neurologia 4- choroby układu pozapiramidowego

 0    40 flashcards    paulinak363
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
postępujące porażenie ponadjądrowe (progressive supranuclear pulsy, PSP)
start learning
choroba Steele'a-Richardsona-Olszewskiego
PSP (Ch. S-R-O)
start learning
neurodegeneracyjna choroba z grupy taupatii, atypowych parkinsonizmów (zespołów parkinsonizm plus)
postępujące porażenia ponadjądrowe
start learning
później niż PD (63 lata), 5-7 lat progresja obj. i zgon
postępujące porażenia ponadjądrowe- kryteria kliniczne rozpoznania (4)
start learning
1. wiek >40 2. upadki od początku choroby 3. porażenie pionowych ruchów gałek ocznych 4. brak innych przyczyn tych objawów
PSP objawy towarzyszące
start learning
spowolnienie i sztywność gł. osiowa, gapiący wyraz twarzy co rzadko mruda, niestabilny- pull test- pada jak kłoda, rectocollis (odgięcie głowy), apraksja otwierania powiek, cechy zesp. czołowego
PSP objawy towarzyszące
start learning
otępienie podkorowe, czyli zachowana pamięć, a zaburzenia wykonawcze
choroba Whipple'a
start learning
w rozpozn. różnic. PSP! rzadka, infekcyjna (G+laseczki Tropheryma whipplei), wyleczalna, zaburz. stawowe, p. pok., gorączka, obj. neurolog (ruchów gałek, widzenia, mioklonie, poznawcze, psychopatolog.)
postępujące porażenie ponadjądrowe MR
start learning
charakter pomocniczy; zanik śródmózgowia, na przekroju strzłkowym obraz dziobu kolibra
PSP
start learning
leczenie objawowe:(
zanik wieloukładowy (multiple system atrophy, MSA)
start learning
ch. neurozwyrodnieniowa, synukleinopatia, z grupy atypowych zespołów parkinsonowskich
zanik wieloukładowy (multiple system atrophy, MSA)- 3 postacie:
start learning
MSA-P (80%, z dominacją parkinsonizmu), MSA-C 20%, z dominacją zaburzeń móżdżkowych, MSA-A (z dominacją zaburzeń autonomicznych)
zanik wieloukładowy (MSA)- osiowe objawy kliniczne (4))
start learning
1. zespół parkinsonowski 2. zaburz. móżdżk. 3. zaburz. autonom (nietrzym. moczu, hip. ort. itp) 4. zaburzenia piramidowe:żywe odruchy ściegniste, obj. Babińskiego
MSA- objawy ostrzegawcze (tzw. red flags) cz.1
start learning
1. Pisa syndrome (postawa pochyl. do boku) 2. anterocollis 3. risus sardonicus 4. uczucie zimnych rąk i stóp 5. zaburz. REM
MSA- objawy ostrzegawcze (tzw. red flags) cz.2
start learning
6. wciąganie powietrza podczas mówienia (stridor) 7. dyzartria 8. dysfagia 9. patologiczny śmiech i płacz 10. dyskinezy dolnej połowy twarzy- po włączeniu L-DOPA
MSA-C MRi
start learning
"hot cross bun"- glioza w obrębie mostu układająca się na przekrojach poprzecznych w kształt krzyża
MSA-P MRi
start learning
"obraz pękniętej skorupy"- hipo sygnał skorupy i rąbek gliozy do boku od skorupy
MSA obraz radiologiczny charakt. pojawia się...
start learning
MSA obraz radiologiczny charakt. pojawia in Polish
późno
MSA kryterium wykluczające
start learning
wiek < 30 lat
zespół Meing'a
start learning
skurcze dystoniczne powiek przenoszą się na dolną część twarzy--> otwieranie lub zaciskanie żuchwy i ruchy mimowolne jezyka
dystonie najczęstsze
start learning
idiopatyczne ogniskowe (1. kręcz karku 2. kręcz powiek)
wszystkie objawy dystoniczne prze 50 r ż...
start learning
wymagają diagnostyki w kierunku choroby Wilsona!
co nasila ruchy dystoniczne
start learning
emocje, ruchy czynne
drżenie samoistne
start learning
posturalno-kinetyczna; alkohol poprawia
triki czuciowe (sensory trics)
start learning
chwilowe ustąpienie dystonii np. kręczku karku po dotknięciu ręką policzka
torticollis
start learning
przymusowe ustawienie głowy w pozycji skrętu do boku
laterocollis
start learning
przymusowe p do przoduochylenie głowy
retrocollis
start learning
może być wynikiem stosowania leków blokujących receptory dopaminowe (np. neuroleptyków)
dystonie ogniskowe leczenie
start learning
toksyna botulinowa
hemibalizm
start learning
przypomina pląsawicę, jest wynikiem udaru jąder podkorowych lub hiperosmolarnej hiperglikemii; skutecznie leczy się neurolep(haloperidol) lub tetrabenazyną
postać Westphala HD
start learning
początek w wieku młodzieńczym, dominuje sztywność i spowolnienie, bez ruchów pląsawiczych
drżenie samoistne
start learning
essential tremor (ET)
pisanie wybitnie nasila...
start learning
ET
ET leczenie
start learning
1. propranolol w dużych dawkach 120-240mg 2. prymidon (p/padaczkowy barbituran)
drżenie asymetryczne <50 rż
start learning
diagnostyka w kierunku Wilsona
talamopatia
start learning
zabieg ablacyjny w ET
aktygrafia
start learning
metoda badania okresowych ruchów kończyn dolnych podczas snu
RLS
start learning
w patogeneziie niedobór jonow Fe2+(tylko ferrytyna może być obniżona, reszna N)
RLS postać intermitująca leczenie
start learning
doraźnie L-dopa z inhib. dekarboksylazy
RLS 4 kryteria podstawowe
start learning
przymus poruszania 1. bo dyskomfort 2. podczas unieruchomienia 3. ustępuje chociaż częściowo podczas ruchu 4. bardzie wieczorem i w nocy
RLS 3 kryteria pomocnicze
start learning
1.+ wywiad rodzinny 2. dobra odp. na lecz. dopaminerg. 3. okresowe ruchy kończyn w czasie snu (PLMS)

You must sign in to write a comment