państwo i społeczeństwo cz. 1

 0    94 flashcards    dominikaczech
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutional monarchy
siedziba główna
start learning
headquarters
wielopartyjny
start learning
multi-party system
podział władzy
start learning
separations of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
parlament
start learning
Parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
senat
start learning
the Senate
kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
United States Congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarchia
start learning
monarch
premier
start learning
prime minister
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
a citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
wstępować do organizacji
start learning
join organizations
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność religii
start learning
freedom of religion
wolność słowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne/religijne
start learning
have moral/religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
persume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilty
reprezentować
start learning
represent
ograniczenia ze względu na majątek
start learning
restrictions (bader on wealth
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
karta praw
start learning
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
lapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
korumpować, skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
bezkarność
start learning
impunity
dyskryminacja
start learning
discrimination
defraudacja
start learning
embezzlement
zdefraudować
start learning
embezzle
rownouprawnienie
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice
wyeksmitować
start learning
evict
kumoterstwo
start learning
favoritism
analfabetyzm
start learning
illiteracy
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
rasa
start learning
race
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequality
opieka społeczna, zasiłek
start learning
social security
głód
start learning
starvation
asystentka
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy
zatuszować coś
start learning
cover sth up
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign

You must sign in to write a comment