Nauka na sprawdzian kl. 1 gimnazjum.

 0    19 flashcards    rozrazila
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
F[N]
start learning
siła
l[m]
start learning
długość
t[s]
start learning
czas
m[g]
start learning
masa F=m*g
T[stopnie C i K]
start learning
temperatura
v [km/h, m/s]
start learning
szybkość
-> v
start learning
siła
p [Pa]
start learning
ciśnienie p= f:s
Fc
start learning
ciężar
p* [g/cm3 ; kg/m3] *to niedokończone 'p'. Czyt. Ro
start learning
siła p=m: v p= F:S
gęstość
start learning
wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji w określonej temperaturze
[1Pa]
start learning
[1N: 1m2] ciśnienie jakie wywiera siła nacisku
stały ---> gazowy gazowy ---> stały
start learning
stały sublimacja gazowy gazowy resublimacja stały
stały --> ciekły ciekły --> stały
start learning
stały topnienie ciekły ciekły krzepnięcie stały
ciekły --> gazowy gazowy --> ciekły
start learning
ciekły parowanie gazowy gazowy skraplanie ciekły
Menis Wypukły wklęsły
start learning
menis siły oddziaływania międzycząsteczkowe wypukły - kiedy przyleganie jest większe od spójności wklęsły kiedy przyleganie jest mniejsze od spójności
dyfuzja
start learning
samorzutne mieszanie się dwóch substancji stykających się ze sobą. dzięki dyfuzji istnieje całe życie np. wymiana gazowa
ciśnienie
start learning
zmienia się wraz z wysokością. Wenus najwyższe ... Mars najniższe ... Pascal, Bar, Nuton
masa
start learning
wielkość fizyczna określająca cechę ciałą ujawniająca się przy wprawieniu ciała w ruch [kg] ciężar siła grawitacji i siłą z jaką przyciąga ziemia przedmioty.

You must sign in to write a comment