Oświecenie w Europie, Nowe potęgi w Europie - Rosja, Prusy, Austria, Polska w okresie panowania Wettinów

 0    16 flashcards    Nyanya
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W którym roku zawarto unię w Krewie?
start learning
1385
Jakich państw dotyczyła unia w Krewie?
start learning
Polski i Litwy (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego)
Czy unia w Krewie była unią realną, czy personalną?
start learning
Personalną
Kiedy została zawarta unia lubelska?
start learning
1569
Kogo dotyczyła unia lubelska?
start learning
Polski i Litwy (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego)
Czy unia lubelska była unią realną, czy personalną?
start learning
Realną
Jakiego króla Polskiego dotyczyła unia w Krewie?
start learning
Władysława Jagiełły
Jakiego króla Polskiego dotyczyła unia lubelska?
start learning
Zygmunta Augusta
Co to absolutyzm oświecony?
start learning
Forma ustroju państwa, w której władca przyznaje społeczeństwu pewne wolności, np. tolerancję religijną, pozostając jednocześnie monarchą absolutnym.
Co to wolnomularstwo?
start learning
Inaczej masoneria. Ruch międzynarodowy mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów.
Co oznaczało 'Polska nierządem stoi'?
start learning
Hasło Polska nierządem stoi wyrażało zgubne przeświadczenie, że sąsiedzi będą tolerować istnienie Rzeczypospolitej słabej, nie zagrażającej ich interesom.
Wymień reformy w Rosji za panowania Piotra I.
start learning
Unowocześnienie armii, zmiany obyczajowe, rozwinięcie handlu, manufaktur i rzemiosła, podzielenie Rosji na gubernie i prowincje.
Wymień reformy w Prusach za panowania Fryderyka III, Fryderyka Wilhelma i Fryderyka II.
start learning
Nałożenie na mężczyzn obowiązku szkolnego, wzmocnienie administracji państwa, rozbudowanie armii.
Wymień reformy w Austrii za panowania Marii Teresy i Józefa II.
start learning
Powołanie Rady Państwa, zniesienie poddaństwa chłopów, zapewnienie wolności religijnej, ograniczanie dyskryminacji Żydów, rozwijanie manufaktur.
Co to Pruski dryl?
start learning
Metoda szkolenia i musztry żołnierzy. Polegała ona na bezwzględnym traktowaniu żołnierzy nie wykonujących natychmiast wydanych rozkazów.
Co to Sejm Niemy?
start learning
Jednodniowa sesja sejmu za panowania króla Augusta II Mocnego. Sejm ten został nazwany "niemym" z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad.

You must sign in to write a comment