neurologia I

 0    37 flashcards    paulinak363
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
encefalopatia wrotna
start learning
nie podaje się benzodiazepin, a podaje antagonistę- flumazenil
encef. mocznicowa
start learning
fluktuacyjny charakter- zaburz. świad., padaczka, mioklonie (w zaawans.) gł. twarzy i proks.kk. górn., asteriksje, drżenie grubofaliste
encefal. hipoglikem.
start learning
głębokie zaburzenia f. mózgowia BEZ zaburzeń w przepływie mózgowym krwi, bez obniżenia stanu energetycznego; niemal pełna odwracalność tego stanu; mogą pojawić się ruchy atetotyczno-pląsawicze.
migrena typu podstawnego
start learning
migrena z aurą, w której objawy ogniskowe związane są z pniowymi i/lub móżdżkowymi zaburzeniami czynności
rodzinna migrena połowiczo-poraźna
start learning
pojawienie się w trakcie aury niedowładu połowiczego i występ. podobnych obj. u >= 1 krewnego 1 lub 2 stopnia
zespół Lamberta-Eatona
start learning
miasteniczny; autoimmun. lub paraneo (60%); p/ciała IgG p/kanałom wapniowym bramkowanym potencjałem VGCC; najpierw trudności chodzenia po schodach, wstępujący charakter objawów, obj. opuszkowe
zespół Lamberta-Eatona
start learning
w elektrofizj. próbie męczliw. (pr. miasteniczna) TRIADA LAMBERTA
zespół Lamberta-Eatona złoty standard rozpoznawania
start learning
torowanie przekraczajace 100%; rozpoznając LEMS TRZEBA szukać neo (przez 2 lata od zachorowania)
zespół Lamberta-Eatona leczenie
start learning
objawowo- 3,4diaminopirydyna; inh. acet. cholinestazy; gdy brak popr po objawowym to 1 wybór to sterydy w monot. lub z cyklospor. lub azatiopr; wymiana osocza lub IVIg (ludzka immunogl.i.v.)
choroba Wilsona mutacja
start learning
nieprawidłowa cząsteczka ATP-azy7B
choroba Wilsona mózg
start learning
komórki Alzheimera typu I i II, komórki Opalskiego; gł. jądra podstawy, wzgórza, pień i móżdżek; z czasem uogóln. zanik
objawy neurologiczne Wilson
start learning
postać klasyczna (przewaga sztywności nad drżeniem; postać Strumpell-Westphall'a (pseudosclerosis) z przewagą drżenia
Wilson- oczy
start learning
zaćma słonecznikowa, pierscień Kaysera-Fleischera
Wilson- gospodarka miedzią:
start learning
ceruloplazmina zwykle obniżona (lecz homoz. i zdekomp. wątroby często N), miedź całk. w surowicy zwykle <N, wydalanie w moczu >N,
Wilson MR
start learning
hiperintensywne w T2 w jądrach podkorowych, najwcześniej i najczęściej w skorupie; PATOGNOM: obraz głowy niedźwiedzia panda- duży miś w śródm. i mały w moście--> dość rzadko wyst.
Wilson leczenie
start learning
by więcej wydalać- d-panicylamina, trientina; by mniej wchłaniać- sole cynku; NA OBA MECH.: TETRAHYDROMOLIBDAT
alkoholowy zanik móżdżku
start learning
słaba korelacja z okresem spożywania; zaburzenia chodu, trudn. w utrzym. poz. stojącej (ZESPÓŁ ASTAZJA, ABAZJA), dyssynergia tułowia; zanik przedniej i górnej cześci robaka; w patogenezie niedobór tiaminy (b1)
Usg przezczaszkowe, okna kostne
start learning
skroniowe- konc. odc. i rozwidl. TSzW, TŚM, TPM, TTM oraz tt. łączące; OCZODÓŁ: t. oczna, syfon wewn; POTYYLICZNE czyli otwór wielki: v4 kręgowej i podstawną
najczęstszy mechanizm uradu niedokrwiennego
start learning
zatorowość tętniczo-tętnicza
udar niedokrwienny TK, sekwencja DWI (dyfuzyjna)
start learning
juz po kilku min widać
dystonie o podłożu genetycznym:
start learning
DYT: 1,5,6,11
DYT1
start learning
klasyczna dystonia torsyjna Oppenheima; AD, uogólniony charakter, początek zazw. w dzieciństwie w obrębie kończyn, czysta dystonia, bez innych objawó
DTY5
start learning
choroba Segawy; postać dystonii wrażliwa na L-dopę; pocz. w dziecinstw lub młodości od dystonii stopy, mylą z MPR,; fluktuac. charakt (gorzej wieczorem), wtórnie uogóln; zespół parkinson.
DYT6
start learning
początek dzieci; bark, szyja, głowa + dysfonia; AD; druga po DYT1
DYT11
start learning
dystonia miokloniczna; mioklonie kk. górn. i tułowia; PRZEJŚCIOWA POPRAWA PO SPOŻYCIU ALKO:)
zespół tourett'a
start learning
teoria nadaktywn. dopaminergicznej
chroba Menkesa- defekt
start learning
XR; ATP-aza typu A; miedź się nie wchłania z p. pok; zła dystrybucja w organiźmie- niedostępna miedź dla enzymów
włosy kręcone i cienkie, upośledzenie, hipotonia, hipopigmentacja, wiotkość, deformacje, złamania, wady naczyń, twarz Cherubinka
start learning
choroba Menkesa
spadek miedzi i ceruloplazminy w surowicy, wzrost miedzi w jelitach i nerkach, obniżony w wątrobie
start learning
choroba Menkesa, gospodarka miedzią
choroba Menkesa- leczenie
start learning
I.V. LUB S.C. roztwór chlorku miedzu z L-histydyną; normalizacja wtedy gospodarki po 6 tyg.
rokowanie
start learning
bez leczenia śmierć < 3r.z.; leczeni- nie wiadomo, bo mało takich
autosomalnie dominujące ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA)
start learning
najczęściej związane ze zwielokrotnieniem trypletów; objawy w wieku dorosłym, powolo postępujące
ataksje rdzeniowo-mózdżowe dziedziczone autosomalnie recesywnie
start learning
początek we wczesnym dzieciństwie, czasem szybszy przebieg
ataksja Friedriecha
start learning
ataksja rdzeniowo-mózdżowe dziedziczone autosomalnie recesywnie; najczęstsza dziedziczna ataksja; powoli postępuje, początek zwykle <25 rż
ataksja Friedriecha
start learning
genetycsznie niejednorodna, większość ekspansja GAA; brak zanikowych zmian w móżdżku-jak są to sugeruje inne objawy
ataksja Friedriecha
start learning
ataksja, zniesienie odruchów ścięgnistych, objaw babińskiego, kardiomiopatia, głuchota, cukrzyca, skolioza
DPRLA (zanik jądra zębatego, czerwiennego, niskowzgórzowego, bałki bladej)
start learning
ekspansja CAG; ataksja, zaburzenia zachowania i otępienie, ruchy choreoatetotyczne; gdy już u dzieci to mioklonie, padaczka, niedorozwój

You must sign in to write a comment