztuką (umiejętnością) stosowania tego co dobre i słuszne
start learning
ius est ars boni et aequi
prawo publiczne nie może być zmienione poprzez umowy osób prywatnych
start learning
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu sie należy
start learning
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suun ciuque tribuedni
tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest wprowadzić rozróżnienie
start learning
lege non distinguente nec nostrum est distinguere
ustawa powinna być zwięzła
start learning
legem brevem esse oportet
ustawy powinne być zrozumiałe dla wszystkich
start learning
leges ab omnibus intellegi debent
ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
start learning
lex non obliga, nisi promulgata
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat legi priori
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
start learning
lex prospicit, non respicit

You must sign in to write a comment