NEUROLOGIA 7 choroby spichrzeniowe

 0    32 flashcards    paulinak363
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
dziedziczenie
start learning
zazwyzaj AR (wyj: choroba Fabryego, Huntera, Danona- XR)
mukopolisacharydozy
start learning
glikozaminoglikany (siarczan dermatanu, heparanu, keratanu)
dystosis myltiplex
start learning
określenie radiologiczne, zmiany struktury kości, w mukopolisacharydozach i inncyh
mukopolisacharydozy ogólna charakterstyka
start learning
zaburz.tk. łącznej, bo elastyny, kości, ukł. serc. nacz.; ze spadkiem elastyczności (Hurler, Shie, Hunter) lub wiotkością (Morquio A i B)
Sfingolipidozy
start learning
glikosfingolipidy, składniki błon, ceramid, gangliozydy
choroba Gauchera defekt
start learning
sfingolipidoza, defekt beta-glukocerebrozydazy
choroba Gauchera typy
start learning
I- dorosłych nieneuronopatyczna II-neuronopatyczna niemowlęca III- neuronopatyczna przewlekła
Gaucher typ I
start learning
niedokrwistość, małopłytkowość, hepetosplenomegalia, złe modelowanie kości, osteopania, zniszczenia stawów, kości
Gaucher typ II
start learning
ostre zajęcia ukł. nerw., obj. opuszkowe, zez, hepatosplenomegalia, spadek PLT, RBC;
Gaucher typ III
start learning
apraksja gałek ocznych; z czasem zajęcie ukł. pozapiramidowego
collodian baby
start learning
postać noworodkowa/letalna Gauchera; nieprawidłowy skład lipidów skóry i śmierć z odwodnienia
podtać Norrbottnian Gauchera
start learning
Szwedzi; kifora piersiowa i zniekształcenie klatki
Gaucher leczenie
start learning
typ I i III- dobre efekty substytucja enzymu (w III neurolog. nie niweluje bo nie przechodzi przez barierę K-M\0
choroba Fabry'ego
start learning
XR; sfingolipidoza; defekt alfa-galaktozydazy
choroba Fabry'ego postacie
start learning
klasyczna i sercowa
choroba Fabry'ego
start learning
objawy (czerwona Farba) udar, zawał, niewyd. nerek i dializy w 4 dekadzie; zmiany skórne ANGIOKERATOMA, zmętnienie rogówki (cornea verticilata). PATOGNOM: silne, napadowe bóle kończyn i brzucha od dzieciństwa
leukodystrofia metachromatyczna
start learning
sfingolipidoza; brak aktywności arylosulfatazy A--> postępująca choroba demielinizacyjna
leukodystrofia metachromatyczna postacie
start learning
niemowlęca, młodzieńcza, dorosłych
choroba Krabbego
start learning
sfingolipidoza; brak aktywności kwaśniej galaktoceramidazy; postępująca demielinizacja OUN i obw UN
choroba Krabbego objawy
start learning
już u niemowląt i małych dzieci drażliwosć, objawy opuszkowe, spastyczność, drgawki, ślepota, głuchota
zjawisko pseudodeficytu
start learning
obniżenie aktywn. enzymu in vitro, co nie jest wynikiem braku akt. enzymów tylko polimorfizmów innych co in vivo działają; wtedy molek. bad. lub chromatogr. moczu; w leukodystrofii metachromatyczne, ch. Krabbego
choroba Farbera (lipogranulomatoza)
start learning
sfingolipidoza; noedobór ceramidazy; triada: zniekształcenie i ból stawów, podskórne guzki, chypa
choroba Niemana-Picka I (A i B)
start learning
sfingolipidoza; niedobór sfingomielinazy; A-niemowlęca,"wisienka"na dnie oka; B-nieneuronopatyczna-w dziecin. hepatospl. i częste infekcje dróg odd.
choroba Niemana-Picka II(C)
start learning
wtórnie obniżona aktywniość sfingomielinazy do niedoboru białka błonowego NPC1; na początku dystrektna apraksja wertykalna gałek ocznych
gangliozydozy
start learning
należą do sfingolipidoz; GM1 i GM2 (choroba Taya-Sachsa, Sandhoffa)
glikoproteinozy (oligosacharydozy)
start learning
mannozydozy, fukozydoza, sialidoza); zahamowanie akt. jednegp enzymu-->gromadzenie różnych związków z tym wiązaniem
mukolipidoza II
start learning
pseudo=Hurler dystrophy/I-cell disease; defekt fosfotransferazy; enzymy lizosomalne są w surowicy a nie lizosomach bo nie mogą sie przedostać
choroba Pompego
start learning
glikoproteinoza; glikogen się gromadzi we wszystkich tkankach; defekt alfa-glukozydazy; LECZENI SUBSTYTUCJA ENZYMU!
choroba Danona
start learning
też gromadzenie glikogenu, a prawidłowa aktywność alfa-glukozydazy--> jest defekt białka błonowego LAMP2
Choroba Wolmana
start learning
deficyt kwaśnej lipazy- spichrzanie estrow cholesterolu i TAG; od niemowlęctwa tłuszcz. stolce, zwapnienia nadnerczy, małopł. neurodegeneracja
choroba spichrzania estrów cholesterolu
start learning
deficyt kwaśnej lipazy; spichrzanie estrow cholesterolu i TAG; obj. łagodne, w 3 i 4 dekadzie heparomegalia, hiperTAG, hiperbetalipoproteinemia
ogólnie wykrywanie deficytów enzymów
start learning
wykazanie ich w leukocytach lub fibroblastach

You must sign in to write a comment